ArtWay

Tegenover de schraalheid stel ik de rijkdom van religie, traditie en ambacht. Marc Mulders

De Blauwe Koepel

Blauwe Koepel ontmoetingsdag op 10 september 2022

Beste mensen,

Op 10 september 2022 zal de Blauwe Koepel weer haar ontmoetings/studiedag hebben op l’Abri te Eck en Wiel. Deze studiedag zal nog interactiever zijn dan de vorige keer. We willen nu snel graag zo concreet mogelijk worden. Daarom willen we ernaar streven om tijdens de conferentie te brainstormen over projecten. En bij voorkeur hier afspraken over maken. Hierbij zullen verschillende rollen ontstaan, afhankelijk van je achtergrond, al dan niet in het onderwijs e.d. De verschillende rollen kunnen elkaar versterken.

Inmiddels zijn er al enkele resultaten zoals een podcast. Zie hier

Reserveer dus 10 september in uw agenda. Heb je nog ideeën voor een project dan kun je dat bij Arjan (arjandevisser@online.nl) melden. Graag voor 1 juni.

Wij hopen dat je komt.

Hartelijke Groet,

De kerngroep Blauwe Koepel

Marleen, Grady, Henk, Henno en Arjan