ArtWay

We moeten weer hoge kathedralen bouwen om de grootheid van God te eren. Jelle Korevaar

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B Jaar, 8e van de herfst - Het grootste gebod

B jaar, 8e van de herfst

Baccio Baldini: De heilige berg

Wat is het grootste, belangrijkste gebod? We vinden Jezus’ antwoord op deze gravure uit 1477 naar een tekening van Botticelli.

Op de sporten van de ladder waarlangs een monnik omhoogklimt, zijn in het Italiaans allerlei eigenschappen geschreven die je als een uitwerking van het ‘God liefhebben met heel je hart, ziel, kracht en verstand’ zou kunnen beschouwen. Het zijn de vier kardinale deugden (wijsheid, rechtschapenheid, kracht en matigheid), de zeven gaven van de Geest uit Jesaja 11:2 en het ontzag voor God (timore) uit Spreuken 9:10. Ook de liefde (carita) wordt genoemd, dichtbij Jezus aan het kruis.

Onder de monnik zien we een duivels wezen met een grijpvork in zijn hand, die door verblinding (cecita) de jongeman links onderuit probeert te halen. Die citeert echter Psalm 121:1: ‘Ik sla mijn ogen op naar de bergen… Mijn hulp komt van de Heer.’

Kijkt de jongeling naar Christus in de hemel, de monnik kijkt naar Christus aan het kruis en zegt: ‘Tirami doppo te, trek me achter u aan.’

Het kijken neemt hier een belangrijke plaats in, want zo meende men: je wordt waarop je je ogen gericht houdt. Blijf je naar Jezus kijken, dan wordt je steeds meer als Jezus en helpt hij je God lief te hebben met alles wat in je is.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

**

Baccio Baldini (Italiaans, c. 1436-1487): De heilige berg, folio 3 van De heilige berg (Monte Sancto di Dio),  1477, zilverstift gravure met inkt op ivoorpapier, ingekleurd met tempera, 257 x 189 mm.

**

B jaar, 8e van de herfst (na Pinksteren 27)

Schriftlezingen: Leviticus 19:1-2,9-18; Psalm 146; Marcus 12:28-34