ArtWay

Beelden leggen niet vast. Ze zijn als een raam. Ieder raam biedt ons een nieuw uitzicht. Anselm Grün

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, Epifanie 6 - Bergrede van C. Rohlfs

A jaar, 6e na Epifanie

Op deze houtsnede over de bergrede heeft de Duitse kunstenaar Christian Rohlfs (1849-1938) zwarte verf gebruikt om het contrast tussen zwart en wit extra aan te zetten. Want in zijn onderricht zet Jezus hier de dood en het leven tegenover elkaar, net als de tekst in Deuteronomium 30 van deze zondag. Jezus is helemaal wit afgebeeld met een nimbus of stralenkrans om zijn hoofd. Het gemengde zwart wit van de menigte weerspiegelt de menselijke staat. ‘Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.’ De bergrede roept ons op meer te doen dan de letter van de wet, de wet dieper tot ons door te laten dringen, opdat onze gerechtigheid groter zal zijn. Door Jezus hier zegenend af te beelden, maakt Rohlfs duidelijk dat de wet geen onmogelijk juk is, maar een leven-brengende zegen. Zegenen is benedicere in het Latijn: goede woorden spreken. De bergrede is een toespraak van goede woorden, omdat deze ons helpt mensen te worden naar Gods wil, zoals hij ons vanaf de beginne heeft bedoeld: mensen met zuivere harten die overvloeien van liefde.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker