ArtWay

God heeft ons niet geschapen om ons te verlaten! Michelangelo

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar veertigdagentijd 2: Transfiguratie Olayinka

B jaar, 2e van de 40 dagen

De Nigeriaanse kunstenaar Augustin Kolawole Olayinka geeft op dit schilderij uit 1997 een geheel eigen uitwerking van de Transfiguratie of Verheerlijking op de berg. Op de voorgrond geen knie­lende of slapende discipelen, maar Jezus die de kijker tegemoet komt, ge­volgd door Mozes en Elia. De drie discipelen bevinden zich achter hen, wat lager op de berg. Ze zien de god­de­lijke werkelijk­heid op de rug (vgl. Exodus 33:23). Twee van hen houden hun han­den voor hun ogen tegen het verblindende licht. Mozes en Elia staan niet naast Jezus en zijn niet met hem in gesprek, maar lo­pen ach­ter hem als zijn gevolg. Mozes houdt de stok vast waarmee hij wonder­tekenen deed (Exodus 4:2). Elia draagt een een­vou­dige profeten­mantel (2 Koningen 1:8). Jezus loopt hier in zijn glorie naar ons toe, terwijl hij ons uitnodigt achter hem aan te komen. Daarbij kunnen we net als hij op de duivel stuiten, getuige het groene hoofd met horens op de voorgrond.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker