ArtWay

Inspiratie is inblazing van buitenaf, toeval van ‘hogerhand’, gift van wat niet te koop is. Ton Frenken

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

C jaar 8e Kerstdag - Naamgeving, catacombe

C jaar, 8e Kerstdag; Naamgeving

Acht dagen na zijn geboorte ontving Jezus zijn naam. Jezus is de Griekse variant van de Hebreeuwse naam Jozua, die ‘redder’ of ‘hij die redt’ betekent. Uit vrees voor vervolging gebruikten de vroege christenen visuele codes om met elkaar over hun heiland te communiceren. Hier zien we een paar van deze symbolen afgebeeld op een derde-eeuws graf in de catacombe van Domitilla in Rome. We zien twee vissen en een anker. De letters van het woord ‘ichthus’, dat ‘vis’ betekent in het Grieks, staan voor ‘Iesous Christos Theou Huios Sooter’ ofwel ‘Jezus Christus Gods Zoon en Redder’. Het anker staat voor hoop. Een anker zorgt er immers voor dat een schip in de storm niet weggeblazen wordt, maar veilig verankerd ligt in vaste grond. Het anker was bovendien een vroege verwijzing naar het kruis op basis van hun visuele overeenkomst, vooral als het anker met een dwarsstreepje bovenaan werd afgebeeld. Deze eenvoudige symbolen maakten dus duidelijk dat de overledene was gestorven in vertrouwen op Jezus als Gods Zoon, redder, vaste hoop en overwinnaar aan het kruis.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker