ArtWay

Kijken naar kunst is een manier om naar God te luisteren. Sister Wendy Beckett

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, Pasen 7 - Universal Solidarity

A jaar, Pasen 7

Universal Solidarity. Dit beeld van Corry Ammerlaan-van Niekerk werd ter gelegenheid van de 18e wereldjamboree in 1995 in Biddinghuizen geplaatst. Het thema van dat jaar was ‘The Future is Now’. We zien een grote gladde ronde, ietwat uitbollende metalen schijf: de wereldschijf lijkt mij. Tien menselijke figuren staan naast elkaar in het open kwart rechtsboven: langgerekt, rechtop, fier. De nadruk ligt niet op hun individualiteit, maar op hun onderlinge verbondenheid. Ze staan schouder aan schouder, wortelend in hetzelfde middelpunt. De twee middelste figuren steken hun handen triomfantelijk omhoog in een gebaar van overwinning. Hier triomfeert de saamhorigheid. Deze eenheid is hier krachtig in beeld gebracht, ook al is het wel wat idealistisch. Letterlijk een ideaal om na streven, een mooie toekomstdroom. Jezus bidt zijn Vader in zijn hogepriesterlijk gebed voor eenheid voor zijn volgelingen. ‘Mogen zij één zijn, zoals wij één zijn.’ Een stukje eeuwigheid. Nu al.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

***

Corry Ammerlaan-van Niekerk: Universal Solidarity, 1995. Waliby World, Biddinghuizen.