ArtWay

De manier om monotonie in religieuze kunst te vermijden is onderdompeling in de Schrift. Jonathan Evens

A jaar, 6e van de herfst - Psalm 1 Salvador Dali

A jaar, 6e van de herfst

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 1
Matteüs 22:34-46

We zien hier een gemende-techniekenlitho van de Spaanse kunstenaar Salvador Dali, die wij vooral kennen van zijn surrealistische werk. Dali had echter een goede vriend en opdrachtgever in Dr. Giuseppe Albaretto, een vroom katholiek. Hij vroeg Dali de Bijbel te illustreren, zodat hij deze zou moeten bestuderen en wellicht terugkeren tot God. De Biblia Sacra met 105 prachtige litho’s (1964-1967) was het resultaat. De bovenstaande litho heeft als titel Beati pauperes, beati mites, beati, Psalm 1:1, oftewel ‘Gelukkig de armen, gelukkig de zachtmoedigen, gelukkig, Psalm 1:1’. Hiermee legt Dali een verband tussen Psalm 1 en de bergrede. De figuur op de litho kan daarmee Mozes of Jezus zijn, want beiden benadrukken de alles overstijgende liefde voor God. 

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Voor meer materiaal voor de herfst, zie https://www.artway.eu/content.php?id=62&action=list&lang=nl&