ArtWay

Als we in de spiegel van de kunst kijken, worden we uitgedaagd en bevestigd in onze menselijkheid. John Walford

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Materiaal voor kerkelijk gebruik - Zondag Trinitatis tot Advent

Zondag Trinitatis - Jacob de Wit
Zondag Trinitatis - Abraham en de drie engelen
Zondag Trinitatis - Drie-eenheid Andrej Roebljov
Zondag Trinitatis - Drie-eenheid Hans Multscher
Zondag Trinitatis - Drie in Een van Paul Hobbs
B Jaar Trinitatis - Crijn Hendricksz Volmarijn
B jaar, Trinitatis: Tanner: Jezus en Nikodemus
A jaar, 1e na Trinitatis - Schaap zonder herder
B jaar, 1e na Trinitatis - De sabbat
B jaar, 2e na Trinitatis - Uitdrijving kwade geest
C jaar, 2e na Trinitatis - De jongeling van Nain
A jaar, 1e van de zomer - Maaslands doopvont
B jaar, 1e van de zomer - Corinne Vonaesch: Storm
B jaar, 2e van de zomer - Dochter van Jairus
C jaar, 2e van de zomer - De roeping van Elisa
A jaar, 3e van de zomer - Joris Hoefnagel
24 juni - Johannes de Doper - Geertgen tot St Jans
29 juni - Bekering van Saulus door Caravaggio
A jaar, 4e van de zomer - Janpeter Muilwijk
A jaar, 4e van de zomer: De zaaier
B jaar, 4e van de zomer - Rouault: uitzending
B jaar, 5e van de zomer - spijziging van de 5000
C jaar 5e van de zomer - Maria en Martha
3 juli - Thomas in Santo Domingo de Silos
C jaar 5e van de zomer - Maria en Marta
A jaar, 6e van de zomer - De schat in de akker
22 juli - Maria Magdalena van Anneke Kaai
22 juli - Maria Magdalena van El Greco
22 juli - Maria Magdalena van Paul van Dongen
A jaar, 7e van de zomer - Erland Sibuea
A jaar, 8e van de zomer - Jona
B jaar, 8e van de zomer - de Kananese vrouw
C jaar, 8e van de zomer: Edward Hicks
A jaar, 10e van de zomer - Carol Aust
A jaar, 9e van de zomer - Eunuch door Rembrandt
Loofhuttenfeest - Kees de Goede: Hoe als je je
C jaar, 11e van de zomer - Britt Wikstrom
C jaar, 11e van de zomer - Luca della Robbia
A jaar, 12e van de zomer - Soichi Watanabe
C jaar, 1e van de herfst - G.F. Watts: Mammon
A jaar, 13e van de zomer - Gerald Folkerts
B jaar, 1e van de herfst - Otto Dix
29 september - Vleugels van Michail Schnittmann
A jaar, 2e van de herfst - Soichi Watanabe
A jaar, 3e van de herfst - gelijkenis pachters
C jaar, 4e van de herfst - Documentaire Stuk
C jaar, 4e van de herfst - genezing 10 melaatsen
A jaar, 5e van de herfst - Rubens
C jaar, 4e van de herfst - Zak Benjamin
Oktober - Graanoogst en druivenoogst
A jaar, 6e van de herfst - Psalm 1 Salvador Dali
A jaar, 7e van de herfst - wijze en dwaze meisjes
C jaar 7e van de herfst - Zacheüs Soichi Watanabe
A jaar, 8e van de herfst - gelijkenis talenten
Allerheiligen - Over Allerheiligen
Allerheiligen - Psalm 24 in Stuttgarter Psalter
Allerheiligen - Het nieuwe Jeruzalem
Allerheiligen - M. Duifhuizen Communio sanctorum
Allerzielen - Over Allerzielen
Allerzielen - Drieluik over leven en dood
Allerzielen - Udo Mathee KruisDoorgang
Allerzielen - Damien Hirst
Allerzielen - In memoriam van Jason Dy
Allerzielen - Jeltje Hoogenkamp
Allerzielen - Annibale Carracci en het vagevuur
Allerzielen - Sylvia Grevel: The Way of the Cross
Allerzielen - Allerzielen van DBA
B jaar, 9e van de herfst - Penninkske van weduwe
November - Herfstritme van Jackson Pollock
C jaar, 8e van de herfst - Man of Sorrows
C jaar, 9e van de herfst - Mary McCleary
A jaar, 10e van de herfst - Henk Hage
November - Het laatste oordeel van John Martin
November - Het laatste oordeel op Torcello
Het laatste oordeel - Middeleeuws timpaan
November - Marc Mulders: Het laatste oordeel
Zondagen van de voleinding - Jan Henderikse