ArtWay

Om de dingen van Christus te schilderen, moet men met Christus leven. Fra Angelico

Wie wij zijn

Marleen Hengelaar-Rookmaaker, hoofdredacteur, is van huis uit musicoloog. Ze was lange tijd werkzaam als redacteur en vertaler, o.a. als eindredacteur van het verzamelde werk van haar vader, de kunsthistoricus Hans Rookmaaker, bij het tijdschrift Groei en het studiecentrum L’Abri. Daarnaast schreef ze vooral over popmuziek en in mindere mate over kunst en liturgie. Daar ze zich als moeder van boven de 50 steeds minder geroepen voelde om jongere generaties te informeren over popmuziek, besloot ze bovengenoemde vaardigheden in te zetten voor haar tweede grote liefde: de beeldende kunst. Ze begon met research om zich een beeld te vormen van de huidige ontwikkelingen in de kunstwereld en een inventarisatie te maken van wat er gaande is op het terrein van christendom en kunst. De website is hieruit voortgevloeid. 
  
Laurel Gasqueassociate editor, is een Canadese kunsthistorica en auteur. Ze doceert theologie en kunst aan Regent College in Vancouver en kunstgeschiedenis aan Trinity Western University in Langley, B.C., Canada. Een paar jaar geleden publiceerde zij Art and the Christian Mind: The Life and Work of H.R. Rookmaaker. Na vele jaren samen met Marleen kunstreizen te hebben gemaakt door Noord-Amerika en Europa besloot zij de krachten met Marleen te bundelen.  
 
Victoria Emily Jones, assistant editor, woont in de buurt van Baltimore in de V.S., waar ze freelance werkt als redacteur en haar eigen blog schrijft onder de naam ArtandTheology.org. Ze studeerde journalistiek, Engelse literatuur en muziek, maar haar huidige research focust op de manieren waarop de beeldende kunst een hernieuwde omgang met de Bijbel kan stimuleren. 
 
Wim Eikelboom, voorzitter, is journalist en kunstliefhebber. In het dagelijks leven werkzaam als zendercoordinator bij NPO Radio 1. Hij houdt van het IJssellandschap en geniet van kunst waarin de bezieling van de maker te proeven is. Onderschrijft van harte de woorden van Willem Jan Otten dat in ieder kunstwerk de ziel van de maker resoneert en "tevens ook de ziel van degene die ervan houdt." Dat is mede zijn drijfveer voor het voorzitterschap van stichting Artway. 
 
Albert Hengelaar, penningmeester, werkte voorheen in de ontwikkelingssamenwerking en hulpverlening. Hij werkt binnen de Wereld Evangelische Alliantie als Advocacy Officer bij het Liaison kantoor voor de V.N. in Genève. Zijn hobbies zijn beeldende kunst en politieke geschiedenis.
 
Henk Reitsema, secretaris, is medewerker van Stichting L'Abri. Hij is in Zuid-Afrika opgegroeid waar zijn ouders actief zijn in de zending. Daar heeft hij aan de Universiteit van Potchefstroom filosofie gestudeerd. Theologie studeerde aan Covenant Theological Seminary in St. Louis, USA. Samen met zijn vrouw Riana is hij alweer vijftien jaar in Nederland werkzaam bij L'Abri. L'Abri werd door Francis Schaeffer in de vijftiger jaren in Zwitserland begonnen en in Nederland in 1971 door Hans Rookmaaker. L'Abri houdt zich bezig met de levensvragen van onze tijd en tracht daarop bijbelse antwoorden te geven. Hierin speelt de dialoog met wat er in de cultuur leeft een belangrijke rol. 
 
Robb Ludwick woont en werkt bij l’Abri in Eck en Wiel (www.labri.nl) met zijn vrouw Christa. Naast het verlenen van gastvrijheid en het begeleiden van de gasten schrijft en doceert Robb over culturele apologetiek en geestelijk leven. Door l'Abri is hij regelmatig in gesprek met kunstenaars en muzikanten over hun artistieke visie en de rol van het geloof daarin. Hij heeft literatuur, pastorale theologie en filosofische antropologie gestudeerd.
 
Wim Eilander bouwde en beheert de website. Hij is software engineer bij een IT-bedrijf. Tevens heeft hij met een compagnon een webdesignburo: Webternet. Webternet bouwt en beheert websites voor bedrijven, verenigingen en stichtingen.