ArtWay

De mens, het ogenwezen, heeft het beeld nodig. Leonardo da Vinci

Irene Postma & Rembrandt van Rijn

GEDICHT EN BEELD

Irene Postma: Voorstudie

en

Rembrandt van Rijn: Man met kalotje, buste; de vader van Rembrandt, 1630, ets, geretoucheerd met zwart krijt, 9. 6 × 7.4 cm. Rijksmuseum Amsterdam.

Rembrandt van Rijn: Jeremia treurend over de verwoesting van Jeruzalem, 1630, olie op paneel, 58,3 × 46,6 cm. Rijksmuseum Amsterdam. Detail.

 

 

 

VOORSTUDIE

Hoe de rimpels lopen in het
voorhoofd van zijn vader
observeerde hij. Zijn hand
volgde gezagsgetrouw.

Zoals het was, zo moest het zijn.
Zoals het zijn moest, was het.
Liefdevol en met ontferming                            
tekende hij en vader klaagde niet.

Als hij Jeremia schildert
Denkt hij aan zijn vader, aan zijn neus,
de groeven in zijn tronie. Jeremia
klaagt geen woord, maar o, dat voorhoofd.

Zoals het zijn moest,
zo schilderde hij.
Zo zou het voortaan zijn geweest.

 

*****

Irene Postma (Kesteren) is pianodocente. Zij studeerde Nederlands in Utrecht, werkte vervolgens als journalist en publiceerde van 1995-2005 het tijdschrift Speedskating World. Gedichten publiceerde zij onder meer in Woordwerk  en Reveil.  Ook werkte ze als redactielid mee aan de bloemlezing Schrijvend op weg (1992) en aan Zusterlief, broederlief, Gedichten en schilderijen bij het Zonnelied van Franciscus van Assisi (Fiet van Beek en Wim Zijlstra, redactie, 2017). Irene Postma is bestuurslid van Schrijverscontact.