ArtWay

Kunst heft onze ogen naar de eeuwigheid en toont ons het belang van het hier en nu. Ally Gordon

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar, 13e van de zomer - John Reilly

B jaar, 13e van de zomer

John Reilly: Genezing van doofstomme jongen

Dit schilderij van de Engelse kunstenaar John Reilly (1928-2010) geeft de genezing van een doofstomme jongen door middel van de uitdrijving van een onreine geest weer.

Reilly plaatst Jezus en de genezen jongen aan de linkerkant en de stuiptrekkende jongen met zijn wanhopige ouders aan de rechterkant. Een van de figuren rechts zou ook een discipel kunnen zijn die de jongen zonder succes probeert te genezen.

Rechts zien we een grijze wereld zonder licht, waarin elk persoon gevangen zit in zijn eigen bubbel. Misschien zou je het ook een wereld zonder gebed en geloof kunnen noemen, waarin mensen met bezwerende gebaren zelf de jongen trachten te bevrijden.

Daartegenover staan Jezus en de jongen links in alle rust en rechtop samen in het volle gouden licht van God. Jezus bidt en geeft Gods genezende zegen door, de jongen ontvangt de zegen. Zo weet Jezus de afgeslotenheid van een wereld zonder geloof te doorbreken.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

***

Lezingen voor deze zondag: Jesaja 45:20-25, Psalm 116, Marcus 9:14-29