ArtWay

Abstracte kunst is optische glossolalie, een tegenwereld in beeld. Horst Schwebel

QR-code van Paul Boer bij de Fundatie

QR-code: Licht in een eindeloze ruimte

door Leon van Damme

Werk van kunstenaar Paul Boer te zien tijdens de ZomerExpo 2019 – Museum de Fundatie

‘Europa’ is het centrale thema tijdens de ZomerExpo 2019 van Stichting Artworlds en Museum de Fundatie. ‘Het grote thema voor ons en onze kinderen: wat gaat er met Europa gebeuren?’, aldus directeur van het museum Ralph Keuning. ‘Zorg ervoor dat we met z’n allen beter kunnen nadenken over dat Europa van nu en de toekomst,’ zo luidde de oproep aan kunstenaars om rondom dit thema werk in te sturen. Uit de vele inzendingen koos een vak-, junior- en publieksjury 250 werken, waaronder ook het schilderij QR-code van kunstenaar Paul Boer.

In zijn werk QR-code reflecteert Boer op filosofische en levensbeschouwelijke wijze op het thema ‘Europa’. Hij beschouwt Europa als een fragiele, open samenleving. Nationale grenzen vervagen langzaam maar zeker richting grenzeloosheid, naar een open ruimte waarin mensen humaan willen samenleven. Boer stelt dat humanisme, dat ontsproten is aan het christendom, antwoord geeft op de vraag wat Europa bindt. Kern van het humanisme is volgens Boer het bijbelse begrip ‘gerechtigheid’ dat weer teruggrijpt op het jodendom. Recht, gerechtigheid en rechtvaardigheid liggen volgens Boer in elkaars verlengde. Recht kan zuiver juridisch gedefinieerd worden. Rechtvaardigheid voegt daar echter de ruimte van genade aan toe. Rechtvaardigheid omvat eigenlijk de zes werken van barmhartigheid zoals Christus die benoemt (Mattheüs 25): de hongerigen voeden; de dorstigen laven; de naakten kleden; de vreemdelingen herbergen; de zieken verzorgen en de gevangenen bezoeken. Boer stelt dat het daarom goed is dat grenzen wegvallen.

De digitalisering heeft wereldwijd nieuwe standaarden opgeleverd, waaronder de in Japan bedachte QR-code. Boer gebruikt deze code als titel van zijn kunstwerk. Door de unieke grafische afdruk te scannen wordt zijn kunstwerk zichtbaar. De code dient namelijk als een deur of poort naar zijn kunstwerk, terwijl het kunstwerk op zijn beurt ook een poort is. Het is Boers poging de hemelpoort te laten zien: licht in een eindeloze ruimte. ‘Licht hoort bij de christelijke verlichting door de Geest van God die de ogen opent voor het eeuwige Licht, namelijk Jezus Christus’, aldus Boer.

Het werk van Paul Boer is samen met de andere deelnemers van 25 mei t/m 1 september 2019 te bezichtigen tijdens de ZomerExpo 2019 in de Museum de Fundatie te Zwolle. Het belooft een spannende expositie te worden als antwoord op de vraag: Hoe ziet het Europa van nu en in de toekomst er volgens hedendaagse kunstenaars uit?

*******

Paul Boer begon in het jaar 2000 met schilderen. Als autodidact ontwikkelde hij een geheel eigen stijl. Paul schildert voornamelijk in olieverf op doek. Soms is zijn verfgebruik pasteus, dan weer glad, al naar gelang het onderwerp. Spelen met verf en kleur, en wel op zo’n manier dat het verbeelde tot uitdrukking kan komen. Kleuren moeten spatten, vindt Paul. Inspiratie vindt Paul in de Bijbel, de filosofie, de natuur en alles wat het denken en het oog passeert. Een schilderij is een ‘billboard langs de snelweg van het leven.’ Wars van tijdgeest en politiek geeft hij een eigen draai aan klassieke symbolen en ontwikkelde hij niet alleen een persoonlijke uitdrukking van klassieke symbolen maar ook een persoonlijke symboliek. Het werk van Paul is te vinden bij particulieren en bedrijven. Zowel in Nederland als ook in het Engeland, de Verenigde Staten en België. Dit is zowel werk naar eigen idee alsook in opdracht. www.paul-art.eu

Leon van Damme studeerde geschiedenis van de internationale betrekkingen aan de Universiteit Utrecht.