ArtWay

God heeft ons niet geschapen om ons te verlaten! Michelangelo

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar, Epifanie 4: Genezing bezeten man

B jaar, 4e na Epifanie

Dit oude romaanse fresco bevindt zich in de kerk van het benedictijnse klooster in Lambach, Oostenrijk. Het maakt deel uit van een serie van 23 fresco’s die samen de epifanie of verschijning van Jezus als Heer in beeld brengen. Ontstaan in 1089 behoren ze tot de oudste romaanse fresco’s ten noorden van de Alpen. Jezus staat centraal in de symmetrische compositie, met de synagogebezoekers en de stad Kafarnaüm om hem heen. Aan zijn rechterhand staan 12 mannen. Het zouden de discipelen kunnen zijn, hoewel we in het Marcusevangelie alleen nog maar over de roeping van Simon, Andreas, Johannes en Jakobus hebben gelezen. Aan zijn linkerkant staan 14 mannen met de Farizeeën voorop. Allen zijn gezien hun handgebaren onder de indruk van Jezus: van zijn nieuwe leer en van zijn genezing van de bezeten man die stuiptrekkend aan zijn voeten ligt. De kunstenaar heeft Jezus majesteitelijk hoger dan alle anderen in het midden gezet. Zo tekent hij het begin van Jezus’ bediening als predikheer en geneesheer.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker