ArtWay

Lord, spit on our eyes that we may see, how to wake up from this tragedy. Bruce Cockburn

Tentoonstellingen NEDERLAND en BELGIE

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier

NEDERLAND    

Mei 2018 – december 2019: Marius van Dokkum Museum, Academiestraat 7, Harderwijk: Sinds de opening van het museum in mei 2018 werkt Marius van Dokkum op de atelierzolder onder toeziend oog van het museumpubliek, aan een grotere versie van zijn werk Dames en Heren uit 2014. De Nachtwacht is zijn uitgangspunt, maar dit werk is op-en-top actueel. Want nu de NS op de stations genderneutraal omroept, luidt de titel van het nieuwste schilderij niet Dames en Heren, maar Beste Reizigers. In deze timelapse kun je de voortgang bekijken. Di – za, 10 – 17 u, zo, 12 – 17 u. https://www.mariusvandokkummuseum.nl/timelapse/ 

8 juli 2018 – 23 juni 2019, Lalique Museum, Gasthuisstraat 1, Doesburg: Marc Chagall: Edelstenen uit de hemel. Rondom deze expositie vinden regelmatig lezingen plaats waarbij specifiek ingegaan wordt op Chagalls Joodse achtergrond in relatie tot zijn kunstenaarschap. Zelf zei hij hierover: “als ik geen Jood was geweest, zou ik nooit kunstenaar zijn geworden”. De tentoonstelling zal uit drie delen bestaan: juli-november, december-maart en april-juni. De tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking met Leo Verdegaal van ‘Kunsthuis Marc Chagall’ in Bergen, Renate van de Weijer (gastconservator Chagall Studies), Benjamin Mordehai Janssens (conservator Lalique Museum Nederland) en met adviezen van het Chagall Research Centre te Amsterdam (Pieter Zuidema) & Hammer Gallleries (New York) en veel particulieren die hun werk in bruikleen hebben afgestaan voor deze tentoonstelling, Een klein deel van de collectie is onbekend werk speciaal gemaakt voor Chagall’s intimi. Di – zo, 12 – 17 u, niet op 7 juli.   https://www.musee-lalique.nl/marc-chagall-edelstenen-hemel/

2018 – 2020, Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen: Egbert Modderman werkt aan zeven grote schilderijen voor de kooromgang in de Martinikerk in Groningen. Deze zullen daar een permanente plek krijgen. Het maken van deze schilderijen is publiek te bekijken in de kerk.   https://www.egbertmodderman.nl/2018-2020-martininkerk-groningen/

10 november – 7 april 2019, Ikonenmuseum, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen: Maria, een geschiedenis. Maria is de meest afgebeelde en meest bezongen vrouw in de christelijke kunst. In de orthodoxe kerk wordt Maria Theotokos ‘de Moeder Gods’ genoemd (letterlijk ‘de Godbarende’). Met deze kwalificatie wordt aangegeven dat zij niet alleen de moeder was van de mens Jezus van Nazareth, maar ook de moeder van Christus, de zoon van God, zoals dat tijdens het eerste concilie van Efeze in 431 was vastgesteld. Hoewel ze de belangrijkste vrouw in de christelijke traditie is geworden, komt ze niet heel vaak voor in het Nieuwe Testament. Meer over het leven van Maria wordt verteld in het proto-evangelie van Jakobus. Het boek beschrijft de ooggetuigenis van Jacobus de Mindere, de stiefbroer van Christus. In verschillende themazalen zal een aantal aspecten van Moeder Gods ikonen worden belicht. Openingstijden: https://ikonenmuseumkampen.nl/bezoekersinformatie/openingstijden

11 november - 26 mei 2019, Dordrechts Museum, Museumstraat 40, Dordrecht: Werk, bid & bewonder. In de tentoonstelling worden clichés over kunst en calvinisme ontrafeld en enkele hardnekkige mythes ontkracht. De tentoonstelling laat de relatie tussen calvinisme en kunst in een brede context zien. Ook literatuur, muziek en kerkarchitectuur komen namelijk aan bod, in de vorm van (kunst)objecten, maar ook in videoportretten met onder meer architect Francien Houben, zanger Ernst Daniël Smid en cabaretier Freek de Jonge. Bewonder het werk van schilders van de 17de tot begin 20ste eeuw, zoals Ferdinand Bol, Rembrandt van Rijn, Vincent van Gogh, Theo van Doesburg en Piet Mondriaan. Foto- & videokunstenaar Ahmet Polat zorgt voor een hedendaagse vertaling van het begrip calvinisme in onze huidige samenleving. Openingstijden: https://www.dordrechtsmuseum.nl/museum-informatie/bezoekersinformatie/ https://www.dordrechtsmuseum.nl/tentoonstellingen/werkbidbewonder/

11 november - 26 mei 2019, Het Hof van Nederland, Hof 6, Dordrecht: Buitenexpositie Robotarm: Bible. Op het plein voor Het Hof van Nederland staat een robotarm die in de looptijd van het programma Ode aan de Synode de hele Statenbijbel uitschrijft. Dit werk – van het Duitse kunstenaarscollectief Robotlab – is voor het eerst in Nederland te zien en wordt getoond in een glazen huis, vrij toegankelijk voor iedereen. Openingstijden: https://www.hethofvannederland.nl/museum-informatie/bezoekersinformatie/ https://www.dordrecht.net/agenda/2018-11-11-11755-buitenexpositie-robotarm-bible-.html

11 november - 2 juni 2019, Het Hof van Nederland, Hof 6, Dordrecht: Expositie Te Kunst en te Keur. 400 jaar Statenbijbels. De Bijbel is het meest verkochte boek ter wereld. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het eerste Nederlandstalige boek dat in 1477 gedrukt werd een Bijbel was. Tijdens de Synode van Dordrecht wordt opdracht gegeven voor de eerste officiële Nederlandse vertaling van de Bijbel. Deze vertaling uit de directe grondtekst verschijnt voor het eerst in 1637. Gefinancierd en geautoriseerd door de Staten-Generaal krijgt het de naam: Statenvertaling. Ook in Dordrecht werd de Statenvertaling gedrukt, door de beroemde familie Keur. Voor het eerst krijgt dit familiebedrijf nu een tentoonstelling. De nieuwe Statenbijbel bereikt een groot publiek. Afhankelijk van de portemonnee van de koper is er van alles mogelijk: van een eenvoudige, kleine uitgave tot een rijk geïllustreerde en gepersonaliseerde uitgave van groot formaat. In Dordrecht wordt de familie Keur de belangrijkste drukker en uitgever van Statenbijbels. Hun eerste druk verschijnt in 1666, waarna er nog vele volgen. Al snel staat de Keurbijbel bekend om de hoge kwaliteit en de weinige drukfouten. Keurbijbels worden op maat gemaakt voor de koper, die zelf de kaft, het formaat en de illustraties en kaarten mag kiezen. De trend Bijbels te maken naar de wensen van de koper zien we tegenwoordig nog steeds: van doelgroep gerichte thema Bijbels tot ‘printing on demand’. In deze tentoonstelling staat de kunst en kwaliteit van deze bijzondere Statenbijbels centraal en komen de familie Keur en hun prachtige Keurbijbels opnieuw samen in Dordrecht. Openingstijden: https://www.hethofvannederland.nl/museum-informatie/bezoekersinformatie/ https://www.hethofvannederland.nl/tentoonstellingen/te-kunst-en-te-keur/

13 november - 5 mei 2019, Het Vogelnest, Buizerdstraat 64, Dordrecht: Buitenexpositie en tentoonstelling over Jacob Cats: Elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. Een Ode aan volksdichter Jacob Cats in de Vogelbuurt Dordrecht. De Vogelbuurt ligt tussen de Bankastraat, Oranjelaan, Noordendijk en Molenvliet. Het is een goed bereikbare woonbuurt met veel groen aan de randen en met redelijk goede voorzieningen. De dichter, politicus en jurist Jacob Cats leefde 400 jaar geleden (1577-1660), waarvan van 1623-1636 in Dordrecht. Zijn gedichten met diverse levenslessen/spreuken, vaak geïllustreerd door Adriaan van de Venne, zijn van grote invloed geweest op de Nederlandse identiteit en taal toen en nu. https://hetvogelnest.org

15 november - 15 mei 2019, Dordts Patriciërshuis - Museum aan de Maas, Wolwevershaven 9, Dordrecht: Kerkelijke strijd en politieke prenten. Ten tijde van prins Maurits, stadhouder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, en Johan van Oldenbarnevelt, raadpensionaris van de Staten van Holland, woedde een felle kerkelijke en politieke strijd die het land aan de rand van een burgeroorlog bracht. Over deze kerkelijke en politieke strijd is niet alleen veel geschreven door voor- en tegenstanders, maar werden zowel door rekkelijken, preciezen en roomsen spotprenten uitgegeven. Openingstijden: https://centrumdordrecht.nl/evenement/kerkelijke-en-politieke-strijd-in-prenten/

18 november - 18 mei 2019, Grote Kerk, Lange Gelderse kade 2, Dordrecht: Helmantel in de Grote Kerk te Dordrecht. De Grote Kerk, het gebouw dat een rol speelde in de Synode en ook nu nog te bezoeken is, speelt een voorname rol in het programma. Tijdens Ode aan de Synode exposeert de vermaarde Groningse schilder Henk Helmantel in de Grote Kerk. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste representanten binnen de stroming van het hedendaags realisme. Helmantel maakt veelal gebruik van dramatische licht-donkercontrasten, zoals ook te zien bij de zeventiende-eeuwse meesters. Helmantel zal speciaal voor deze expositie enkele werken schilderen in het teken van de Dordtse Synode. Uiteraard zal hij daar zijn eigen invulling aan geven. Wellicht is een kerkinterieur van de Grote Kerk geschilderd door Helmantel te zien. Ook zou een stilleven met items uit de collectie van het Dordrechts Museum deel kunnen uitmaken van de expositie. Openingstijden: https://helmantelindordrecht.nl/

11 januari – 4 mei, Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, Elburg: Tentoonstelling van het werk van de joodse kunstenaar Salomon (Sal) Meijer (1877-1965). Hij is bekend als schilder van stadsgezichten, boerderijen, stillevens en katten. Meijer beschouwde etsen en schilderen als een ambacht en noemde zijn schilderijen ‘schilderstukjes’. Sal Meijer is geboren in 1877 in de Amsterdamse Jodenbuurt. Op dertienjarige leeftijd wordt hij, net als zijn beide ouders, diamantbewerker. Tekenen en schilderen zijn echter zijn grote passie. Op zijn zesendertigste besluit hij de diamantwereld vaarwel te zeggen en zich geheel aan het kunstenaarschap te wijden. Begin jaren dertig verhuist hij met zijn vrouw, zes katten en schildersezel naar Blaricum. Sal Meijer sluit vriendschap met de uit Elburg afkomstige joodse kunsthandelaar Aäron Vecht (1886-1965). Deze koopt regelmatig werk van hem aan en toont dat in zijn Kunstzalen aan het Rokin. Ook neemt hij Sal mee naar Elburg om karakteristieke plekjes te schilderen. In de Tweede Wereldoorlog krijgt Sal Meijer een beroepsverbod opgelegd. Dankzij zijn huwelijk met een uit Duitsland afkomstige niet-joodse vrouw en een doktersattest vanwege een hartkwaal wordt hij vrijgesteld van deportatie. Na de oorlog krijgt Meijers werk in toenemende mate erkenning. Zijn etsen en schilderijen zijn te zien in een aantal noemenswaardige exposities in binnen- en buitenland. Sal Meijer overlijdt in 1965 en wordt begraven op de joodse begraafplaats in Muiderberg. Sal Meijers werk geniet nog steeds grote populariteit, ook onder particuliere verzamelaars. Een korte film introduceert het leven en werk van de kunstenaar. Een kijkwijzer – speciaal voor de expositie gemaakt – belicht aan de hand van 40 tentoongestelde werken het kunstenaarschap van Sal Meijer. Di – za, 11 – 17 u. https://sjoelelburg.nl/tentoonstelling/sal-meijer/

12 januari – 5 mei, Museum De Buitenplaats, Hoofdweg 76, Eelde: Piet Sebens: De kom en ik. Het werk van Piet Sebens staat bekend om de evenwichtige composities en de nauwkeurigheid waarmee het is geschilderd. Aan elk werk liggen intensief kijken, vakmanschap en doorzettingsvermogen ten grondslag. Het is een tijdrovend proces dat tot een bescheiden oeuvre heeft geleid. De kom is een veelvuldig terugkerende inspiratiebron. Het is een vorm die veel ruimte inneemt. De bolle buitenkant en holle binnenkant van de kom zorgen daarnaast voor een visueel interessante omkering van het licht. Wat de kom en andere vormen van gebruikskeramiek voor de kunstenaar zo aantrekkelijk maken, is dat ze bedoeld zijn om te gebruiken. Kommen, maar ook borden en schalen, hebben iets tactiels wat schilderkunst mist. De fascinatie van Sebens gaat in het bijzonder uit naar het subtiele en prachtig geglazuurde Aziatische keramiek. Vandaar dat ervoor is gekozen om zijn werk samen met Aziatische keramiek uit de omvangrijke collectie van het Keramiekmuseum Princessehof te tonen. Daarnaast worden enkele objecten getoond uit Sebens’ eigen keramiekverzameling, die vrijwel gelijk oploopt met de ontwikkeling van zijn schilderkunstig oeuvre. Kommen, borden, potjes, schotels en vazen uit onder andere China, Japan en Cambodja staan zichtbaar opgesteld in zijn atelier. En af en toe krijgt er één een plek in een stilleven. Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus met teksten van Eline van den Berg, Stefan Kuiper, Piet Sebens en Isabel Heijne. In samenwerking met Keramiekmuseum Princessehof te Leeuwarden. Di - zo, 11 – 17 u.   https://www.museumdebuitenplaats.nl/tentoonstelling/piet-sebens-de-kom-en-ik

26 januari – 12 mei, Beurs van Berlage, Beursplein 1, Amsterdam: Michelangelo – A Different View. Elk jaar bezoeken vier miljoen mensen het Sixtijnse Kapel in Rome om de prachtige plafondfresco’s van Michelangelo te bewonderen. De expositie ‘A Different View’ biedt de unieke kans om op een andere manier naar zijn tijdloze werk te kijken. De tentoonstelling toont fotomechanisch gereproduceerde kopieën bijna in originele grootte en op een manier die bezoekers uitnodigt om ernaar te kijken op een contemplatieve en tegelijkertijd enthousiaste manier. Waar je in de Sixtijnse kapel moet opkijken, liggen in de Beurs van Berlage de gigantische meesterwerken op de grond, bezoekers kunnen er omheen lopen waardoor er een unieke “andere kijk” mogelijk is op de meesterwerken van Michelangelo. 10 – 18 u. https://beursvanberlage.com/nl/tentoonstelling/michelangelo-a-different-view/

29 januari – 10 juni, Museum Gouda, Achter de Kerk 14, Gouda: Salon 2019. Een selectie kunstenaars waaronder Martijn Duifhuizen. Zijn Communio Sanctorum heeft samen met zijn nieuw werke De kruisiging een plek gekregen. 

31 januari – 25 augustus, Mauritshuis, Plein 29, Amsterdam: Rembrandt en het Mauritshuis. Het Mauritshuis heeft één van de belangrijkste collecties schilderijen van Rembrandt ter wereld. Ter nagedachtenis aan de 350e sterfdag van de meester-schilder van de Gouden eeuw zijn alle 18 schilderijen te zien in de monumentale ambiance van het Mauritshuis. De tentoonstelling bestaat niet alleen uit meesterwerken zoals De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, maar ook uit schilderijen die niet langer toegeschreven worden aan Rembrandt. Deze kunstwerken zijn zelden of zelfs nooit tentoongesteld. 10 – 18 u (do tot 20 u).  https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/aankomende-tentoonstellingen/

1 februari – 19 mei, Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, Amsterdam: Rembrandt’s Social Network. Familie, vrienden en relaties. Als vriend blijkt Rembrandt een eigenzinnig persoon. Hij investeerde niet veel in een goede relatie met de elite; hij omringde zich liever met mensen die verstand hadden van kunst. De vele kunstwerken die hij van familieleden en vrienden maakte, zijn een unicum in de zeventiende eeuw door de uitzonderlijk intieme en informele sfeer. 10 – 18 u. https://www.rembrandthuis.nl/tentoonstellingen-2/nu-te-zien/

2 februari - 26 april, Amaris Voor Anker, Oranje Nassauplein 100, Huizen: Grady van den Bosch exposeert 26 schilderijen. Ze maakte een selectie uit kruizen, crucifixen, pietà's, opstandingsschilderijen en (tuin)abstracties. Voor Anker is van oorsprong een christelijk tehuis, dus haar werk past daar goed, aldus de contactpersoon. Bovendien valt een groot gedeelte van de expositieperiode in de veertigdagentijd, waar veel van het werk qua thematiek mooi bij aansluit. Het werk bevindt zich in de gang rechts, net voorbij de ingang. http://gradyvandenbosch.nl/

9 februari – 27 oktober, Bijbels Museum, Herengracht 366-368, Amsterdam: Dit is mijn verhaal. Achttien jonge christenen vertellen over een kantelmoment in hun leven en een bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. Hun persoonlijke verhalen komen tot leven in audio, video en in levensgrote portretten. De jongeren - van 18 tot 30 jaar - zijn afkomstig uit diverse christelijke stromingen en hebben verschillende culturele achtergronden. 10 – 17 u.   https://www.bijbelsmuseum.nl/ditismijnverhaal

22 februari – 16 juni, Bonnefanten Museum, Avenue Céramique 250, Maastricht: Meester van Elsloo. Van eenling naar verzameling. Aan het einde van de middeleeuwen bestond in het huidige Maas-Rijngebied een levendige productie van houtsculptuur. Helaas is meestal onbekend wie deze beelden besteld of gemaakt heeft. Om toch enig houvast te krijgen werden deze beeldhouwers van een 'noodnaam' voorzien, en veruit de bekendste daarvan is de zogenaamde 'Meester van Elsloo'. In voorbereiding op deze tentoonstelling zijn de afgelopen jaren diverse onderzoeken verricht naar de aan deze meester toegeschreven beelden. Ondanks dat blijft zijn identiteit in nevelen gehuld. In de tentoonstelling doen we de zoektocht in de kunstgeschiedenis sinds 1940 over. De meer dan vijftig eenlingen vormen nu samen tot 16 juni 2019 een grote verzameling. Openingstijden: https://www.bonnefanten.nl/nl/bezoek/openingstijden https://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen/programma_2019/meester_van_elsloo

23 februari – 28 april, Teylers Museum, Spaarne 18, Haarlem: Bloemenweelde – Botanische kunst. Weelderige boeketten, gestileerde bloemmotieven en natuurgetrouwe registraties; alle bloemvariaties komen voor in de collectie tekenkunst van het museum. Van de overdadige boeketten van Jan van Huysum en G.J.J. van Os tot de even sierlijke als botanisch correcte bloemen van Maria Sybilla Merian en Henriëtte Knip. Di – vr, 10 – 17 u, za, zo, 11 -1 7 u.   https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/bloemenweelde

1 maart – 26 mei, Van Goghmuseum, Museumplein 6, Amsterdam: Tentoonstelling Hockney - Van Gogh. Een niet te missen visueel spektakel. Nooit eerder werden de raakvlakken tussen David Hockney en Vincent van Gogh zo groots en kleurrijk in beeld gebracht. 9 – 17 u (vr tot 21 u).   https://www.vangoghmuseum.nl/nl/verhalen/hockney-van-gogh-twee-kunstenaars-een-liefde

3 maart – 29 april, Remonstrantse kerk, Voorstraat 35, Sommelsdijk: ‘Langs de kust’ door Wilma en Bram Schrier. Wilma exposeert foto’s en Bram keramiek. Zo, 11 – 12 u, wo 10 – 12 u en op verzoek: even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont. 

6 maart – 22 april: Art Stations of the Cross, op dertien locaties in het centrum van Amsterdam. Waarom hebt U mij verlaten? Jezus’ woorden vanaf het kruis resoneren met de wanhoop die veel mensen vandaag voelen. Denk bijvoorbeeld aan bootvluchtelingen en slachtoffers van mensenhandel of sexueel geweld. Art Stations of the Cross is een uniek publiek kunstproject, een contemplatieve pelgrimage door de binnenstad van Amsterdam. Veertien hedendaagse kunstwerken op uiteenlopende locaties zetten aan tot reflectie. Waar sta ik en hoe verhoud ik mij tot deze wereld? Na Londen (2016), Washington (2017) en Manhattan, New York (2018) nu van 6 maart t/m 22 april in Amsterdam. Ontdek verborgen plekken en bezie de stad met nieuwe ogen. Op de website van het project is informatie te vinden over de kunstwerken, de routekaart en het programma van bijzondere activiteiten rond de expositie.

7 maart – 19 april, Domkerk, Utrecht: Hongeren naar gerechtigheid: Overzichtstentoonstelling hongerdoeken in Domkerk. In de komende vastentijd zijn in de Domkerk zogenoemde ‘hongerdoeken’ te zien, een eeuwenoude kunstvorm met grote zeggingskracht. Op de moderne hongerdoeken houden kunstenaars uit de hele wereld de toeschouwer een spiegel voor: hoe staan wij in deze wereld? Hoe solidair zijn wij met anderen? Hun soms confronterende kunst draagt bij aan hoop op verandering ten goede! Tijdens de tentoonstelling in de Dom zijn twee originele moderne hongerdoeken te bezichtigen. De andere vijftien doeken zijn in de vorm van bedrukt textiel. Elke donderdag is er om 14.00 een rondleiding. De hongerdoekententoonstelling is een samenwerking tussen de Domkerk Utrecht en Vastenactie. Voor meer informatie: https://www.vastenactie.nl/hongerdoekententoonstelling

8 maart – 11 juni, Catharijneconvent, Lange Nieuwstraat 38, Utrecht: De Münster Domschat. Al eeuwenlang worden in de Dom van Münster oogverblindende rijkdommen bewaard. Deze schat heeft oorlogen, rampspoed en beeldenstormers overleefd en verlaat nu voor het eerst de schatkamer om in Museum Catharijneconvent te schitteren. Di – vr, 10 – 17 u, za, zo, 11 – 17 u. 27 april gesloten.   https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/de-m%C3%BCnster-domschat/  

9 maart – 22 april, Dorpskerk, Kerkstraat 90, Portugaal: Anne-Marie van der Wilt tentoonstelling Hedendaagse Iconen. Lezing over de iconen op woensdag 27 maart. http://www.zin-in-kleur.com/Introductie/IntroductieIndex.htm

16 maart – 5 januari 2020, Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, Schiedam: Rothko & ik. In je eentje zonder telefoon. De Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko maakte grote abstracte schilderijen, die mensen raken. Sommige kijkers houden het zelfs niet droog. Daarover zei hij: ‘Mensen die huilen hebben dezelfde religieuze ervaring als ik toen ik het maakte.’ Het is best apart dat een abstract kunstwerk dat toch tamelijk afstandelijk oogt, zo veel kan oproepen. Wat voor kracht schuilt er in het schilderij? Openingstijden: https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/plan-je-bezoek/openingstijden-prijzen/ https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/tentoonstelling/rothko-ik/

18 maart – 24 april, KDC, Universiteitsbibliotheek, 1e verdieping en studiezaal KDC, Radboud Universiteit, Erasmuslaan 36, Nijmegen: Expositie Kruisweg in de kunst en media. Afgelopen najaar droeg kunstenaar, publicist en voormalig huisarts Ignace Schretlen een bijzondere collectie over aan de Radboud Universiteit. Zijn schenking omvat boeken, films, postzegels, stripboeken, manga's, muziekopnames en kunstwerken (zowel van eigen hand, als van anderen) rondom het thema 'kruisweg', die hij in de loop van zijn carrière verzameld heeft. Geïnspireerd door zijn collectie zullen er in de weken tot aan Pasen op diverse plekken in de Universiteitsbibliotheek en het KDC kruiswegstaties in alle vormen en maten te zien zijn. Naast materiaal uit de collectie van Schretlen etaleert de tentoonstelling ook prachtige werken van kunstenaars Piet Gerrits, Frederick Franck, Azaria Mbatha en de firma Stadelmaier. Werkdagen: 9 – 16.30 u. https://www.ru.nl/kdc/weten/agenda/@1211268/expo-kruisweg-kunst-media/

25 maart – 28 april, Grote of St. Bavokerk, Haarlem: Kruisweg Minste en Meester. Beeldend kunstenaar en dichter Henk van Loenen exposeert olieverfschilderijen op linnen en papier waaronder de kruisweg “Minste en Meester”. “Met de veertien staties van ‘Minste en Meester’ wordt het lijden van Christus verbeeld, maar ze gaan evenzeer over mensen ver weg en dichtbij die als uitschot behandeld worden, over de onaangepasten, de gelukzoekers, de zondebokken van deze tijd. In de ogen van de wereld zijn zij losers. Maar hoe anders kijkt God naar hen. In Christus zocht hij hen op, deed hij hen recht, stelde hen ten voorbeeld. God keert alles om: de laatsten zullen de eersten zijn en de eersten de laatsten. Onderin de staties schreef de kunstenaar steeds een paar contrasterende woorden zoals ‘zondebok of plaatsvervanger’, ‘mislukkeling of lichtend voorbeeld’, ‘stoorzender of verzoener’, ‘mens of God’. Ze verwijzen naar de vragen die leven en sterven van Christus na 2000 jaar nog altijd oproepen. Qua formaat koos de kunstenaar meer intuïtief dan bewust voor het intieme, mystieke vierkant waarin Christus, van zeer dichtbij, centraal staat.” Henk van Loenen (Hilversum, 1946) is beeldend kunstenaar en dichter. Na zijn opleiding tot onderwijzer en tekenleraar bekwaamde hij zich verder bij de Utrechtse Academie Artibus. In 2007 stopte hij met lesgeven en richtte hij zich volledig op schrijven, schilderen en fotograferen. Onder zijn dichtersnaam Julien Holtrigter schreef hij zes dichtbundels. Ma – za, 10 – 17 u. http://www.henkvanloenen.nl

28 maart – 5 januari 2020, Grote kerk, Koorstraat 2, Alkmaar: Fototentoonstelling Hellen van Meene. De Zeven Werken van Barmhartigheid. In deze tentoonstelling staan ‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’, een eigentijdse visie op het oorspronkelijke werk gemaakt door de Meester van Alkmaar, centraal. Tot het interieur van de Alkmaarse Grote Kerk behoorde eeuwenlang het schilderij ‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’, gemaakt door de Meester van Alkmaar (1504). Het zevenluik verbeeldt binnen de christelijke traditie de zeven manieren waarop de mens zijn barmhartigheid kan tonen. Om restauratie van de kerk in 1918 te kunnen bekostigen is het werk verkocht aan het Rijksmuseum, waar het tot de topstukken behoort. Alkmaarder Cor van Kessel van Organisatiebureau Alkmaar Rondom kwam op het idee om een eeuw later het thema "De zeven werken van barmhartigheid" terug te later keren in de Grote Kerk. Hij vroeg aan de wereldwijd befaamde Alkmaarse kunstenaar Hellen van Meene om haar visie te geven op dit thema. Zij verbeeldt dit met zeven grote fotowerken. De foto's worden geëxposeerd in de context van eerder werk van haar hand. Openingstijden: https://grotekerk-alkmaar.nl/openingstijden/ https://grotekerk-alkmaar.nl/nieuws/fototentoonstelling-hellen-van-meene-in-grote-kerk-alkmaar/

29 maart – 25 augustus, Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam: De kunst van de Joodse mystiek. Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam hult zich van 29 maart tot en met 25 augustus 2019 in geheimzinnige sferen met een grote tentoonstelling over kabbala, de mystieke traditie van het jodendom. Bezoekers krijgen een gevarieerd beeld van deze oude traditie, die ook popsterren als Madonna en David Bowie inspireerde. Voor het eerst wordt een tentoonstelling gehouden die de vele aspecten van kabbala toont in onverwachte combinaties van eeuwenoude objecten en moderne kunstwerken. Kabbala is sinds de middeleeuwen de benaming van duizenden jaren oude kennistradities waarmee joodse mystici het bestaan proberen te doorgronden. Kabbala betekent letterlijk ‘ontvangst’ en gaat ervan uit dat er ‘oerkennis’ bestaat over God, de schepping en over het functioneren van mensen. Vanaf de 20e eeuw bereikte kabbala een steeds breder publiek en werd ook een bron van inspiratie voor kunstenaars, schrijvers, filmmakers en hedendaagse pop-iconen, joods en niet-joods. 10 – 17 u. https://jck.nl/nl/tentoonstelling/kabbala-de-kunst-van-de-joodse-mystiek

5 april – 5 juli, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, ’s-Hertogenbosch: Solotentoonstelling Paul van Dongen in de tentoonstellingsruimte. 50 etsen en tekeningen. http://www.paulvandongen.com/?p=news

5 april – 15 september, Museum Havezate Mensinge, Mensingheweg 7, Roden: Henk Helmantel. Met een voorliefde voor geschiedenis en oude gebruiksvoorwerpen passen Helmantels werken goed bij de authentieke inventaris van Mensinge. De inspirerende tentoonstelling nodigt de bezoeker uit om even ‘stil te staan’ bij zijn kunst én het verleden. Wo – zo, 13 – 16 u. https://www.mensinge.nl/agenda

6 april – 27 april, De Schuur, Groot Oever 14, Balkbrug: Voorjaarstentoonstelling 2019. Met werk van: Marius van Dokkum (stillevens in olieverf, originele illustraties uit zijn kinderboeken en getekende portretten), Piet den Hertog (stillevens in olieverf) , Annelies ’t Hart ( stillevens en bloemencomposities in (kleur)potlood), Maarten ’t Hart (schilderijen en tekeningen van kerkinterieurs en stadsgezichten). Do – za, 10 – 17 u, tweede paasdag, 13 – 17 u.   http://www.maarten-thart.nl/tentoonstellingen/

9 april – 26 oktober, Ikonen Museum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen: Kees de Kort, Ikonen, christelijke feestdagen in beeld. In de tentoonstelling brengen traditionele en hedendaagse ikonen enkele belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. Door de beide vormen naast elkaar te plaatsen worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Wie bekend is met de kijkbijbel, kent het werk van Kees de Kort. In de jaren zestig illustreerde deze kunstenaar tientallen boekjes met bijbelverhalen. In de tentoonstelling is een selectie van deze werken te zien, in combinatie met tientallen ikonen. Zowel de werken van De Kort als de ikonen brengen christelijke feestdagen in beeld. De tentoonstelling is een coproductie met het Bijbels Museum. Di, wo 13 – 17 u, do – za, 10 -17 u. https://www.ikonenmuseumkampen.nl/actueel/exposities/expositie/42?cHash=0cdc191aa457ec991414c9a5e94e66fa

11 april – 3 mei, Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen: CREDO, geloven op scherp. 52 Schilderijen van Henk Pietersma. Werkdagen 9 – 17 u (behalve 19 en 22 april). De kerk is toegankelijk via de Kosterij (aan de voet van de toren). 

1 mei – 10 juni, Sint-Nicolaas- of Bergkerk, Bergkerkplein 1, Deventer: Sierk Schröder  ‘Wie doet mij wat!’ Een overzichtstentoonstelling gewijd aan het omvangrijke en veelzijdige oeuvre van Sierk Schröder. De titel ‘Wie doet mij wat’ is een bemoedigend citaat uit een brief van Sierk Schröder aan de schilder Paul van Dongen die bang was dat de figuratieve kunst helemaal zou verdwijnen. Een brede selectie van zijn allermooiste werken zal worden geëxposeerd. Tegelijkertijd zullen ook tekeningen, studies en schetsen worden getoond die de basis vormden voor zijn groot kunstenaarschap. Deze dubbelexpositie toont niet alleen meesterlijke kunstwerken, maar biedt tegelijkertijd inzicht in de verrassende technieken en de achterliggende opvattingen van de Nederlandse schilder die de meest invloedrijke personen uit de twintigste eeuw portretteerde. Als geen ander wist hij ook op een tijdloze en geheel eigen wijze de schoonheid van de mens en van de natuur te vereeuwigen. Schoonheid is eeuwig. ‘Voorgoed voorbij bestaat niet’. Gelijktijdig met de tentoonstelling verschijnt Rob Smolders: Voorgoed voorbij bestaat niet, Uitgeverij VanSpijk/Rekafa in samenwerking met de Stichting Sierk Schröder, 2019. Intekenen kunt u via een e-mailbericht naar stichting@sierkschroeder.com onder vermelding van: Intekenen boek Smolders – met vermelding van naam en adresgegevens. Di – zo, 11 – 17 u. https://www.hetdeventernieuws.nl/2019/02/22/overzichtstentoonstelling-van-sierk-schroder-in-bergkerk-deventer/

 

BELGIË

8 november – 28 april, PARCUM, Abdij van Park 7, Heverlee: 'Religie - Helend - Verdelend'. De tentoonstelling neemt je mee in de complexe verhouding van religie met conflict en vrede. De herdenking van 100 jaar Wapenstilstand en de komst van de Vredesbeiaard in de Abdij van Park vormden de aanleiding voor deze tentoonstelling. Op zondag 11 november wordt de Vredesbeiaard feestelijk ingehuldigd. Daarom houdt PARCUM die dag een grote feestopening met de hele dag gratis toegang voor iedereen. Openingstijden: https://www.parcum.be/nl/plan-je-bezoek

20 februari – 26 mei, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brussel: Bernard van Orley. Brussel en de renaissance. Van Orley was een van de absolute spilfiguren van de renaissance in de Lage Landen. BOZAR en de grote Belgische instellingen slaan de handen in elkaar voor de allereerste belangrijke monografische tentoonstelling rond deze 16de -eeuwse kunstenaar. Van Orley was schilder aan het hof van Margaretha van Oostenrijk en Maria van Hongarije, werd overladen met opdrachten en kwam al erg jong aan het hoofd van een van de grootste ateliers van zijn tijd. Hij schilderde religieuze taferelen maar ontwierp ook wandtapijten en glasramen. Bijzondere aandacht gaat naar zijn portretten, die hem in een indrukwekkend netwerk plaatsen van politieke raadgevers, invloedrijke geestelijken en humanistische denkers. Zijn werk stond in constante dialoog met dat van tijdgenoten als Albrecht Dürer en Rafaël. Voor het eerst worden de werken Van Orley uit alle hoeken van de wereld samengebracht in één tentoonstelling, op de plek waar ze ooit ontstonden. Een historische kans om deze Brusselse meester te (her)ontdekken. Di – zo, 10 – 18 u (do tot 21 u).   https://www.bozar.be/nl/activities/133868-bernard-van-orley

27 februari – 23 juni, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brussel: Prenten in de eeuw van Bruegel. De tentoonstelling is een samenwerking tussen BOZAR en de Koninklijke Bibliotheek van België en schetst een beeld van de prentproductie in de Zuidelijke Nederlanden in de eeuw van Bruegel. Zijn grafisch oeuvre is maar het topje van de ijsberg: in de schaduw van deze reus zijn nog vele andere pareltjes op papier te ontdekken. Het medium was veelzijdig en flexibel en werd ingezet voor verschillende vormen van visuele communicatie; van nieuwsprenten tot politieke propaganda. Lang niet alles wat van de pers rolde was als kunst bedoeld, al stonden getalenteerde schilders, beeldhouwers en architecten bijna altijd garant voor een goed ontwerp. De opkomst en bloei van de prentkunst in de eeuw van Bruegel is dus niet uitsluitend een artistiek succesverhaal. Briljant vakmanschap en gedurfd ondernemerschap speelden ook een grote rol. Di – zo, 10 – 18 u (do tot 21 u). https://www.bozar.be/nl/activities/145705-prenten-in-de-eeuw-van-bruegel

5 april – 15 september, Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, Antwerpen: Grotesken - De fantasie verbeeld. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drôlerieën, de grote pioniers van het groteske. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst. Di – zo, 10 – 17 u. https://www.museumplantinmoretus.be/nl/grotesken

7 april – 28 juli, Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, Lennik: Feast of Fools. Bruegel herontdekt, Pieter Bruegel wordt vaak beschouwd als dé belichaming van de Vlaamse identiteit. Waarom is dat zo, sinds de revival van zijn werk rond 1900? Hoe komt het dat hij uitgroeide tot een icoon, een onuitputtelijke bron van inspiratie én een huizenhoog cliché? In de expo ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ maakt de bezoeker kennis met een reeks sleutelwerken van moderne meesters en nieuwe creaties van hedendaagse kunstenaars die ‘iets met Bruegel hebben’. Ze knopen aan bij zijn thema’s, herinterpreteren die, citeren hem… en tonen zo aan dat zijn werk tot op vandaag niets aan relevantie heeft ingeboet. Di – zo, 10 – 18 u.   https://www.feastoffools.be/nl/feast-of-fools-bruegel-herontdekt

7 april – 5 mei,  Kasteelstraat1 Pavilion Contemporary Art Watou, Kasteelstraat 1, Watou: Groepstentoonstelling  Roel Goussey, Sabine Oosterlynck, Bernard Sercu. 'ICONOCLASH # 01'. Openingstijden: http://www.kasteelstraat1.be/hedendaagse-kunst-watou

Voor tentoonstellingen elders in Europa en in de rest van de wereld, klik hier 

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier