ArtWay

De manier om monotonie in religieuze kunst te vermijden is onderdompeling in de Schrift. Jonathan Evens

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar, 3e van Advent - Vangi: Johannes de Doper

B jaar, 3e van Advent

Dit imposante, twee meter hoge beeld van Johannes de Doper is gemaakt door de Italiaanse beeldhouwer Giuliano Vangi. Het staat sinds 1996 op een plein in Florence, waar Johannes de Doper als beschermheilige van de stad in hoog aanzien staat. Met zijn binnenstebuiten gekeerde kamelenhuid, uitgemergeld door zijn dieet van sprinkhanen en wilde honing, staat hij hier als toonbeeld van taaiheid, ernst en dynamiek. De wegbereider wil en wijst vooruit. De hem in de kunst kenmerkende wijzende vinger kun je echter op meerdere manieren uitleggen. In Florence, waar ze een reliek van deze wijsvinger met toewijding bewaren, zien ze er vooral de moedige vinger in waarmee hij de overspelige en incestueuze Herodes Antipas terechtwijst. Anderen menen dat hij naar Jezus wijst: ‘Zie het Lam Gods dat de zonden van de wereld wegdraagt.’ Maar ook wordt er vaak in combinatie met zijn naar beneden wijzende andere hand de uitbeelding in gezien van ‘hij moet groter worden en ik kleiner.’

Marleen Hengelaar-Rookmaaker