ArtWay

Om de dingen van Christus te schilderen moet men met Christus leven. Fra Angelico

De Blauwe Koepel

Uitnodiging conferentie 10 september

Uitnodiging Conferentie
De Blauwe Koepel

“Vorming is een kunst!”

Zaterdag 10 september 2022
L ’Abri in Eck en Wiel


De Blauwe Koepel is een Platform voor Interdisciplinaire vorming op het gebied van KUNST, FILOSOFIE EN GELOOF


In september 2021 hielden we onze eerste conferentie, waarin we De Blauwe Koepel oprichtten. We ontmoetten elkaar rondom de thematiek van het Platform en werden geïnspireerd door sprekers, pitches en workshops.

Op de conferentie van 10 september 2022 willen we een stap verder gaan, door deze conferentie het begin te laten zijn van enkele projecten.

………………………………………………………..

De droom

Als Platform willen we ons inzetten voor interdisciplinaire vorming op het gebied van kunst, filosofie en geloof, voor binnen en buiten het onderwijs. Wij zien dat deze gebieden vaak op een eigen eilandje worden aangeboden, terwijl zij elkaar zo mooi kunnen versterken. Met name als het gaat om persoonsvorming, een belangrijk onderdeel van onderwijs.

De Blauwe Koepel wil hiertoe een leergemeenschap zijn, waarbij mensen met een verschillende achtergrond elkaar kunnen verrijken. Mensen van binnen en buiten het onderwijs. Je brengt elkaars kaders in beweging.

Bijvoorbeeld als het gaat om de invulling van de 30% vrije ruimte die VO-scholen krijgen in de opzet van Curriculum.nu. Wij zien mogelijkheden om deze ruimte in te vullen met interdisciplinair, vakoverstijgend onderwijs. Maar ook andere onderwijssectoren en vorming buiten het onderwijs zien wij als ons werkterrein.

 

Doel van de conferentie

Op deze conferentie willen we met mensen die zich betrokken voelen bij het thema van De Blauwe Koepel nadenken over ideeën om dit thema vorm te geven, zowel binnen als buiten het onderwijs. Deze conferentie is de start van enkele concrete projecten, waarbij er ook taken worden verdeeld. Het is dus deels een werkconferentie.

De startbijeenkomsten van projecten vinden plaats tijdens de parallelle sessies. De sessies waarbij een project wordt gestart herken je aan het blauwe blokje voor de tekst: zie programma

Heb je zelf al ideeën, neem ze mee! Heb je gedachten bij ons thema, met een visie op de invulling daarvan? We zien je graag komen. Wil je liever aanhaken bij een project van iemand anders? Zeer welkom. Wil je meer beschouwend deelnemen? Kom er bij!


 

Voor wie?

Deze conferentie is voor iedereen die zich betrokken voelt bij waar De Blauwe Koepel zich op richt. Zeker onderwijsmensen, uit alle geledingen. Maar ook mensen die zich buiten het onderwijs bezighouden met vorming. Je kunt elkaar inspireren en helpen “out of the box” te denken. Er zijn verschillende rollen mogelijk. We vragen hierbij om een actieve houding, gericht op het bouwen aan projecten.

We zien voor ons hoe eenieder deelneemt aan de verschillende sessies en daar mogelijk aan bijdraagt. Juist vanuit de verschillende achtergronden zal er rijke bagage kunnen worden ingezet.

We denken o.a. aan mensen met onderstaande achtergrond:

. Docenten kunstvakken, filosofie, levensbeschouwing in het VO
. Intern Cultuur Coördinatoren (ICC) in het PO en VO
. Mensen werkzaam bij kunstencentra
. Zelfstandig kunsteducatoren
. Museumdocenten
. Kunstenaars uit alle kunstdisciplines
. Basisschoolleraren
. Vakleerkrachten in het PO
. Hogeschooldocenten op het gebied van onderwijs, kunst, filosofie en geloof
. Deskundigen op het gebied van kunst, filosofie en geloof, zoals hoogleraren
. Geïnteresseerden die bezig zijn op het gebied van kunst, filosofie, geloof en vorming

 

 

Programma Conferentie

Op dit moment wordt nog aan het programma gewerkt. Enkele onderdelen kunnen we al aangeven:

9.30 uur: Inloop met koffie
10.00 uur: verfrissende opening en meditatieve opening
Ochtendprogramma waaronder 4 parallelle sessies:
. Gamen en vorming (verzorgd door de Christelijke Hogeschool Ede, CHE)
. Onze podcasts on the move, praat mee! (door Henno Hamstra, podcasthost)
. Kunstenaar in de klas? Ga met elkaar in gesprek. (door Arjan de Visser)
. Rookmaaker en Curriculum.nu, de link. (door Henk Reitsema)
12.30 Lunch met ontmoeting en boekentafel
13.30 Middagprogramma waaronder enkele parallelle sessies:
. Workshop Art-Based Learning (door Grady van den Bosch)
. Het samen ontwikkelen van een database (door Arjan de Visser)
. Volgt
15.00 thee
15.30 Het uitwerken van projectaanzetten in groepjes
16.30 Muziek
17.00 Plenaire evaluatie (door Arjan de Visser)
Samen eten (optioneel)

 

Inzoomen op enkele parallelle sessies

. Gamen en vorming
Gamen is populair bij veel jongeren. Door te gamen stap je vaak in een heel eigen wereld, met de nodige actie. Sommige games zijn gezien hun vormgeving bijna kunst. Hoe werkt dit bij jongeren in hun ontwikkeling en wat kun jij daar mee? Het doel is om concrete producten te maken die in een les kunnen worden gebruikt. Deze sessie is vooral bedoeld om de behoefte te peilen naar vorm en inhoud.
. Onze podcasts on the move!
De Blauwe Koepel heeft een begin gemaakt met het ontwikkelen van podcasts rondom onze thematiek, voor brede inspiratie. Graag nodigen we je uit om mee te praten over de vorm en inhoud van deze podcasts.

. Rookmaaker en Curriculum.nu
Veel mensen die zijn geïnteresseerd in de relatie kunst en geloof, kennen de naam van Dr. Hans Rookmaker. Hij wordt vaak aangehaald in lezingen en publicaties over zijn werk rondom kunst en geloof. Henk Reitsema van L’ Abri laat zien hoe het gedachtengoed van Rookmaker ook vandaag de dag, voor de nieuwste onderwijsontwikkelingen relevant is, m.b.t. de thematiek van De Blauwe Koepel.

 

. Art-Based Learning
Art-Based Learning is een methode om je te verdiepen in kunst, waarbij je niet over, maar van kunst leert. Kunst heeft je e.e.a. te zeggen. In 4 stappen maak je een persoonlijke reis a.d.h.v. een zelfgekozen kunstwerk. Deze methode heeft een wetenschappelijke basis en is ontwikkeld door Dr. Jeroen Lutters, lector aan ArtEZ Hogeschool voor de kunsten. In eerste instantie voor het kunstvakonderwijs, omdat het de creativiteit stimuleert, maar inmiddels worden verschillende doelgroepen bediend. De meest recente is het inzetten van ABL bij de palliatieve zorg. Deze workshop is een korte versie van de methode. Grady is een gecertificeerd trainer van ABL.


. Het samen ontwikkelen van een database
We willen graag dat je vanaf het begin meedenkt met de ontwikkeling van projecten en lessen. In deze sessie starten we met de opzet van een database hiervoor en worden de eerste bijdragen ontworpen.

 

Aanmelding

Opgeven bij Arjan de Visser: arjandevisser@online.nl


Kosten:            50,- euro (voor zij die het kunnen declareren, zoals docenten)
                        25,- euro (voor zij die het niet kunnen declareren)
                        10,- euro (voor studenten)
                        5,- euro extra (voor als je aan de avondmaaltijd wilt deelnemen,
                        je geeft dit aan bij aanmelding)
koffie, thee en lunch zijn inbegrepen


Locatie
L’ Abri, Huize Kortenhoeve, Burgemeester Verbrughweg 40, Eck en Wiel
0344 - 691914

Na aanmelding ontvang je in augustus nog een herinnering met het volledige programma en gegevens voor de betaling.

Welkom!

Kernteam: Arjan de Visser, Henk Reitsema, Grady van den Bosch, Henno Hamstra
De conferentie is mede voorbereid door Marleen Hengelaar-Rookmaaker van ArtWay

 

Podcasts
Wil je meer weten over De Blauwe Koepel? Kijk dan op de website van ArtWay, daar hebben we een tijdelijk digitaal onderkomen. Je vindt er ook al 2 podcasts, 1 met onze voorzitter. Je zou dit kunnen zien als de eerste opbrengsten van De Blauwe Koepel. Heb je zelf materiaal voor de website, dan is dat heel erg welkom. Denk aan les- en projectideeën of bredere inspiratie. Daarnaast hebben we een Facebookgroep ingericht voor De Blauwe Koepel. Je kunt hier zelf in bijdragen en je kunt de ontwikkeling van het programma van de conferentie volgen.