ArtWay

Wij hebben zichtbare dingen nodig om tot het onzichtbare door te dringen. Thérèse van Lisieux

Annukka Laine

De Finse kunstenares Annukka Laine licht de achtergrond toe van haar schilderij Wounded - The Price for Freedom:

The news about the war in Ukraine is shocking in many ways. It brings back heavy memories from our history and also awareness about the geographical position of Finland.

However, we believe in Jesus Christ who resurrected after dying on the cross. His blood of redemption is our weapon in this physical and spiritual battle. For God everything is possible!

Christian believers in Ukraine pray every evening at 5 p.m. (Dutch time 4 p.m.) with the words of Psalm 91.

We have received messages that people there have experienced the protecting power of God and prayer in the middle of heavy battles. They have also had angel revelations. They are asking us to continue to pray for them.

I want to ask all of you to join this prayer for Ukraine with these words:

I will say of the Lord, "He is my refuge and my fortress; My God, in Him I will trust. ( Psalm 91:2)

May God’s kingdom come!

With God’s Shalom peace blessings to all of you,

Annukka from Finland 

***

Psalm 91

Godsvertrouwen in gevaren

Wie in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten,

vernacht in de schaduw des Almachtigen.

Ik zeg tot de Here: Mijn toevlucht en mijn vesting,

mijn God, op wie ik vertrouw.

 

Want Hij is het, die u redt van de strik des vogelvangers,

van de verderfelijke pest.

Met zijn vlerken beschermt Hij u,

en onder zijn vleugelen vindt gij een toevlucht;

zijn trouw is schild en pantser.

 

Gij hebt niet te vrezen voor de verschrikking van de nacht,

voor de pijl, die des daags vliegt;

voor de pest, die in het duister rondwaart,

voor het verderf, dat op de middag vernielt.

 

Al vallen er duizend aan uw zijde,

en tienduizend aan uw rechterhand,

tot u zal het niet genaken;

slechts zult gij het met uw ogen aanschouwen,

en de vergelding aan de goddelozen zien.

 

Want Gij, o Here, zijt mijn toevlucht.

De Allerhoogste hebt gij tot uw schutse gesteld;

geen onheil zal u treffen,

en geen plaag zal uw tent naderen;

 

want Hij zal aangaande u zijn engelen gebieden,

dat zij u behoeden op al uw wegen;

op de handen zullen zij u dragen,

opdat gij uw voet niet aan een steen stoot.

Op leeuw en adder zult gij treden,

jonge leeuw en slang zult gij vertrappen.

 

Omdat hij Mij zeer bemint, zal Ik hem bevrijden;

Ik zal hem beschutten, omdat hij mijn naam kent.

Roept hij Mij aan, Ik zal hem antwoorden;

Ik zal in de benauwdheid bij hem zijn,

Ik zal hem uitredden en tot ere brengen.

Met lengte van dagen zal Ik hem verzadigen,

en Ik zal hem mijn heil doen zien.