ArtWay

Het gaat niet in eerste instantie om kunst in de kerk, maar om meer aandacht voor hoe de ruimte van samenkomst eruit ziet. Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, veertigdagentijd 4 - zalving David

A jaar, 4e van de 40 dagen 

Op deze houtsnede uit de Keulse Bijbel (1478), een van de vroege bijbels in de volkstaal uit de kring van de moderne devotie, is de zalving van David tot koning uitgebeeld. Deze geschiedenis wordt op deze zondag gekoppeld aan de genezing van de blinde, die geneest doordat Jezus zijn ogen met modder bestrijkt. Bij de een was de zalving geneeskrachtig, bij de ander rustte deze een mens uit voor zijn missie. Saul, door het volk gekozen, gedraagt zich al gauw niet meer als een gezalfde (messias in het Hebreeuws). Daarom kiest God David uit. Op de houtsnede zegent hij de knielende, zich klein wetende David, de Benjamin van de familie die zijn protserig uitgedoste vader niet eens voor de gelegenheid had uitgenodigd! ‘Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Van toen af aan was David doordrongen van de geest van de Heer.’

Marleen Hengelaar-Rookmaaker