ArtWay

De manier om monotonie in religieuze kunst te vermijden is onderdompeling in de Schrift. Jonathan Evens

René van Loenen & Hannelieke van de Beek

Hannelieke van de Beek: Mensen van het licht 

Op deze aarde  

door René van Loenen 

Morgen zullen wij de oorlog
niet meer leren, zullen wij
bomen planten in de door ons
geschapen woestijn, dragen wij
de zee weer aan de vissen
over, ruimen wij voor de dieren
het veld. Morgen zullen wij
mensen van het licht zijn.

Morgen. Alsof het geen avond
is geweest en nacht. Alsof
de voetstappen van de mens
van God ons niet zijn voor-
gegaan op deze aarde.

***** 

Uit: Straatliefdegraseen pelgrimage in 40 gedichten, Mozaïek – Zoetermeer, 2009.

René van Loenen (Hilversum, 1950) ging MO Nederlands studeren in Amsterdam en later in Utrecht. Van 1972 tot 2010 was hij leraar Nederlands aan het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Zijn eerste gedichten schreef hij voor het radioprogamma Literama van de NCRV. Vanaf eind jaren zeventig legde hij zich toe op het schrijven van liedteksten voor de kerk. Bij uitgeverij Boekencentrum verscheen in 1984 zijn eerste bundel gedichten, gebeden en liederen: Het suizen van een zachte koelte. In 1990 volgde een soortgelijke bundel bij Kok in Kampen: Nacht die ons zal dagen. Beide bundels bevatten merendeels teksten voor kerkelijk gebruik. Vanaf eind jaren tachtig ging hij zich meer toeleggen op het schrijven van poëzie. Hij publiceerde gedichten in literaire tijdschriften als BloknootLiter en De Tweede Ronde. Na twee eerdere gedichtenbundels verscheen in 2009 bij Mozaïek de bundel Straatliefdegras; een pelgrimage in 40 gedichten. Deze bundel, die een keuze bevat uit eerder gepubliceerd werk aangevuld met nieuwe gedichten, is te karakteriseren als een zoektocht – van een kwarteeuw – naar nieuwe beelden en een nieuwe taal voor eeuwenoude geloofsgeheimen. Ook met het schrijven van liedteksten bleef hij actief. Zo hertaalde hij liedteksten uit de Iona-traditie. Sinds 2003 is hij betrokken bij het project Psalmen voor Nu. Daarnaast schreef en hertaalde hij liedteksten voor het nieuwe liedboek voor de kerken. Ook geeft hij workshops en cursussen over poëzie en over de taal van het kerklied. Op verzoek geeft hij ook lezingen waarin zijn eigen werk centraal staat. www.renevanloenen.nl 

Hannelieke van de Beek studeerde in 1982 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Monumentale kunst – textiel was haar studierichting en vooral het tekst-iele kreeg de nadruk in haar werk. Ze is maatschappelijk betrokken en reageert in haar werk op wat er ver weg en dichtbij gebeurt. De laatste jaren maakt zij samenvoegingen van verschillende materialen: foto’s, stoffen en borduursels, soms ook gecombineerd met hout, lood en steen, op wisselende formaten. www.hanneliekevandebeek.exto.nl