ArtWay

De manier om monotonie in religieuze kunst te vermijden is onderdompeling in de Schrift. Jonathan Evens

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, 7e van de herfst - wijze en dwaze meisjes

A jaar, 7e van de herfst

Dit schilderij van de Amerikaanse kunstenaar Jim Lanknegt vertaalt de gelijkenis over de vijf wijze en vijf dwaze meisjes naar de tegenwoordige tijd. Op de onderste helft van het werk zien we de vijf vrouwen die zoveel ernst maakten met de komst van de bruidegom dat ze voor reserveolie hebben gezorgd. De olielampen zijn hier alleen vervangen door zaklantaarns en de olie door batterijen. We zien de zaklampen en batterijen ook langs de kanten van het werk weergegeven. Op de bovenste helft zien we de vijf minder toegewijde vrouwen. Ze hangen verveeld op de bank en focussen zich op de televisie, die hier voor surrogaat licht zorgt. Jezus vertelt deze gelijkenis met oog op zijn wederkomst. Daarom zien we in de linkerbovenhoek een op een bazuin blazende engel. Jezus sluit het verhaal af met een waarschuwing: ‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke dag en op welk tijdstip hij komt.’

Marleen Hengelaar-Rookmaaker