ArtWay

Tegenover de schraalheid stel ik de rijkdom van religie, traditie en ambacht. Marc Mulders

Veertigdagentijd - Kruis van Madeleine Dietz

Madeleine Dietz: Kruis

 

Een kruis van staal en stof

door Patrik Scherrer

Een liggend kruis, niet staand. Ook het materiaal van het kruis is bijzonder: een stalen kader gevuld met aarde. Desondanks draagt het voor mij een christelijke boodschap, is dit kruis niet leeg, niet van zijn boodschap beroofd door zijn misschien bevreemdende materialen of een ontbrekend corpus of lichaam van Christus.

Het stalen kader zegt mij dat het kruis een duurzame en onveranderlijke boodschap verkondigt. Daarbij komt het niet zozeer op de vorm van het kruis aan, maar op zijn inhoud. De steeds aan de dood van Jezus herinnerende kruisvorm houdt deze inhoud bij elkaar en zorgt ervoor dat we de boodschap van zijn verzoeningsdood voor onze zonden niet vergeten.

De aarde herinnert mij enerzijds aan de vergankelijkheid van de mens en hoe dit op Aswoensdag uitgedrukt wordt in het teken van het askruisje op het voorhoofd van de gelovige en de woorden uit Genesis 3:19: ‘Stof ben je, tot stof keer je terug.’ Daarom staat voor mij de aarde symbolisch voor het lichaam van Christus. Ook in de zin dat alle gelovigen samen het opgestane lichaam van Christus vormen. Bestaat de aarde niet uit ontelbaar veel stofdeeltjes?

Anderzijds zie ik in de aarde potentiële vruchtbaarheid. Ze lijkt nu nog dood en levenloos, maar een beetje water is genoeg om verborgen zaden in haar tot leven te wekken en te laten ontkiemen. In dit kruis is de opstanding door de ontvankelijkheid van de aarde aanwezig. Wat de mens betreft kan een impuls van buitenaf of door de heilige Geest verborgen levenskiemen in ons tot leven wekken en heilzaam vruchtbaar maken.

*******

Madeleine Dietz: Kruis, 2003, staal en droge aarde, 45 x 45 cm, © Madeleine Dietz.

Madeleine Dietz is een Duitse beeldhouwer. Ze studeerde aan de Werkkunstschule Mannheim. Ze maakt installaties en video-installaties. Ze voltooide verschillende grote projecten voor kerken en begraafplaatsen. www.madeleinedietz.de

Patrik Scherrer studeerde theologie in Freiburg, Zwitserland. Hij is werkzaam als gehandicaptenpastor en houdt rondleidingen in musea in München. In 2003 begon hij de website www.bildimpuls.de over hedendaagse religieuze kunst.

Ga naar meer materiaal voor de veertigdagentijd