ArtWay

Het woord is hoger dan het beeld, maar het beeld is dichterbij. Frits van der Meer

The Turn Club

The Turn Club: een kunstenaarsmindset voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag

door Grady van den Bosch

Het is bijzonder inspirerend om kunstenaars van allerlei slag te ontmoeten, die net als jij idealen hebben voor een betere samenleving, je droom delen en er handen en voeten aan geven. Binnen een collectief dat de deuren openzet voor een grote diversiteit aan ideeën en invalshoeken, zo breed als de veelkleurigheid van de maatschappij. Ook als kunstenaar met een christelijke achtergrond voel ik me daarbij thuis. Ik denk dat de idealen van Jezus niet aan kerkmuren of religieuze gezindten zijn gebonden. Waarom niet midden in de wereld staan en ons met onze specifieke talenten inzetten? Iedereen op zijn eigen manier? Toen ik over de Turn Club las, hoefde ik er dan ook niet lang over na te denken om me erbij aan te sluiten en lid te worden.

Wat is The Turn Club precies? The Turn Club is een collectief van kunstenaars en andere experts die de kunstenaarsmindset willen inzetten voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag. Die een ‘turn’ teweeg willen brengen in de maatschappij. Wat wordt bedoeld met de kunstenaarsmindset en op welke manier wordt deze ingezet? Op de website staat het als volgt omschreven:

“Wij zijn kunstenaars, creatieve ondernemers, verbinders en veranderaars. We bundelen onze krachten voor een betere wereld. Wij brengen een frisse blik, doorbreken patronen en zetten onze verbeeldingskracht, nieuwsgierigheid en vindingrijkheid in voor een samenleving waarin idealen de ruimte krijgen. Door niet op eilandjes te werken, maar kennis en ervaring te delen, bundelen we onze krachten. Door niet verlegen te zijn, maar onze idealen uit te spreken, maken we een nieuw geluid hoorbaar. Door anderen actief te betrekken bij onze plannen scheppen we nieuwe relaties. Ieder is uniek, maar samen vormen we een groter geheel. Zo ontstaat er adem om te leven en te groeien. Zo maken wij het verschil.”

De Turn Club is opgezet in 2017. Het is een initiatief van componist Merlijn Twaalfhoven. Hij heeft al vele muziekprojecten op zijn naam staan die zijn betrokkenheid bij maatschappelijke vraagstukken laten zien. Zoals het project Carried by the Wind. Hierbij speelde hij met bewoners van Bethlehem aan weerzijden van de Palestijnse muur tegelijkertijd zijn muziekstuk, uitgevoerd vanaf de daken. Een project van verbinding. Over zijn persoonlijke motivatie voor het opzetten van The Turn Club zegt hij: “Ik wil kunstenaars bevrijden van hun eilandje en verbinden met de plekken in de samenleving waar zij het hardste nodig zijn: daar waar grote veranderingen plaatsvinden.” Merlijn leidt de Turn Club niet alleen, hij heeft een actief team om zich heen.

Het collectief heeft ca. 250 leden en groeit. Waaronder kunstenaars van uiteenlopende disciplines, zoals beeldende kunst, dans, theater, film, performance, muziek en digitale media. Even divers zijn de projecten die ieder voor zich ontwikkelt of die samen met medeturners worden ontwikkeld op het gebied van klimaat, gezondheidszorg, bureaucratie, herdenking, eenzaamheid, culturele diversiteit, armoede, integratie, duurzaamheid, vervreemding, verbinding, omarmen van imperfectie etc.

Een van de drijfveren achter de Turn Club is het feit dat mensen steeds minder zekerheid ontlenen aan religieuze, politieke en sociale verbanden, terwijl de problemen complex zijn. The Turn Club: “Bij de immense, complexe uitdagingen waar wij als samenleving momenteel voor staan, zien wij een grote behoefte aan een nieuwe houding waarin oplossingen via verbeelding, schoonheid en spel gevonden kunnen worden.” Kunstenaars kijken anders, er is bijvoorbeeld ruimte voor het ‘niet-weten’: “Zo kunnen vastgeroeste kaders en nauwe denkpatronen doorbroken worden.” Zij zien een weg achter de horizon die anderen mogelijk nog niet zien.

Ook in bedrijven wordt gebruik van gemaakt van het ‘anders kijken’ door kunstenaars. Zoals bijvoorbeeld An Kramer het verwoordde: kunstenaars bewandelen ‘olifantenpaadjes’. Zij is lid en deskundige op het gebied van bedrijfsverandering. Een ander voorbeeld is het sociale domein. Kunstenaar Klaas Burger formuleert het zo: “Kunstenaars zijn goed in het zien van blinde vlekken.” Hij ontwikkelt kunstprojecten in het sociale domein. Pieter Spinder verwoordde nog weer een observatie: “Jij hebt unieke antwoorden.” Hij is oprichter van Knowmads, opleiding voor wereldverbeterende ondernemers. Ook geïnspireerd op Pieter Spinder zijn de drie kernbegrippen waar de Turn Club mee werkt: Personal Being, Local Acting en Global Thinking. Begin met jezelf te zijn en niet iemand te spelen, kijk dan wat je actief kunt doen in je eigen omgeving of op lokaal niveau en houd je blik gericht op wat er in de wereld speelt. De Turn Club wil ook aansluiten bij de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN.

Door The Turn Club worden regelmatig bijeenkomsten georganiseerd voor haar leden om deze te inspireren en te ondersteunen bij het realiseren van een droom en het ontwikkelen van een project. Zo is er het Turn Camp, twee dagen vol inspiratie en uitwisseling. En zo is er ook de ‘Commitment Monday’. Leden en andere belangstellenden volgen gedurende een klein jaar een traject, waarbij ze de maandagavond ten dienste stellen van hun project. Deze mensen vormen groepjes voor intervisie en krijgen opdrachten. Zoals je droom verwoorden, je droom delen en mensen aan je verbinden, een team samenstellen etc. Elke maand is er dan een bijeenkomst in Amsterdam, waar een spreker je inspireert voor je traject en waar je met medeturners kunt uitwisselen waar je mee bezig bent en eventueel hulp bij nodig hebt.

Op de website stellen ook de leden zich voor. Lid zijn bijv. Tinkebell (Katinka Simonse, kunstenaar en activiste), Rikko Voorberg (theoloog, kunstenaar, activist), Bright E. Richards (theatermaker en oprichter van een opleiding voor nieuwkomers, van oorsprong uit Liberia), Ida van der Lee (ontwerpster van projecten rond rituelen, zoals voor rouwverwerking) en Maria Koijck (kunstenaar die o.a. monumentale objecten maakt met afval). Je kunt je via de website aanmelden om zelf lid te worden of je abonneren op de nieuwsbrief.

We zijn een vuurtje vol vonken dat knettert, rookt en smeult. Soms is er een steekvlam. Merljn Twaalfhoven

The Turn Club: www.turnclub.org
Merlijn Twaalfhoven: www.merlijntwaalfhoven.com

Grady van den Bosch: Grady is master of education in arts. Ze werkt, na 25 jaar als docent muziek gewerkt te hebben, vanuit haar eigen bedrijf STUDIO GRADY Art & Arteducation als kunsteducator, freelance docent muziek en kunstenaar en is actief op het gebied van kunst en kerk. Ze is lid van The Turn Club. www.gradyvandenbosch.nl