ArtWay

Wij hebben zichtbare dingen nodig om tot het onzichtbare door te dringen. Thérèse van Lisieux

Wat wij doen

Wat we hebben gedaan in 2021

- Artikel over de Reformatiemuur in Geneve door Albert Hengelaar overgenomen door een kerkblad in Nieuwkoop.

- Paul van Dongen laat weten dat zijn werk Verrijzenis gevraagd is voor de omslag van The Daily Prayer Book 2021, geregeld door Victoria Jones. ‘Volgens mij is dat ook een contact dat via ArtWay tot stand is gekomen. Kijk en zo blijkt ArtWay steeds maar weer door te werken, ook in mijn leven. Dank daarvoor.’

- Zou het mogelijk zijn om een bijdrage uit het onvolprezen boek Jezus voor ogen over te nemen in een tijdschrift dat de IZB gebruikt bij ouderenpastoraat? Het gaat om de tekst van Jeff Fountain en de afbeelding van Van Goghs Treurende oude man.

- Marleen meegedacht met de kerk van Diever over de combinatie van een klokkenstoel met een kunstwerk.

- Marleen meegedacht met de Janskerk in Utrecht over een tentoonstelling.

- Verschillende meditaties overgenomen door kerkbladen voor/in de veertigdagentijd.

- Drie op ArtWay besproken kunstwerken overgenomen door de Biola Center for Christianity, Culture and the Arts Lent calender, met verwijzingen naar ArtWay.

- Marleen heeft artikel geschreven voor het tijdschrift Sophie over Kuyper en kunst.

- En een artikel voor een jubileumboek van CSFR.

- En een kort artikel voor Woord en Weg, een PKN tijdschrift voor ambtsdragers.

- En een hoofdstuk voor het boek ZEVEN wegen, de werken van barmhartigheid. Ook een bespreking van de zeven panelen over de werken van barmhartigheid van de Meester van Alkmaar in het werkboek (25.000 exemplaren). Publicatie van het boek in juni.

- Bruce Lockerbie made reference to today’s AW Meditation on Frits the Wanderer in this week’s issue of THE PAIDEIA LETTER on evangelical ignorance of the Holocaust.

- Bernard Sercu uit België vraagt of hij de blog De kerk: partner in onze culturele ontwikkeling door Grady van den Bosch mag publiceren in het plaatselijke kerkblad.

- Adri Geelhoed: ‘De familie van Leendert Houtekamer wil een boekje maken over zijn werk en daarin de teksten gebruiken die ik over hem geschreven heb voor ArtWay.’

- Marleen heeft het boek Compassionism van Hansa en Aniko geredigeerd.

- Marleen heeft voor boek Als tedere legioenen van Grady van den Bosch meegedacht en geredigeerd.

- Artikel van Marleen over Kuyper en kunst is vertaald door Alida. Wordt gepubliceerd in The Big Picture, tijdschrift van the Kirby Laing Centre for Public Theology in Cambridge. In eerste nummer van 2022. Dit nummer is een themanummer over Hans Rookmaaker, 100 jaar na zijn geboorte. Het wordt een samenwerkingsnummer van de KLC en ArtWay. Marleen heeft meegedacht over de auteurs en zal het redactioneel schrijven.

- Gevraagd door Leen la Rivière om steeds een nieuwspagina voor Sjofar magazine samen te stellen.

- Mission Central in Canada heeft de beeldmeditatie over Tong Ziyun: News overgenomen.

- Ultimato (Brazilië) heeft het artikel van Marleen over beelden voor de Geest in Portugees vertaald en op hun website gezet. Ze gaan nu ook Sacred Geometry in Art van Sophie Hacker vertalen. Ze hebben ook verschillende afbeeldingen overgenomen.

- Rachel Smith: ‘I received this request from John Hall at Mission Central to reproduce my article "The Good News and the Jingshen Kongshu" on Tong Ziyun's work that I wrote for Artway in June on their website.’

- De Hervormde Gemeente Nieuwkoop gaat het komende jaar zes artikelen van onze website publiceren in hun kerkblad.

- Marleen heeft aan het tijdschrift Protestants Nederland een artikel aangeleverd over Calvijn/calvinisme en beeldende kunst.

- Voor het Ouderlingenblad voor Pastoraat en Gemeenteopbouw met voor het februari 2022 nummer het thema ‘Het kerkgebouw’ heeft Marleen een artikel en column (over Saenredam) aangeleverd.

- Boekbespreking Kunst D.V. in De Waarheidsvriend

- Jason Goroncy vroeg Marleen een endorsement stukje te schrijven voor een boek van hem en Rod Pattenden. (Australië)

- Ultimato (Brazilië) heeft toestemming gevraagd om Marleens artikel The Seven Works of Mercy in Art en Disciplining our eyes with holy images door Victoria Jones in het Portugees op hun website te zetten.