ArtWay

Beelden leggen niet vast. Ze zijn als een raam. Ieder raam biedt ons een nieuw uitzicht. Anselm Grün

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, 12e van de zomer - Soichi Watanabe

A jaar, 12e van de zomer

De Japanse schilder Soichi Watanabe is gespecialiseerd in de verbeelding van de Bijbel. Zijn stijl is eenvoudig en harmonieus met geabstraheerde vormen en prachtige kleuren. Dit schilderij met als titel ‘Verzoening’ zou bij de tekst van deze zondag (Matteüs 18:15-20) gemaakt kunnen zijn. Jezus roept zijn discipelen hier in zijn zogenaamde gemeenterede op om onenigheid binnenshuis te houden en het zo mogelijk samen op te lossen. We zien twee mensen zonder individuele trekken – ze staan voor ons allemaal – elkaar omhelzen. Het is wel een blank en een zwart persoon. Ook is de ene vuiler dan de ander. Door hun verzoenende omhelzing vormen hun armen samen een hartvorm. Ze zijn omgeven door de kleur groen: de kleur van vernieuwing en nieuw leven. Boven hen zien we een regenboog, waarin het hemelse blauw het meest prominent aanwezig is. Want, zegt Jezus, ‘waar twee of drie in mijn naam samen zijn, ben ik in hun midden.’

Marleen Hengelaar-Rookmaaker