ArtWay

Kunst heft onze ogen naar de eeuwigheid en toont ons het belang van het hier en nu. Ally Gordon

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar, Trinitatis 4 - Uitdrijving kwade geest

B jaar, 4e na Trinitatis (in 2021 1e na Trinitatis)

Marcus 3:20-35

Deze prachtige miniatuur uit de het beroemde getijdenboek Les Très Riches Heures du duc de Berry geeft weer hoe Jezus een kwade geest uitdrijft. De Franse hertog Jan van Berry bestelde dit rijk verluchtigde boek rond 1410. Het werd gedeeltelijk vervaardigd door de gebroeders Van Limburg uit Nijmegen.

Het is opmerkelijk hoe grote rol de strijd tegen de duivel en zijn demonen speelt in de eerste hoofdstukken van het Marcusevangelie. We zien hier Jezus in actie in Kafarnaüm. De door de onreine geest bezetene is vuil (onrein) en met gescheurde kleren weergegeven. Hij stuiptrekt en iemand moet hem stevig vasthouden, als het zwarte duiveltje hem verlaat. Hij kijkt naar Jezus, geeft zich aan hem over, terwijl Jezus hem met gezag bevrijdt van zijn kwelgeest.

Een jongen loopt angstig weg. De omstanders reageren vooral kritisch en afwerend. Behalve die ene aanbiddende man linksachter Jezus. Zou hij de hertog van Berry zijn?

Marleen Hengelaar-Rookmaaker 

***

Schriftlezingen: Richteren 12:1-6; Psalm 130; Marcus 3:20-35