ArtWay

De mens, het ogenwezen, heeft het beeld nodig. Leonardo da Vinci

Conferenties, cursussen en lezingen in 2020

NEDERLAND
 
15 augustus, 14 u, Kerk Burgh, Burghsering 33, Burgh-Haamstede: Lezing over iconen door Anne-Marie van der Wilt. Tijdens deze lezing gaat zij in op de symboliek en betekenis van de iconen en hoe de moderne iconen zich verhouden tot de iconen uit de klassiek traditie. https://www.zin-in-kleur.nl/Iconen/Feest/FeestIndex.htm

4 september, 14 – 15.30 u, Instituto Cervantes, Domplein 8, Utrecht : Caravaggio – Bernini. Barok in Rome, een lezing door Everdien Hoek. Op 14 februari opende in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling over een nieuwe generatie ambitieuze kunstenaars die in de eerste decennia van de 17e eeuw het ingedutte Rome wakker schudde. De stad werd in korte tijd een broedplaats voor nieuwe artistieke ideeën en initiatieven: de voedingsbodem voor een nieuwe stijl, die pas veel later de Barok werd genoemd. De tentoonstelling is vanwege de corona-crisis verlengd, en loopt nu tot en
met 13 september 2020. https://www.helikon-utrecht.nl/lezingen/caravaggio-bernini-barok-in-rome

14, 21, 28 september; 5, (niet 12), 19, 26 oktober, 10 – 11.45 u, HOVO Utrecht, Live online: De wonderlijke wereld van de christelijke kunst. Docent Sofie van Lier. Het is goed als mensen scènes in de kunst herkennen, maar nog beter als ze deze kunnen interpreteren. Dat is niet altijd meer het geval. Vroeger achtte de schilder begrip van de scènes als bekend, anders had hij wel afbeeldingen van Christus op het gewelf aangebracht. Maar wij hebben dat begrip vaak niet meer. Wij zijn vaak onvoldoende bekend met de christelijke gedachtewereld die ten grondslag lag aan de toenmalige kunst. In deze cursus worden veelvoorkomende kunstthema’s uitgelegd aan de hand van christelijke tradities en geloof: Bv Het Laatste Oordeel lijkt een bekend thema afkomstig uit de Bijbel. Reliekverering is een fundamenteel onderdeel van het middeleeuwse geloofsleven. Hieraan te grondslag ligt de verering van martelaren in de eerste eeuwen en de wens om nabij het (materiële, tastbare) heilige te kunnen zijn. Reliekhouders en –schrijnen voldoen vaak uitstekend aan die wens. Ook is veel christelijke kunst te verbinden met een dogma. Zo zijn er talloze voorbeelden van de Drie-eenheid en Maria de Moeder van God te vinden, overigens niet altijd goedgekeurd door de kerk. Andere dogma’s, zoals de twee naturenleer of de onbevlekte ontvangenis, laten zich wat moeilijk vangen in beeld, maar kunstenaars hebben vaak dappere pogingen gedaan, met interessante uitkomsten. https://www.hovoutrecht.nl/cursus/de-wonderlijke-wereld-van-de-christelijke-kunst/

19 september, 13.30 u, Grote- of Barbarakerk,  Grote Kerkstraat 4, Culemborg: Boekpresentatie Kunst D.V. Toegang is gratis, aanmelden verplicht. Kunst maakt deel uit van Gods goede schepping. Schepping, zondeval en verlossing raken alle terreinen van het leven, ook het culturele leven. Dit maakt kunst, kunstgeschiedenis en esthetica tot belangrijke aandachtsgebieden. Lange tijd vormde het christelijk geloof een vruchtbare bedding voor allerlei vormen van creativiteit. Welke rol hebben het calvinisme en neocalvinisme hierin gespeeld? Dat en meer wordt besproken in het boek Kunst D.V. dat op feestelijke wijze zal worden gepresenteerd in deze samenkomst. Aansluitend op dit programma vindt ook de boekpresentatie van In wolken uitgesneden van René van Loenen. Voor meer informatie, kijk op http://www.motief.buijten.nl. Verdere informatie en aanmelden voor de boekpresentatie kan via https://motief.buijten.nl/kunstdv. Er zijn 150 plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij, want vol=vol.

25 september, 14 – 16 u, Instituto Cervantes, Domplein 8, Utrecht: Wonderbaarlijke wonderen III, een lezing door Desirée Krikhaar Deze laatste lezing in de serie ‘Wonderen’ sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling die tot en met 23 augustus in Museum het Catharijneconvent loopt. Hoewel de expositie een brede insteek heeft zal deze lezingencyclus zich toespitsen op wonderen in de vroeg- en oostchristelijke wereld, die alle een vervolg zijn op de wonderen, die door Christus zijn verricht. In de voetsporen van Christus en de Moeder Gods hebben ook veel navolgers wonderen verricht. Niet voor niets zijn zij daarom heiligverklaard. Heiligen, die uit naam van God, zonder daar geld voor te vragen, genezingen uitvoerden zijn bekend geworden als de ‘anargyre artsen’. Panteleimon, Kyros en Johannes en vooral de broers Kosmas en Damianus zijn misschien wel de bekendste. Hun legenden over hun werken zijn in de loop der eeuwen steeds fraaier geworden. Soms worden de relieken van de wonderdoeners overgebracht en blijken zij op nieuwe plaatsen onverwijld hun genezende werk voort te zetten. https://www.helikon-utrecht.nl/lezingen/wonderbaarlijke-wonderen-iii

4 oktober, 14 – 16 u, Instituto Cervantes, Domplein 8, Utrecht: Lezing Het Lam Gods – voor en na de restauratie, een lezing door Martijn Pieters In 2020 is de restauratie van de buitenzijde van het Lam Gods afgerond. De panelen werden buiten hun oorspronkelijke locatie, de Sint-Baafskathedraal in Gent, als centrum van een tentoonstelling rondom Jan van Eyck getoond. De expositie ‘Van Eyck, een optische revolutie’ en kon maar kort duren: van 1 februari tot aan het begin van de corona-crisis. De tentoonstelling zal niet verlengd worden, maar was een groot succes: er kwamen maar liefst 130.000 bezoekers. In deze lezing zal Martijn Pieters de geschiedenis, het iconografische programma en de invloed van dit werk op de schilderkunst behandelen. Ook de restauratie wordt uitvoerig belicht. https://www.helikon-utrecht.nl/lezingen/het-lam-gods-voor-en-na-de-restauratie

6 oktober – 8 december (geen college op 13 oktober), op dinsdag van  10.30 – 13 u,  HOVO  Vrije Universiteit, online: Christendom in beeld – kerkelijke kunst door de eeuwen heen. Docent: Saskia van Lier. Aan christelijke kunst is de complete kerkgeschiedenis af te lezen. Van Mozes in de catacomben, via de romaanse tronende Christus, naar de reformatorische beeldenstorm waarin heiligenbeelden het moeilijker hebben dan Christusbeelden. http://www.hovo.vu.nl/nl/cursusaanbod/najaar-2020/filosofie-en-religie/christendom-in-beeld/index.aspx

6 februari 2021, Platform Kerk & Kunst, locatie nog niet bekend: Interactieve inspiratiedag voor kunstcommissies van kerken. De dag zal in het teken staan van uitwisseling, verdieping, inspiratie, praktische input en meer. Met kunst, ontmoetingen met kunstenaars en diverse activiteiten. Houd de website en Facebookpagina in de gaten voor nieuws over deze dag! https://platformkerkenkunst.nl/

 
 
BELGIË
 
9 oktober, 9.30 – 17 u, PAC, Woodrow Wilsonplein 2, Gent: Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken. Datum onder voorbehoud van coronamaatregelen. Een nieuwe bestemming zoeken voor je kerkgebouw, je erfgoedcollectie inventariseren of waarderen, van je kerkgebouw een veilige plek maken, de jaarlijkse processie nieuwe impulsen geven ... Kerkgebouwen, met hun religieuze collecties en bijhorende tradities, vervullen dikwijls een verbindende rol binnen de gemeenschap. Wanneer je nadenkt over de toekomst van het religieus erfgoed doe je dat dus samen met de gemeenschap. Maar hoe doe je dat? Tijdens ‘Zorgen voor morgen?’ laten we ervaringsdeskundigen aan het woord die zelf met hun erfgoed aan de slag gingen. Hoe pakten zij de uitdaging aan? En op welke moeilijkheden botsten zij? https://www.parcum.be/nl/events/zorgen-voor-morgen-gent

16 oktober, 9.30 - 17 u, Provinciehuis Leuven, Provincieplein 1, Leuven: Zorgen voor morgen? Samen de uitdaging aanpakken. Datum onder voorbehoud van coronamaatregelen. Een nieuwe bestemming zoeken voor je kerkgebouw, je erfgoedcollectie inventariseren of waarderen, van je kerkgebouw een veilige plek maken, de jaarlijkse processie nieuwe impulsen geven ... Kerkgebouwen, met hun religieuze collecties en bijhorende tradities, vervullen dikwijls een verbindende rol binnen de gemeenschap. Wanneer je nadenkt over de toekomst van het religieus erfgoed doe je dat dus samen met de gemeenschap. Maar hoe doe je dat? Tijdens ‘Zorgen voor morgen?’ laten we ervaringsdeskundigen aan het woord die zelf met hun erfgoed aan de slag gingen. Hoe pakten zij de uitdaging aan? En op welke moeilijkheden botsten zij? https://www.parcum.be/nl/events/zorgen-voor-morgen-leuven

Voor conferenties, cursussen en lezingen in Europa en de rest van de wereld, klik hier