ArtWay

Inspiratie is inblazing van buitenaf, toeval van ‘hogerhand’, gift van wat niet te koop is. Ton Frenken

Tentoonstellingen NEDERLAND en BELGIE

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier

NEDERLAND    

Mei 2018 – december 2019: Marius van Dokkum Museum, Academiestraat 7, Harderwijk: Sinds de opening van het museum in mei 2018 werkt Marius van Dokkum op de atelierzolder onder toeziend oog van het museumpubliek, aan een grotere versie van zijn werk Dames en Heren uit 2014. De Nachtwacht is zijn uitgangspunt, maar dit werk is op-en-top actueel. Want nu de NS op de stations genderneutraal omroept, luidt de titel van het nieuwste schilderij niet Dames en Heren, maar Beste Reizigers. In deze timelapse kun je de voortgang bekijken. Di – za, 10 – 17 u, zo, 12 – 17 u. https://www.mariusvandokkummuseum.nl/timelapse/ 

8 juli 2018 – 23 juni 2019, Lalique Museum, Gasthuisstraat 1, Doesburg: Marc Chagall: Edelstenen uit de hemel. Rondom deze expositie vinden regelmatig lezingen plaats waarbij specifiek ingegaan wordt op Chagalls Joodse achtergrond in relatie tot zijn kunstenaarschap. Zelf zei hij hierover: “als ik geen Jood was geweest, zou ik nooit kunstenaar zijn geworden”. De tentoonstelling zal uit drie delen bestaan: juli-november, december-maart en april-juni. De tentoonstelling is tot stand gekomen door samenwerking met Leo Verdegaal van ‘Kunsthuis Marc Chagall’ in Bergen, Renate van de Weijer (gastconservator Chagall Studies), Benjamin Mordehai Janssens (conservator Lalique Museum Nederland) en met adviezen van het Chagall Research Centre te Amsterdam (Pieter Zuidema) & Hammer Gallleries (New York) en veel particulieren die hun werk in bruikleen hebben afgestaan voor deze tentoonstelling, Een klein deel van de collectie is onbekend werk speciaal gemaakt voor Chagall’s intimi. Di – zo, 12 – 17 u, niet op 7 juli.   https://www.musee-lalique.nl/marc-chagall-edelstenen-hemel/

2018 – 2020, Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen: Egbert Modderman werkt aan zeven grote schilderijen voor de kooromgang in de Martinikerk in Groningen. Deze zullen daar een permanente plek krijgen. Het maken van deze schilderijen is publiek te bekijken in de kerk.   https://www.egbertmodderman.nl/2018-2020-martininkerk-groningen/

31 januari – 25 augustus, Mauritshuis, Plein 29, Amsterdam: Rembrandt en het Mauritshuis. Het Mauritshuis heeft één van de belangrijkste collecties schilderijen van Rembrandt ter wereld. Ter nagedachtenis aan de 350e sterfdag van de meester-schilder van de Gouden eeuw zijn alle 18 schilderijen te zien in de monumentale ambiance van het Mauritshuis. De tentoonstelling bestaat niet alleen uit meesterwerken zoals De anatomische les van Dr. Nicolaes Tulp, maar ook uit schilderijen die niet langer toegeschreven worden aan Rembrandt. Deze kunstwerken zijn zelden of zelfs nooit tentoongesteld. 10 – 18 u (do tot 20 u).  https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/aankomende-tentoonstellingen/

9 februari – 27 oktober, Bijbels Museum, Herengracht 366-368, Amsterdam: Dit is mijn verhaal. Achttien jonge christenen vertellen over een kantelmoment in hun leven en een bijbelverhaal dat hen in die periode hoop en inspiratie gaf. Hun persoonlijke verhalen komen tot leven in audio, video en in levensgrote portretten. De jongeren - van 18 tot 30 jaar - zijn afkomstig uit diverse christelijke stromingen en hebben verschillende culturele achtergronden. 10 – 17 u.   https://www.bijbelsmuseum.nl/ditismijnverhaal

16 maart – 5 januari 2020, Stedelijk Museum Schiedam, Hoogstraat 112, Schiedam: Rothko & ik. In je eentje zonder telefoon. De Amerikaanse kunstenaar Mark Rothko maakte grote abstracte schilderijen, die mensen raken. Sommige kijkers houden het zelfs niet droog. Daarover zei hij: ‘Mensen die huilen hebben dezelfde religieuze ervaring als ik toen ik het maakte.’ Het is best apart dat een abstract kunstwerk dat toch tamelijk afstandelijk oogt, zo veel kan oproepen. Wat voor kracht schuilt er in het schilderij? Openingstijden: https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/plan-je-bezoek/openingstijden-prijzen/ https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/tentoonstelling/rothko-ik/

28 maart – 5 januari 2020, Grote kerk, Koorstraat 2, Alkmaar: Fototentoonstelling Hellen van Meene. De Zeven Werken van Barmhartigheid. In deze tentoonstelling staan ‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’, een eigentijdse visie op het oorspronkelijke werk gemaakt door de Meester van Alkmaar, centraal. Tot het interieur van de Alkmaarse Grote Kerk behoorde eeuwenlang het schilderij ‘De Zeven Werken van Barmhartigheid’, gemaakt door de Meester van Alkmaar (1504). Het zevenluik verbeeldt binnen de christelijke traditie de zeven manieren waarop de mens zijn barmhartigheid kan tonen. Om restauratie van de kerk in 1918 te kunnen bekostigen is het werk verkocht aan het Rijksmuseum, waar het tot de topstukken behoort. Alkmaarder Cor van Kessel van Organisatiebureau Alkmaar Rondom kwam op het idee om een eeuw later het thema "De zeven werken van barmhartigheid" terug te later keren in de Grote Kerk. Hij vroeg aan de wereldwijd befaamde Alkmaarse kunstenaar Hellen van Meene om haar visie te geven op dit thema. Zij verbeeldt dit met zeven grote fotowerken. De foto's worden geëxposeerd in de context van eerder werk van haar hand. Openingstijden: https://grotekerk-alkmaar.nl/openingstijden/ https://grotekerk-alkmaar.nl/nieuws/fototentoonstelling-hellen-van-meene-in-grote-kerk-alkmaar/

29 maart – 25 augustus, Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam: De kunst van de Joodse mystiek. Het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam hult zich van 29 maart tot en met 25 augustus 2019 in geheimzinnige sferen met een grote tentoonstelling over kabbala, de mystieke traditie van het jodendom. Bezoekers krijgen een gevarieerd beeld van deze oude traditie, die ook popsterren als Madonna en David Bowie inspireerde. Voor het eerst wordt een tentoonstelling gehouden die de vele aspecten van kabbala toont in onverwachte combinaties van eeuwenoude objecten en moderne kunstwerken. Kabbala is sinds de middeleeuwen de benaming van duizenden jaren oude kennistradities waarmee joodse mystici het bestaan proberen te doorgronden. Kabbala betekent letterlijk ‘ontvangst’ en gaat ervan uit dat er ‘oerkennis’ bestaat over God, de schepping en over het functioneren van mensen. Vanaf de 20e eeuw bereikte kabbala een steeds breder publiek en werd ook een bron van inspiratie voor kunstenaars, schrijvers, filmmakers en hedendaagse pop-iconen, joods en niet-joods. 10 – 17 u. https://jck.nl/nl/tentoonstelling/kabbala-de-kunst-van-de-joodse-mystiek

5 april – 5 juli, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Henri Dunantstraat 1, ’s-Hertogenbosch: Solotentoonstelling Paul van Dongen in de tentoonstellingsruimte. 50 etsen en tekeningen. http://www.paulvandongen.com/?p=news

5 april – 15 september, Museum Havezate Mensinge, Mensingheweg 7, Roden: Henk Helmantel. Met een voorliefde voor geschiedenis en oude gebruiksvoorwerpen passen Helmantels werken goed bij de authentieke inventaris van Mensinge. De inspirerende tentoonstelling nodigt de bezoeker uit om even ‘stil te staan’ bij zijn kunst én het verleden. Wo – zo, 13 – 16 u. https://www.mensinge.nl/agenda

9 april – 26 oktober, Ikonen Museum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen: Kees de Kort, Ikonen, christelijke feestdagen in beeld. In de tentoonstelling brengen traditionele en hedendaagse ikonen enkele belangrijke verhalen uit het christendom tot leven. Door de beide vormen naast elkaar te plaatsen worden overeenkomsten en verschillen zichtbaar. Wie bekend is met de kijkbijbel, kent het werk van Kees de Kort. In de jaren zestig illustreerde deze kunstenaar tientallen boekjes met bijbelverhalen. In de tentoonstelling is een selectie van deze werken te zien, in combinatie met tientallen ikonen. Zowel de werken van De Kort als de ikonen brengen christelijke feestdagen in beeld. De tentoonstelling is een coproductie met het Bijbels Museum. Di, wo 13 – 17 u, do – za, 10 -17 u.  https://www.ikonenmuseumkampen.nl/actueel/exposities/expositie/42?cHash=0cdc191aa457ec991414c9a5e94e66fa

14 april – 29 maart 2020, Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6, Zierikzee: Franchoys Ryckhals. Een Zeeuwse meester uit de Gouden Eeuw. Franchoys Ryckhals, schilder en tekenaar uit Middelburg, werkte tussen ongeveer 1630 en 1647. Ryckhals’ grote productie geeft aan dat hij een succesvol kunstenaar was. Tegenwoordig zijn er ongeveer 120 schilderijen en tekeningen van zijn hand bekend. In de achttiende eeuw raakte Ryckhals geheel vergeten, maar in 1917 werd hij herontdekt. Een groot deel van zijn werk bestaat uit schilderijen van boereninterieurs met dieren, allerlei vaatwerk en groenten en soms figuren. Ook schilderde hij indrukwekkende landschappen met vee, soms met een bijbelse context, vissen op het strand en stillevens met kostbare voorwerpen. Zijn eigenzinnige en zeer karakteristieke werk is van hoge kwaliteit. Ondanks dat Franchoys Ryckhals ruim honderd jaar geleden werd herontdekt, is hij nog nauwelijks bekend bij een groter publiek. Met een selectie uit zijn oeuvre brengt het Stadhuismuseum Zierikzee daar nu verandering in. De tentoonstelling bestaat uit werk behorende tot de Goedaert Collectie, aangevuld met bruiklenen uit het Mauritshuis Den Haag, het Noord-Hollands Archief Haarlem, Museum Elsene Brussel (B), Zeeuws Museum Middelburg en uit diverse particulieren collecties. Openingstijden: https://www.stadhuismuseum.nl/bezoek-het-museum/bezoekersinformatie/ https://www.stadhuismuseum.nl/franchoys-ryckhals-een-zeeuwse-meester-uit-de-gouden-eeuw/

1 mei – 26 juni, Remonstrantse kerk, Voorstraat 35, Sommelsdijk: ‘gekleurde etsen’ van Anneke Visser-Somsen. Van jongs af aan heeft kleur Anneke Visser-Somsen, geboren te Kampen, aangetrokken. Zij zette kleuren naast elkaar om het effect te zien van samenspel van kleur en om te ervaren hoe een kleur verandert door een kleur ernaast. Daarbij gebruikt zij bij een ets die bepaalde kleur, die het gevoel kan weergeven dat voor haar bij de voorstelling hoort. Het samenzijn van mensen boeit haar en zij probeert uit te beelden wat hen een moment of langer beweegt. De moed en de saamhorigheid van mensen ervaart zij als een kracht. De techniek die zij gebruikt is aangepast aan wat zij wil laten zien. Gaat het om emoties dan gebruikt zij aquatint.  Gaat het om de beweeglijkheid van de natuur, zoals bij dieren en bomen, dan gebruikt zij suiker-aquatint. Een aantal van de tentoongestelde werken is geïnspireerd op een tweejarig verblijf in Peru. In haar werk komen mensen, engelen, dieren en het landschap voor. U bent van harte welkom bij deze expositie na de kerkdienst op zondag (vanaf 11.00 uur tot ongeveer 12.00 uur), op verzoek (even aanbellen bij de fam. Schrier die boven de kerk woont) en elke woensdagochtend van 10.00 - 12.00 uur. Tijdens de KUNSTKIJK zijn er aangepaste openingstijden. Zie ook https://sommelsdijk.remonstranten.nl/

2 mei – 19 september, Rijksmuseum voor Oudheden, Rapenburg 28, Leiden: Middeleeuwse Tuinen. Verhalen over planten, kruiden en bloemenpracht in de middeleeuwen, van Europa tot in het Midden-Oosten. De tentoonstelling gaat over moes- en siertuinen, tuinieren in de middeleeuwen, lusthoven en de tuin als ‘paradijs’. U ziet geïllustreerde middeleeuwse manuscripten, herbaria, bloementapijten, schilderijen, prenten, opgegraven tuingereedschap, tegeltableaus en servies met bloemmotieven. Tuinen waren belangrijk in de middeleeuwen. In Middeleeuwse tuinen – aardse paradijzen in oost en west geven kunstwerken en archeologische vondsten samen een beeld van de weelde, het belang en de diversiteit van tuinen in de westers-christelijke en de oosters-islamitische wereld tussen 1200 en 1600. De tentoonstelling slaat een brug tussen de tuinen in de westerse en oosterse culturen, waarbij de overeenkomsten in het oog springen. In het leven van de middeleeuwse mens speelden tuinen een grote rol. Het was niet alleen de bron voor bijvoorbeeld voedsel en geneesmiddelen, maar tuinen waren ook het decor voor ontspanning, jacht en ‘minnespel’. Di - zo, 10 - 17 uur.   https://www.rmo.nl/tentoonstellingen/tijdelijke-tentoonstellingen/middeleeuwse-tuinen/ 

2 mei – 26 oktober, Museum Helmantel, Abt Emopad 2, Westeremden: Groninger Kerken / Europees Erfgoed. Schilderijen van interieurs van kerken en kloosters uit Groningen en Europa, maar ook stillevens met voorwerpen uit de late Middeleeuwen. De tentoonstelling bestaat verder uit beelden, meubels en voorwerpen uit dezelfde periode. Kortom: De middeleeuwen in de Weem van Westeremden. Do – za, 13 – 17 u. en Hemelsvaartsdag en Pinkstermaandag, zelfde tijd. Groepen op afspreek ook op andere dagen en tijden. http://www.helmantel.nl/

7 mei – 13 juli, Sint Joriskerk, Hof 1, Amersfoort: Expositie Orde en Chaos. Er wordt aandacht besteed aan de in Amersfoort geboren Johan van Oldenbarnevelt. Orde en Chaos is een expositie van LKG de Ploeg op twee locaties in de binnenstad van Amersfoort. 25 kunstenaars – waaronder 9 gastkunstenaars – laten in hun kunstdiscipline een actuele visie zien op het leven en de betekenis van Johan van Oldenbarnevelt. De fenomenen van toen zoals de strijd om geloofs- en individuele vrijheid, het verlangen naar tolerantie, het zich verweren tegen onderdrukking, het opvangen van vluchtelingen, maar ook geopolitieke verschuivingen met als gevolg wanorde, zijn tot op heden nog steeds actuele onderwerpen. Di – za, 11 – 17 u.   https://joriskerkamersfoort.nl/exposities/

10 mei – 14 september, Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, Elburg: Sjier Hasjiriem, het bijbelboek Hooglied verbeeld door Jackie Howard en Feico Hajonides. Een tentoonstelling met werk van textielkunstenares Jackie Howard (1957) en beeldhouwer Feico Hajonides (1959). Beiden hebben vanuit hun persoonlijke beleving het bijbelboek Hooglied op een unieke wijze verbeeld. De luchtige vezels van de doeken en het stoere, aardse brons van de beelden vullen elkaar wonderwel aan. Het boek Hooglied heet in de Hebreeuwse bijbel Sjier Hasjiriem: het lied der liederen, wat zoveel betekent als het mooiste of beste lied. Maarten Luther vertaalde deze naam als 'Das Hohelied’, en in Nederlandse bijbelvertalingen heet dit boek nog steeds Hooglied. Hooglied behoort tot de Ketoevim, de Geschriften. Het boek wordt in de synagoge voorgelezen op Pesach, het joodse paasfeest. Di – za, 11 – 17 u.   https://sjoelelburg.nl/tentoonstelling/jackie-howard-en-feico-hajonides/

10 mei – 23 juni, Atelier Foke Stribos, Voorstraat 3, Dirksland: Nu en tijdens KunstKijk 2019 15 t/m 23 juni expositie met schilderijen van Foke samen met beelden, bronzen en keramisch werk van Ellen Beljaars. Gewoon aanbellen of contact opnemen (0639597057). https://www.fokestribos.nl/

11 mei – 22 juni, Boerderijgalerie de Osseberg, Singelweg 11, Grijpskerke: Verborgen in Licht en Kleur. Willem Hesseling, beelden in staal; Loes Muller, beelden in steen; Hans Oosterom, digitale creaties Maarten Rollfs of Roelofs en cursisten, sieraden; Riek Sanderse, keramiek; Judith Uiterwijk, schilderijen. Do – za, 14 – 17 u. https://www.deosseberg.nl/nieuws/

11 mei – 15 september, Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem: Rembrandts Wereld. In dit Rembrandt-jaar toont Teylers Museum uit eigen collectie een selectie van de mooiste etsen en tekeningen van de meester en zijn leerlingen en vrienden. In tientallen landschappen en stadsgezichten kan de bezoeker de wereld bekijken door de ogen van Rembrandt, Jan Lievens, Roelant Rochman, Lambert Doomer en Philips Koninck. Rembrandts Wereld is te zien in het Prentenkabinet. Di – vr, 10 – 17 u, za, zo, 11 – 17 u. https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/rembrandts-wereld

12 mei – 30 juni, Galerie Dom´Arte, Langendijksestraat 3, Rucphen: Out in the country. Marc Mulders, Claudy Jongstra en Kiki van Eijk. Kunst in de diepste zin van zijn betekenis: respect voor schoonheid, ambacht en decoratie! Galerie is ingericht in de sfeer van atelier/werkplaats!  De kunstenaars zullen tijdens de opening aanwezig zijn 12 mei vanaf 15 u. Do – za, 11 – 17 u. https://www.galeries.nl/expo.asp?exponr=91640

13 mei – 31 december, Museum Flehite, Breestraat 80, Amersfoort: Johan & Maurits - van vriend tot vijand. In 2019 is het 400 jaar geleden dat Johan van Oldenbarnevelt ter dood werd veroordeeld. Van Oldenbarnevelt, grondlegger van het huidige democratische Nederland, werd in Amersfoort geboren. Reden voor Museum Flehite om aandacht te besteden aan deze bijzondere inwoner. Aan de hand van het koningsdrama dat zich destijds heeft afgespeeld tussen Van Oldenbarnevelt en Prins Maurits krijgen bezoekers een beeld van de ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse rechtstaat zoals we die nu nog kennen. Maar ook inzicht in een menselijk drama: hoe kon het dat het gouden duo Johan en Maurits, de één rasbestuurder, de ander een groot militair talent, na jaren van succes lijnrecht tegenover elkaar kwamen te staan? Openingstijden: https://museumflehite.nl/bezoekersinfo https://museumflehite.nl/tentoonstellingen/141624824/johan-amp-maurits-van-vriend-tot-vijand

16 mei - 13 oktober, Museum Ons’ Lieve Heer op Solder, Oudezijds Voorburgwal 38, Amsterdam: A Muslim, a Christian and a Jew – Eran Shakine. Met werken van de Israëlische kunstenaar Eran Shakine. In zijn tekeningen en schilderijen laat Shakine met veel humor en in een unieke stijl de zoektocht zien van een moslim, een christen en een jood naar de liefde van God. Ma – Za, 10 – 18 u, zo, 13 – 18 u. https://www.opsolder.nl/

24 mei – 24 juni, Domkerk, Achter de Dom 1, Utrecht: Buiten de mensentuin- Grafisch werk: Floribert Kadima & Grietje van Ginneken. Tentoonstelling in het kader van de Wereld Vluchtelingendag op 20 juni. De expositie in de Domkerk “Buiten de Mensentuin” is het resultaat van een zogenaamd “maatjesproject” dat drie jaar duurde. Grietje van Ginnekenis beeldend kunstenaar. Zij maakte de lino’s en etsen. Floribert Kadimais bewoner van de Noodopvang voor Dakloze Vluchtelingen Utrecht; hij heeft de prenten geschilderd. De teksten schreven ze samen. Grietje en Floribert vonden elkaar in hun humor, hun vertrouwen en vooral in hun beider liefde voor verhalen. Zelfbedachte verhalen zoals  ‘Madame Zèbre’, die per boot vanuit Zuid Afrika naar de Dom van Utrecht komt. En Bijbelverhalen: het Paradijs, het Gouden Kalf, Jonas. Later kwamen daar mythen bij zoals Icarus, Baucis en Philemon. Ook maakten zij een Congolees verhaal over de gevaren van werken in de mijn. Zo, 12.30 – 16 u, ma – vr, 10 – 17 u, za, 10 – 15.30 u. http://www.domkerk.nl/

25 mei – 30 juni, Kunstmakelaardij Metzemaekers, Koestraat 30, Oirschot: Schilderijen, tekeningen en grafische werken Aad de Haas (1920-1972). De werken zijn afkomstig van een verzamelaar die in de loop der jaren een collectie opbouwde van deze bijzondere kunstenaar. Met vroeg en laat werk meer dan de moeite waard om dit te bezichtigen. Za, zo, 13 – 17 u. https://metzemaekers.com/

25 mei – 5 september, Drawing Centre Diepenheim, Kuimgaarden 1, Diepenheim: Marisa Rappard: Clouded Matter. In haar tekeningen verkent Rappard op intuïtieve wijze hoe het is om mens te zijn in  een wereld van razendsnel veranderende technologie. Al tekenend onderzoekt zij de invloed van digitale verschijnselen op ons dagelijks leven, zoals gefilterde newsfeeds, big dataen fake news. De manier waarop Rappard in haar uiteenlopende tekeningen weet te laveren tussen abstractie en figuratie, zinderende arceringen, verwarrende perspectieven en gelaagde kleurvlakken maakt haar beeldtaal evenzo complex. Voelbaar in Rappards werk is dat het digitale’ meerdere gezichten heeft. Hoe het aan de ene kant verlossend kan overkomen, als een bijna transcendente, magische ervaring of wenselijk toekomstbeeld, terwijl het aan de andere kant de waarheid diffuser lijkt te maken en onze wereld steeds benauwder. Clouded Matter nodigt uit om door de site-specific installaties, recente kleine tekeningenen wandvullende inktwerkenvan Rappard te dwalen, en haar visuele onderzoek naar deze maatschappelijke onderstromen te ontdekken en ervaren. Wo – zo, 11 – 17 u. http://www.kunstvereniging.nl/

25 mei - 1 september, Museum De Fundatie, Blijmarkt 20, Zwolle: Michael Triegel: Discordia concors. In de serene schilderijen van Michael Triegel (1968) zijn christelijke motieven naadloos verweven met mythen en legenden. In thematiek en uitvoering ademen ze de sfeer van de Renaissance. Triegel studeerde van 1990 tot 1995 aan de Hochschule für Grafik und Buchkunst in Leipzig. Deze hogeschool is nauw verbonden aan de Neue Leipzicher Malerschule, een beweging van Duitse kunstenaars na de val van de Berlijnse muur. De leden van deze vereniging werken hoofdzakelijk in eenzelfde vormentaal, maar qua techniek lopen ze ver uiteen. Michael Triegel werkt heel verfijnd. In gemengde technieken schildert hij uiterst verfijnd en weet hij weergaloze stofuitdrukkingen te creëren. http://www.museumdefundatie.nl

26 mei – 25 augustus, Kloosterbibliotheek Wittem Wittemer Allee 32, Wittem: Scriptum. Expositie met werk van Hans Kuijs. De uit Leveroy afkomstige kunstenaar Hans Kuijs heeft al vaker geëxposeerd in de monumentale Kloosterbibliotheek. In de loop der jaren heeft hij een bijzondere affiniteit gekregen met deze historische plek. Hij voelt zich dan ook vereerd om als een historisch monumentum de laatste expositie te verzorgen die daar vanuit Klooster Wittem georganiseerd wordt. Vandaar ook de titel van deze expositie: ‘Scriptum’. ‘Scriptum’ - inscriptie is het achterlaten van schrift of beeld op en /of in vaste ondergrond, zoals steen, hout of papier. De kunstenaar brengt hierbij nog een drager in: de inscriptie van gebeurtenissen vastgelegd in het brein. Veel gaat er verloren in de tijd door oorlogen en geweld. Monumenten ooit opgericht in een cultuur ter herinnering aan belangrijke gebeurtenissen worden in de tijd vernietigd. Maar een inscriptie blijft altijd overeind en dat is wat er in het brein gegrift is. Daar is het terecht gekomen, ontwikkeld door de waarneming in het persoonlijke, de omgeving waarin je verblijft en de mondiale gebeurtenissen. Het werk wat in deze expositie getoond wordt, is de afspiegeling van zo'n inscriptie. Dat zal ook te zijner tijd geheel of gedeeltelijk verdwijnen; alleen over datgene wat in het brein gekerfd staat, zullen wij zeggenschap blijven houden - terwijl je daar ook al vraagtekens bij kunt stellen. Alle zondagen 13.30 – 16.30 u en het gehele Pinksterweekeinde, 11 – 17 u. http://www.kloosterwittem.nl/-Tentoonstellingen-agenda-&kenmerk=tentoonstelling

26 mei - 29 september, Vincent van GoghHuis, Markt 26/27, Zundert: Ronald Zuurmond & Jacco Olivier – De schilder op weg. ‘De schilder op weg naar Tarascon’ van Vincent van Gogh, dat vermoedelijk een zelfportret was, spreekt enorm tot de verbeelding. Zo heeft Francis Bacon een reeks werken geïnspireerd op dit in WO II verloren gegane doek. Ronald Zuurmond is eveneens gegrepen door het motief. Niet alleen vanwege de figuur van de wandelende kunstschilder, maar vooral door de symboliek die er van uitstraalt: de kunstenaar als reiziger en zoeker. Ook voor hem geldt dat hij altijd onderweg is en dat juist dat ‘zwerven’ de essentie uitmaakt van het creatieve proces. Speciaal voor de expositie in het Van Gogh Huis vervaardigt Zuurmond diverse collages van ‘De schilder op weg’. Jacco Olivier laat zijn schilderijen letterlijk bewegen. Hij fotografeert het wordingsproces van zijn schilderwerk en verwerkt die beelden tot video-kunst. Zijn animaties vormen zo een reis van een (onder)zoekende schilder. Beide kunstenaars gaan in een duo-tentoonstelling de uitdaging aan hun werk met elkaar in contact te brengen naar aanleiding van het leidende motief van Van Goghs werk. De volledige tentoonstellingsinrichting wordt door hen in samenspraak ontworpen, waarbij ze op elkaars werk reageren en daarbij de confrontatie niet schuwen. http://www.vangoghhuis.com 

26 mei - 1 september, MRK Uden, Veghelsedijk 25, Uden: De groene Middeleeuwen. Groen is tegenwoordig een toverwoord. Maar in de middeleeuwen dacht men niet alleen groen, men was het zonder het te weten. De natuur als Gods schepping was alom aanwezig in doen en gedachte. Uit fraai geïllustreerde handschriften leren wij hoe destijds tegen planten werd aangekeken en waarvoor kruiden werden toegepast. Een selectie van deze uitzonderlijke handschriften en herbaria vormt de kern van de expositie ‘De Groene Middeleeuwen’. De expositie beperkt zich niet tot de museumzalen. Zij wordt voorgezet in de kruidentuin van het museum. Een uitgebreid activiteitenprogramma slaat een brug tussen de fragiele middeleeuwse handschriften en herbaria, en de naar middeleeuws voorbeeld aangelegde artsenijhof. Excursies naar kloostertuinen in de omgeving worden eveneens aangeboden. De expositie ‘De Groene Middeleeuwen’ werd gemaakt in samenwerking met emeritus hoogleraar kunstgeschiedenis van de Middeleeuwen Claudine Chavannes-Mazel. Zij redigeerde het alom geprezen boek: De Groene Middeleeuwen, dat recent is herdrukt. http://www.museumvoorreligieuzekunst.nl

27 mei - 15 juli, Atrium Den Haag, Spui 70, Den Haag: Oldenbarnevelt – Beeld van een staatsman en zijn lot. Op 13 mei 2019 is het vierhonderd jaar geleden dat de staatsman Johan van Oldenbarnevelt werd terechtgesteld op het Binnenhof, vierhonderdvijftig meter van het Atrium Den Haag. In de presentatie die van 27 mei t/m 15 juli in de posterwand van het Haags Gemeentearchief is te zien, lichten zij toe hoe Oldenbarnevelt in beeld voortleefde. Uitgangspunt hierbij zijn de eigen collecties van het Haags Gemeentearchief, aangevuld met werken uit het Rijksmuseum.   https://museumtijdschrift.nl/artspot/stadhuis-den-haag/ 

29 mei – 1 september, Galerie Posthuys, Brink 14, De Koog: Gertjan Scholte-Albers. Wo – za, 11 – 17 u. https://www.galerieposthuys.nl/programma/

2 juni 2019 - 5 januari 2020, Museum Speelklok, Steenweg 6, Utrecht: Thuis in de Buurkerk – Duizend jaar verhalen onder één dak.  Vanaf 2 juni wordt er een rijke schat aan verhalen uit de geschiedenis van de Utrechtse Buurkerk, het huis van Museum Speelklok, blootgelegd. Al vanaf het jaar 1000 weet de gewone Utrechter heil bij haar te vinden. De Buurkerk lijkt onsterfelijk en krimpt en groeit, doorstaat branden, beschietingen en de reformatie. Liefkozend werd ze ‘ecclesia civilis’ genoemd ofwel een kerk voor de buren. Tijd om haar in de schijnwerpers te zetten! Tijdens een bezoek aan ‘Thuis in de Buurkerk, duizend jaar verhalen onder één dak’ ontdekt u de fascinerende geschiedenis van de kerk aan de hand van historische verhalen en objecten.   http://www.museumspeelklok.nl

1 juni – 13 september, Grote of Andreaskerk, Markt 2, Hattem: ruisweg van Sjef Hutschemakers. Er worden 15 afbeeldingen vertoond van de kruisweg in de St. Pieter Beneden te Maastricht. Voor verschillende Limburgse kerken heeft Sjef Hutschemakers een kruisweg geschilderd. De kruisweg van Sjef Hutschemakers wijkt enigszins af van de klassieke kruisweg. Sjef heeft gekozen voor een volgorde die nauwer aansluit bij de bijbelse gebeurtenissen. Ma – vr, 14 – 17 u, za, 13 – 16 u. De kerk is gesloten tijdens bruiloften en begrafenissen en andere onvoorziene omstandigheden.  

7 juni – 1 september, Museum Het Rembrandthuis, Jodenbreestraat 4, Amsterdam: Inspired by Rembrandt. 100 jaar verzamelen door het Rembrandthuis. Het Rembrandthuis gaat een nieuwe koers varen wat betreft zijn tentoonstellingsbeleid, met meer aandacht voor hedendaagse kunst uit eigen collectie. ‘Inspired by Rembrandt. 100 jaar verzamelen door het Rembrandthuis’ is daar een voorproefje van. De tentoonstelling laat aan de hand van thema’s als ‘koppen’, ‘de lijn’ en ‘leegte’ zien hoe grafisch kunstenaars door de eeuwen heen zich lieten inspireren door Rembrandts etsen. Tijdgenoten als Ferdinand Bol gingen openlijk de concurrentie aan, terwijl een hedendaagse kunstenaar als Marlene Dumas zich liet inspireren door het schaamteloze karakter van Rembrandts ‘plassende vrouw’. Speciale aandacht is er voor de vorig jaar overleden graficus Aat Veldhoen. Het Rembrandthuis is niet alleen het voormalig woonhuis en atelier van Rembrandt. Sinds ruim honderd jaar is het een museum met een eigen collectie. De verzameling omvat met name veel grafisch werk. Rembrandts etsen zijn natuurlijk goed vertegenwoordigd, maar het museum bezit ook prenten van voorlopers, tijdgenoten, alsmede moderne en hedendaagse kunstenaars die zich door Rembrandt hebben laten inspireren. Deze tentoonstelling toont de meest opmerkelijke voorbeelden uit de museumverzameling. Ontdek de verrassende selectie van oud en nieuw, groot en klein, fijn en los. Hier zie je werk van onder andere Rembrandt, Hercules Segers, Edgar Degas en Pablo Picasso, maar ook bijvoorbeeld van Horst Janssen, Willem den Ouden, Charles Donker en Glenn Brown.   http://www.rembrandthuis.nl

7 juni 2019 - 12 februari 2010, Pierre Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, Roermond: Atelier Frans Nicolas – Nederlands grootste glasatelier uit de 19e eeuw. De tentoonstelling geeft een schets van de familie Nicolas, van het ontstaan en ontwikkeling en van het functioneren van het glasatelier: hoe kwam het atelier aan de opdrachten, hoe werd een gebrandschilderd glas-in-loodraam vervaardigd, hoe was het werk verdeeld in het atelier, welke ramen maakte het atelier? De recente glasvondsten in de Roermondse binnenstad en het onderzoek naar het bedrijfsarchief door het Sociaal Historisch Centrum Limburg (SHCL) te Maastricht zijn de voedingsbodem voor de expositie. Tijdens het onderzoek zijn de kartons, de ontwerpen op ware grootte van de neogotische kerkramen, gedigitaliseerd. De glasvondsten maar ook de kartons worden nu – voor het eerst – geëxposeerd in het Cuypershuis.   http://www.cuypershuisroermond.nl

8 juni – 10 juni, Het Kerkje van Persingen, Persingensestraat 7, Persingen: Maron Hilverda (schilderijen) en Berna Bonekamp (ruimtelijk werk). Het kerkje is op 8, 9 en 10 juni geopend van 11 tot 17 uur. http://kerkjevanpersingen.nl/exposities/2019-06/

9 juni – 7 juli, Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2, Culemborg: ‘Boven de kronen’. Een spectaculaire tentoonstelling plaats. 9 kunstenaars zoeken het hoger op. Zij nemen de ‘bovenste helft’ van het centrale kerkgebouw voor hun rekening met grote zwevende kunstwerken. ‘Boven de kronen’ is het thema en meteen een letterlijke plaatsbepaling. In de eeuwenoude ruimte met een overvloed van licht kiezen de kunstenaars voor eigentijdse vormen met een verhaal dat reageert op hun indrukken van de kerk. Na intensieve verkenningen en gesprekken koos curator Harald Schole voor een mixture van ervaren en veelbelovende jonge beeldende kunstenaars met speciale interesse in hangende werken. Deelnemers: Lisa Couwenbergh, Karin van Dam, Bart Ensing, Kim Habers, teja van hoften, Rucha Kulkarni, Harald Schole, Annelies van Sterkenburg en Friso Witteveen. De door hen gekozen plekken laten grote kunstwerken toe meestal speciaal gemaakt voor deze expositie. Strandligstoelen nodigen uit naar boven de kijken. Evenementen als muziekwandelingen, yogacarrousel, concertdiner, orgelconcert en bladblazersfestival zullen duizenden belangstellenden trekken in de ‘onderste’ helft van de kerk. De ‘bovenste helft’ zal zich aan hen met nadruk vertonen. Cultuurfonds Culemborg en Prins Bernhard Cultuurfonds Gelderland maakten de expositie mogelijk. Opening 8 juni, 16 u. 13 – 17 u. http://www.deroosvanculemborg.nl  

14 juni – 31 augustus, Galerie DSG, Koopmansplein 16, Assen: Aquarellen van Jan van Loon. Jan van Loon is van 1938 en heeft vorig jaar vanwege zijn 80e verjaardag diverse tentoonstellingen gehad. Hij is sinds 1979 lid van het Drents Schildersgenootschap en als hommage brengen wij nu een grote selectie van zijn aquarellen. Qua onderwerp is hij een veelzijdig schilder, die zich bezighoudt met het landschap, portret, interieur en stilleven. Zijn trefzekerheid is vooral zichtbaar in zijn aquarellen. Open op winkeltijden. http://www.drentsschildersgenootschap.nl/nieuws.html

16 juni - 24 juni: Kunstschouw. Kunstroute Westenschouwen. Atelier Hetty de Wette, Koudekerkseweg 10, Burgh Haamstede: Hetty de Wette met gastexposanten: Catrien van Amstel, Sculpturen: Brons en gemengd techniek. Leo van den Bos, Sculpturen. Anni Balk, Beelden. Ena van Bockel, Installatie. 10 – 17 u. https://www.kunstschouw.nl/

21 juni – 23 juni, Kerkennacht. In heel Nederland stellen kerken zich open. Iedereen die benieuwd is wat er in het gebouw gebeurt, krijgt een kans om gewoon eens binnen te kijken. Het thema is dit jaar: ‘Is dit óók kerk?’ Bezoekers worden uitgedaagd eens over de drempel te stappen en wellicht hun beeld van de kerk bij te stellen. https://www.raadvankerken.nl/pagina/3875/kerkennacht_2017

17 juli – 21 augustus, kerken van Westernieland, Den Andel, Saaxumhuizen en Eenrum. Monnikenwerk. Vijf woensdag zijn de kerken open van 17 – 20 u voor bezoek. De fietsroute langs de kerken is 15 km lang. In de ruimte van een middeleeuwse kerk werken 9 kunstenaars aan hun monnikenwerk - kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij, de stilte, de tijd. http://www.monnikenwerk.nu/

 

BELGIË

27 februari – 23 juni, Paleis voor Schone Kunsten, Ravensteinstraat 23, Brussel: Prenten in de eeuw van Bruegel. De tentoonstelling is een samenwerking tussen BOZAR en de Koninklijke Bibliotheek van België en schetst een beeld van de prentproductie in de Zuidelijke Nederlanden in de eeuw van Bruegel. Zijn grafisch oeuvre is maar het topje van de ijsberg: in de schaduw van deze reus zijn nog vele andere pareltjes op papier te ontdekken. Het medium was veelzijdig en flexibel en werd ingezet voor verschillende vormen van visuele communicatie; van nieuwsprenten tot politieke propaganda. Lang niet alles wat van de pers rolde was als kunst bedoeld, al stonden getalenteerde schilders, beeldhouwers en architecten bijna altijd garant voor een goed ontwerp. De opkomst en bloei van de prentkunst in de eeuw van Bruegel is dus niet uitsluitend een artistiek succesverhaal. Briljant vakmanschap en gedurfd ondernemerschap speelden ook een grote rol. Di – zo, 10 – 18 u (do tot 21 u). https://www.bozar.be/nl/activities/145705-prenten-in-de-eeuw-van-bruegel

8 maart – 6 oktober, Sint-Janshospitaal, Mariastraat 38, Brugge: De Mena, Murillo, Zurbarán – Meesters van de Spaanse Barok. Het Sint-Janshospitaal vormt tijdelijk het decor voor prachtige Spaanse kunst uit de zeventiende eeuw. In de monumentale ziekenzalen worden ruim 20 religieuze sculpturen en schilderkunst tentoongesteld, boordevol passie. Een zeldzame gelegenheid om kennis te maken met een weinig bekend aspect van Spanjes Gouden Eeuw. Hoogtepunt van de tentoonstelling, naast schilderijen van beroemde meesters als Murillo en Zurbaran, is een groep van liefst zeven hyperrealistische sculpturen van de grootste beeldhouwer van de Spaanse barok, Pedro De Mena. Dagelijks geopend.

5 april – 15 september, Museum Plantin-Moretus, Vrijdagmarkt 22, Antwerpen: Grotesken - De fantasie verbeeld. In de zestiende-eeuwse Nederlanden zijn Bosch en Bruegel met hun drôlerieën, de grote pioniers van het groteske. Moderne en hedendaagse kunstenaars treden in hun voetspoor en werken van James Ensor, Fred Bervoets en René De Coninck tonen aan dat de aantrekkingskracht van het groteske tot op vandaag doorleeft in de kunst. Di – zo, 10 – 17 u. https://www.museumplantinmoretus.be/nl/grotesken

7 april – 28 juli, Kasteel van Gaasbeek, Kasteelstraat 40, Lennik: Feast of Fools. Bruegel herontdekt, Pieter Bruegel wordt vaak beschouwd als dé belichaming van de Vlaamse identiteit. Waarom is dat zo, sinds de revival van zijn werk rond 1900? Hoe komt het dat hij uitgroeide tot een icoon, een onuitputtelijke bron van inspiratie én een huizenhoog cliché? In de expo ‘Feast of Fools. Bruegel herontdekt’ maakt de bezoeker kennis met een reeks sleutelwerken van moderne meesters en nieuwe creaties van hedendaagse kunstenaars die ‘iets met Bruegel hebben’. Ze knopen aan bij zijn thema’s, herinterpreteren die, citeren hem… en tonen zo aan dat zijn werk tot op vandaag niets aan relevantie heeft ingeboet. Di – zo, 10 – 18 u.   https://www.feastoffools.be/nl/feast-of-fools-bruegel-herontdekt

11 mei – 31 december, kerk Saint-Jean-Baptiste in Lacroix-sur-Meuse: tentoonstelling over de schilder en beeldhouwer Duilio Donzelli. Duilio Donzelli, een in Italië opgeleide schilder en beeldhouwer, vestigde zich in 1924 in Meuse. Hij werkte aan de wederopbouw en verfraaiing van een dertigtal kerken die tijdens de Eerste Wereldoorlog beschadigd waren. Open: ma - zo ma 10.00 - 18.00 uur.

16 juni – 25 augustus, Sint-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat 1, Antwerpen-Linkeroever: Christian Clauwers bevroren land & grenzenloos water. Gedreven door de uitdagingen van klimaatsverandering, plasticvervuiling, de afnemende biodiversiteit en de ontwrichting van kwetsbare ecosystemen op afgelegen eilanden door de interventie van de mens, zoekt Christian naar sporen van de impact die de menselijk soort heeft op de natuur. Zijn projecten zoals de Global Seed Vault op Svalbard, zijn halve omvaart van het Antarctische continent, en zijn odyssee door de Zuid-Atlantische Oceaan, zijn expedities waar Christian de relatie en het conflict onderzoekt tussen mens en natuur vanuit een aantal verschillende invalshoeken. We tonen u fotomateriaal uit drie expedities. Za, 14 – 17 u, zo, 12 – 17 u. https://www.clauwers.com/

21 juni – 12 juli, KADOC, Vlamingenstraat 39, Leuven: Geliefde Lichamen. Sander Vloebergs presenteert de eerste resultaten van zijn experimenteel artistiek multimediaproject. In samenwerking met kunstenaars en academici uit verschillende disciplines onderzoekt hij de potentie van een heilig lichaam in de moderne sacrale ruimte en de rol en de betekenissen van het lichaam dat virtueel, imaginair en fysiek aan-en afwezig kan zijn. Dat doet hij aan de hand van een eigenzinnige verkenning van het Vlaamse mystieke verleden. Sander gaat in dialoog met hedendaagse kunstenaars en dertiende- eeuwse vrouwen zoals Christina de Wonderbare, Lutgardis van Tongeren en Ida van Leuven – vrouwen die lokaal vereerd werden als levende heiligen. Ze dansten en zongen extatisch in de kerken en straten, vervuld van een goddelijke aanwezigheid. Hun hemelse lichamen werden ingelijfd in een gemeenschap, in een geschiedenis, die hun afwezigheid liefelijk herdenkt en hun aanwezigheid passioneel oproept. Sander Vloebergs is doctoraatsstudent in Theologie (KULeuven) en Literatuur (UAntwerpen) en choreograaf/illustrator. Hij wil met dit project de academische, religieuze en artistieke gemeenschap in gesprek brengen. ‘Geliefde lichamen’ opent met een studiedag over de relatie tussen kunst en mystiek. Elke vrijdag manifesteren lichamen zich fysiek tijdens dans- en theaterperformances in de kapel van KADOC, waar kunstwerken worden getoond. Ma – vr, 9 – 17 u, zo 13 – 17 u. Gesloten 11 juli. 
http://www.artistictheologylab.com

3 juli - 3 november, Parcum, Abdij van Park 7, Leuven: This is not a collection. Een bewegend Jezuskindje, geestelijke medicijnen en liturgisch speelgoed. Deze zomer biedt PARCUM een frisse en eigentijdse kijk op het veelzijdig religieus erfgoed van Vlaanderen. This is not a collection brengt topstukken, bijzondere objecten en alledaags erfgoed uit de eigen collectie samen, in dialoog met werk van hedendaagse kunstenaars Guillaume Bijl, David Claerbout, Berlinde De Bruyckere en Ria Pacquée. Di – zo, 10 – 17 u. https://www.parcum.be/this-is-not-a-collection

Voor tentoonstellingen elders in Europa en in de rest van de wereld, klik hier 

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier