ArtWay

De eerste verdienste van een schilderij is dat het een feest voor de ogen moet zijn. Eugène Delacroix

B jaar, Epifanie 8

Egbert Modderman: Verzorgen van zieken

Vriendschap zonder illusie

door Wim Eikelboom

In de nood leert men zijn/haar vrienden kennen. Deze bekende zegswijze wordt op dit schilderij in beeld gebracht. Vier jongemannen sjouwen met hun verlamde vriend naar iemand die kan genezen. Vermoedelijk leeft de verlamde van kindsbeen aan met de gevolgen van polio.

Het schilderij grijpt je meteen bij de kladden. Het is een indringend, intens beeld: vier mannen van ongeveer dezelfde leeftijd die een weerloos, naakt persoon dragen, in een doek.

Het zijn vier mannen vanaf wier gezichten je uiteenlopende gevoelens af kunt lezen. Ze kijken allemaal een tikkeltje bedrukt. Je ziet er eentje denken: waar zijn we in vredesnaam mee bezig? En je ontwaart ook hoopvolle vastberadenheid. Kortdaad geloof is zichtbaar, maar ook sporen van twijfel en gelatenheid liggen verborgen in het gelaat van de voorste vrienden.

Het schilderij heeft de kijkkracht van het werk van Caravaggio, een kunstschilder uit de tijd van de barok die op immens grote doeken bijbelse taferelen schilderde. Dit nieuwtestamentisch tafereel is gekozen en op het doek gebracht door de 28 jaar jonge Groninger kunstschilder Egbert Modderman. Hij volgde lessen aan de Florence Art Academy in Italië. Daar maakte hij zich artistieke technieken eigen die hem in de eigentijdse voetsporen brengen van legendarische klassieke meesters als de eerdergenoemde Caravaggio. Ook Modderman kiest voor schilderijen van flinke afmetingen, waarop hij mensen natuurgetrouw op ware grootte positioneert.

De jonge Groninger grootmeester in wording laat zich inspireren door bijbelverhalen en hij brengt die verhalen in het hedendaagse. Je ziet mensen van nu, in een momentopname van een oeroude bijbelse geschiedenis. En Modderman doet nog iets bijzonders. Hij kiest taferelen en momenten die in de loop van de kunstgeschiedenis zelden of nooit zijn vereeuwigd. In dit geval: van het verhaal van de vier mannen die hun verlamde vriend bij Jezus brengen is vaker het moment afgebeeld dat ze hun makker door het gat in het dak laten zakken. De gekozen scene in dit schilderij is misschien wel spannender, want hier staan de vrienden aan het begin van hun geloofsdaad. Ze hebben gehoord over een rabbi met genezende krachten en ze willen koste wat het kost bij hem in de buurt komen met hun verlamde vriend.

Dit schilderij over vriendschap zonder illusies is onderdeel van een serie over werken van barmhartigheid, geschilderd in opdracht van de Martinikerk in Groningen. Het is in zekere zin een diaconale spiegel: wat zou ik doen als mijn vriend onherstelbaar ziek op bed ligt? Heb ik genoeg geloof om ongebruikelijke stappen te zetten?

*******

Egbert Modderman: Verzorgen van zieken2018, 300 x 140 cm, olieverf op linnen. 

Egbert Modderman (1989 Groningen) studeerde aan Academie Minerva in Groningen en volgde schilderlessen aan de Klassieke Academie in Groningen en in 2015 aan de Florence Art Academy in Florence. Hij debuteerde in 2017 met een expositie in de Martinikerk in Groningen met de titel ‘Schoonheid van Religie’. ‘Vanuit de christelijke traditie probeer ik menselijke verhalen uit de Bijbel in universele, dramatisch stijl met tijdloze menselijke emoties te tonen,’ zegt hij over zijn stijl van werken. http://www.egbertmodderman.nl  

Wim Eikelboom is voorzitter van ArtWay, journalist en kunstliefhebber. In het dagelijks leven is hij werkzaam als zendercoördinator bij NPO Radio 1.

ArtWay beeldmeditatie 30 september 2018

Voor meer materiaal voor Epifanie, klik hier (onderaan de lijst)