ArtWay

Kijken naar kunst is een manier om naar God te luisteren. Sister Wendy Beckett

Hannelieke van de Beek en René van Loenen

Hannelieke van de Beek: Mensen van het licht 

Op deze aarde  

door René van Loenen 

Morgen zullen wij de oorlog
niet meer leren, zullen wij
bomen planten in de door ons
geschapen woestijn, dragen wij
de zee weer aan de vissen
over, ruimen wij voor de dieren
het veld. Morgen zullen wij
mensen van het licht zijn.

Morgen. Alsof het geen avond
is geweest en nacht. Alsof
de voetstappen van de mens
van God ons niet zijn voor-
gegaan op deze aarde.

***** 

Uit: Straatliefdegraseen pelgrimage in 40 gedichten, Mozaïek – Zoetermeer, 2009.

René van Loenen (Hilversum, 1950) ging MO Nederlands studeren in Amsterdam en later in Utrecht. Van 1972 tot 2010 was hij leraar Nederlands aan het Koningin Wilhelmina College in Culemborg. Zijn eerste gedichten schreef hij voor het radioprogamma Literama van de NCRV. Vanaf eind jaren zeventig legde hij zich toe op het schrijven van liedteksten voor de kerk. Bij uitgeverij Boekencentrum verscheen in 1984 zijn eerste bundel gedichten, gebeden en liederen: Het suizen van een zachte koelte. In 1990 volgde een soortgelijke bundel bij Kok in Kampen: Nacht die ons zal dagen. Beide bundels bevatten merendeels teksten voor kerkelijk gebruik. Vanaf eind jaren tachtig ging hij zich meer toeleggen op het schrijven van poëzie. Hij publiceerde gedichten in literaire tijdschriften als BloknootLiter en De Tweede Ronde. Na twee eerdere gedichtenbundels verscheen in 2009 bij Mozaïek de bundel Straatliefdegras; een pelgrimage in 40 gedichten. Deze bundel, die een keuze bevat uit eerder gepubliceerd werk aangevuld met nieuwe gedichten, is te karakteriseren als een zoektocht – van een kwarteeuw – naar nieuwe beelden en een nieuwe taal voor eeuwenoude geloofsgeheimen. Ook met het schrijven van liedteksten bleef hij actief. Zo hertaalde hij liedteksten uit de Iona-traditie. Sinds 2003 is hij betrokken bij het project Psalmen voor Nu. Daarnaast schreef en hertaalde hij liedteksten voor het nieuwe liedboek voor de kerken. Ook geeft hij workshops en cursussen over poëzie en over de taal van het kerklied. Op verzoek geeft hij ook lezingen waarin zijn eigen werk centraal staat. www.renevanloenen.nl 

Hannelieke van de Beek studeerde in 1982 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. Monumentale kunst – textiel was haar studierichting en vooral het tekst-iele kreeg de nadruk in haar werk. Ze is maatschappelijk betrokken en reageert in haar werk op wat er ver weg en dichtbij gebeurt. De laatste jaren maakt zij samenvoegingen van verschillende materialen: foto’s, stoffen en borduursels, soms ook gecombineerd met hout, lood en steen, op wisselende formaten. www.hanneliekevandebeek.exto.nl  


Meer:

- juni 2019: Irene Postma & Rembrandt van Rijn
- mei 2019: Jonathan Evens & Henry Shelton
- mei 2019: Willem Jan Otten & Hans Holbein de Jonge
- oktober 2018: Michel van der Plas & Charles Eyck
- augustus 2018: Sytze de Vries & Nikola Saric
- mei 2018: Rutger Kopland & Greetje van den Akker
- maart 2018: Guillaume van der Graft & Jan Mankes
- januari 2018: Dennis O’Driscol & Berndnaut Smilde
- november 2017: Hans Werkman & Luca della Robbia
- september 2017: René van Loenen & Jeltje Hoogenkamp
- augustus 2017: Abel Staring & Annemiek Punt
- april 2017: Ellen Faber & Ellen Faber
- april 2017: Britt G. Hallqvist & Libbe Venema
- februari 2017: Mariska van Beusichem & Jan Pieter Gootjes
- november 2016: Kees van der Zwaard & Daan van Driel
- juni 2016: Henk Pietersma & Henk Pietersma
- april 2016: Muus Jacobse & Roeland Koning
- maart 2016: Mariska van Beusichem & Jan Pieter Gootjes
- januari 2016: Hans Werkman & Jacob van Ruisdael
- december 2015: Hans Lambrechts & René van Tol
- september 2015: Niels Snoek & Vilhelm Hammershoi
- juni 2015: René van Loenen & Mirjam Beuker
- maart 2015: Henk Knol & Libbe Venema
- januari 2015: Hans Lambrechts & Dick Baauw
- december 2014: Maarten van Aes & Thomas Werk
- november 2014: Gerlind Krause & Worku Goshu
- juli 2014: Ria Borkent & Jan Pieter Gootjes
- juni 2014: Lenze L. Bouwers & Johannes Vermeer
- april 2014: Ida Gerhardt & Rembrandt
- april 2014: Hans Lambrechts & Alexandre Lettnin
- februari 2014: Koos Geerds & Jan Pieter Gootjes
- januari 2014: Sytze de Vries & Elisabeth Varga
- januari 2014: Kardinaal Godfried Danneels & Malel
- december 2013: René van Loenen & Pieter Brueghel II
- december 2013: Ordinary Time & Barbara de Reus Kamma
- december 2013: René van Loenen & Hannelieke van de Beek
- november 2013: Jan Krist & Gor Chahal
- oktober 2013: Ida Gerhardt & Jeltje Hoogenkamp
- oktober 2013: Lenze L. Bouwers & Käte Kollwitz
- oktober 2013: Willem de Merode & Jan Mankes
- september 2013: John Skillen: The Renewal of Ekphrasis