ArtWay

Kunst heft onze ogen naar de eeuwigheid en toont ons het belang van het hier en nu. Ally Gordon

B jaar, 7e van de zomer

B jaar, 7e van de zomer

Hoe beeld je een discussie af? Dat is niet zo makkelijk en het hoeft ons dan ook niet te verbazen dat er over Marcus 7:1-23 nauwelijks afbeeldingen te vinden zijn. Deze bijbelillustratie is een uitzondering, een prachtige middeleeuwse houtsnede met veel decoratieve details. 

De illustratie is opgedeeld in twee compartimenten. Rechts zien we Jezus, herkenbaar aan zijn kruisnimbus, naast twee bediendes die hem water aanbieden om zijn handen te wassen. Jezus maakt een afwerend gebaar. In de bijbeltekst zijn het de discipelen die hun handen niet wasten, hier staat Jezus als hun representant.

Links zien we Jezus aan een eettafel in discussie met twee Farizeeën. Jezus’ vingers lijken de logica van zijn woorden weer te geven: uit het een volgt het ander. Zijn rechter disgenoot houdt zijn hand op zijn hart, weergevend dat zijn positie hem na aan het hart ligt. De man links gebaart heftig. Toch noemt Jezus hen huichelaars. In hun vroomheid zijn ze vromer dan de paus geworden en hebben ze de liefde voor hun medemens uit het oog verloren. Door mensen onrein te verklaren bouwden ze een muur op tussen henzelf en de rest van de wereld, een wereld die hun God zo hard nodig heeft.  

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

***

Schriftlezingen: Deuteronomium 10:12-21, Psalm 15, Marcus 7:1-23

Voor meer materiaal voor de zondagen tussen Pinksteren en Advent, klik hier