ArtWay

Een beschaving die haar artistieke uitingen niet waardeert, waardeert zichzelf niet. Makoto Fujimura

Pinksteren: Donna Shasteen

    Donna Shasteen: De Geest zoekt 

Vuurvogel 

door Laurence Mottier 

Staat deze vogel met zijn roodglanzende vleugels gespreid over de wereld voor het goddelijk oordeel dat veroordeelt en verteert of voor een kracht sterk als vuur die ons leven kan doen herleven? 

Onze verbeelding heeft de neiging om in het hemelse vuur vooral een vernietigende kracht te zien die uitgaat van een boze en wraakzuchtige god, die hoog in de hemel gezeten ons goddelozen op aarde verschroeit. Maar opeens trilt de Pinksterhemel van de dansende vlammen, die zich neerzetten op de hoofden van de discipelen. Een ongekend schouwspel ontvouwt zich voor de ogen van de discipelen en de wereld (Handelingen 2:1-13). 

Ik zie in het werk van Donna Shasteen de warme aanwezigheid van de Geest, het vuur van Gods verlangen voor ons leven en de tederheid van een vogel die met zijn snavel een donkere wereld voedt met zijn levende licht. 

De brandende hemel maakt geen deel uit van een apocalyps, maar duidt veeleer op een presentie die in de wereld neerdaalt om er wedergeboorte en vernieuwing te brengen. De vleugels vegen alles wat koud en dor, donker en verlaten is schoon. Hun rode gloed scheurt het gordijn van onze nacht open om er een ongelooflijke golf van liefde binnen te laten stromen. Een hernieuwde levenslust.   

Hoe verlang ik naar de weldadige aanraking van de Boodschapper van God, naar de zoetheid van zijn snavel die mij de tedere affectie doet voelen die God aan ieder mensenkind schenkt, ook aan mij! 

Hoe verlang ik naar dit vuur dat brandt van liefde en als enige onze dood en verderf zaaiende logica op zijn kop kan zetten – onze koninkrijken van haat en geweld die een eindeloos vermogen lijken te bezitten om de ander en heel de schepping te beschadigen. 

De levende God is op zoek naar ons. Hij wil onze zielen en levens in vuur en vlam zetten op nieuwe en nooit vertoonde wijze. Ongeletterde vissers, tollenaars en geringschatte vrouwen ontvangen de gave in vreemde talen te spreken om het evangelie van Christus te verkondigen aan al de volkeren die in Jeruzalem aanwezig zijn op deze Pinksterdag. 

Gods Geest bedient zich niet van één heilige taal, maar maakt zich bekend in alle talen en culturen. Onze God is intercultureel. Hij overschrijdt de grenzen die wij hebben opgericht en doorbreekt onze illusies van veiligheid. Hij heeft de hele mensheid op het oog en heel onze menselijkheid. Hij is niemands bezit, noch van de Joden noch van de Grieken, noch van het Westen noch van een of ander christelijk kerkgenootschap. 

Op Pinksteren wordt de Geest – de vuurvogel – niet aan een kleine kring uitverkorenen geschonken die zich comfortabel achter gesloten deuren verschansen, maar de vrienden van Jezus ontvangen de inspiratie om dit liefdeselan aan iedereen en overal door te geven. De hele wereld opent zich voor de verbaasde ogen van de discipelen! En dit zonder overheersing of imperialisme: de weg naar God loopt altijd via dienstbaarheid aan onze naaste. 

Toch willen wij God zo graag beheersen. We bouwen rijken en religies. We proberen hem te vangen in onze begrippen, tradities, rituelen en instituties. Maar steeds weer ontsnapt hij uit onze kooien om vervolgens onze wereld opnieuw te verwarmen met zijn vleugels van liefde. 

De Geest blijft God steeds in al zijn onbevattelijkheid naar ons toe brengen, zodat we hem nooit kunnen opsluiten in een of ander denkbeeld of dogma. En steeds opnieuw komt hij naar ons toe met zijn liefde, vurig, vermetel en vrij. 

******* 

Donna Shasteen : De Geest zoekt, acryl op triptiek, 60 x 90 cm. 

Donna Shasteen is heel haar leven bezig geweest met beeldende kunst en dans, van kunst- en danslessen tot dansvoorstellingen en choreografie. Haar media omvatten acryl, mixed media en fiber. Ze woont in Houston, Texas, USA. www.donnashasteen.com 

Laurence Mottier is dominee in de Protestantse kerk van Genève, waar ze werkt bij de Espace Fusterie, plaats voor meditatieve diensten, lezingen, tentoonstellingen en concerten. 

ArtWay beeldmeditatie Pinksteren 2014 

Voor meer materiaal voor Hemelvaart en Pinksteren, klik hier