ArtWay

De eerste verdienste van een schilderij is dat het een feest voor de ogen moet zijn. Eugène Delacroix

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar veertigdagentijd 1 - Verzoeking in woestijn

B jaar, 1e van de 40 dagen

Deze middeleeuwse schildering van de verzoeking in de woestijn stamt uit de 14de-eeuwse Bible historiée toute figurée uit Napels. Je zou het een platenbijbel kunnen noemen. Zulke Bijbels ging men vervaardigen, omdat men geloofde in beeldend bijbels onderwijs. Deze Bijbel behoorde bovendien tot de categorie van de Bibles moralisées, waarin de nadruk lag op morele instructie. Moraal en moraliteit hebben vaak een negatieve bijklank voor ons, maar gaan in feite over goed en liefdevol handelen. In de Napelse Bijbel stond daar verder geen tekst bij, want het leven van Jezus is zo al vol beelden die 'voorbeelden' voor ons zijn. Links staat de duivel, weergegeven als een zwarte vleermuis met wolvenhoofd en adelaarsklauwen. Jezus weerlegt hem met gezag, in koninklijk purperen gewaad. Maar welke verleiding is hier afgebeeld? Als je goed kijkt, zie je die twee boven op een kerktoren staan. Jezus koos in deze duivelse confrontatie definitief voor de moeilijke boven de makkelijke weg – voor de weg van de liefde, het koninkrijk en het kruis.  

Marleen Hengelaar-Rookmaaker