ArtWay

Als we in de spiegel van de kunst kijken, worden we uitgedaagd en bevestigd in onze menselijkheid. John Walford

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

Materiaal voor kerkelijk gebruik - Oude Testament

Genesis 1 - Scheppingsramen 1 van Femmy Schilt
Genesis 1 - Scheppingsramen 2 van Femmy Schilt
Genesis 1 - Het paradijs van Merab Abramishvili
Genesis 1 - Paradijs van Sawai Chinnawong
Schepping van Adam - Michelangelo
Adam en Eva - Klaas op t Land
Eva - Ontschort van Jan Pieter Gootjes
Eva verlaat het suikerparadijs - Marjan Beuker
De uitdrijving uit het paradijs - Marc Chagall
Noach - Klaas op t Land
De regenboog - door Adrie Bos
Abraham, Hagar, Ismael, Izaak - Klaas op t Land
Abraham en de belofte - Renata Fuciková
Abraham en de drie engelen - 18de eeuw
Abraham, offer van Isaak - John Walford
Abraham, offer van Isaak - Steven Barnhoorn
Abrahams offer - Jan van den Berge
Jakob, Genesis 24 - 32 - Klaas op t Land
Jacob, de droom - Marc Chagall
Jakobs Droom - Jim Campbell en Benjamin Bergery
Jacobs droom - Jan Pieter Gootjes en Ria Borkent
Jacobs Droom - Tineke Smith: Kiemen van licht
Jacob, gevecht met engel - Arthur Sussman
Jacob, gevecht met engel - Friso ten Holt
Jacob, gevecht met engel - Rembrandt
Jakob - Overpeinzingen van Marinus Klap
Jakob zegent zijn zonen (Gen. 49) - F. de Zurbarán
Genesis 38, Tamar - Klaas op t Land
De vrouw van Potifar - Pieter Coecke van Aelst
Leviticus 16, Of/of - Mark Sprinkle
Exodus 3, wie is God - Mary McCleary
Mozes en de brandende braamstruik - Arnulf Rainer
Mozes en de brandende braamstruik - David Robinson
Doortocht door de Rode Zee - Jos Lussenburg
De tien geboden - Liviu Mocan
Mozes en zijn Ethiopische vrouw - Jacob Jordaens
Jozua 2 - Rachab van Ned Bustard
Jozua 6 - Klaagmuur van Steve Prince
Ruth en Boaz - Karin Kraus
Ruth - Karel Gomes
1 Samuël 1 - Hanna staat Samuël af aan Eli
David en Saul - Willem H. van den Berg
Elia - Rijmprent Muus Jacobse en Roeland Koning
1 Koningen 19, roeping van Elisa - Jan Massijs
Job en zijn vrienden - A.W. den Beer Poortugael
Psalm 1 - De levensstroom van Lucy Dsouza
Psalm 1 - Salvador Dali
Psalm 8 - Jan Pieter Gootjes
Psalm 8 - Piet van der Zee
Psalm 14 - Tijs Huisman
Psalm 24 - Stuttgarter Psalter
Psalm 30 - American Window van Chagall
Psalm 35 - Martin de Heer
Psalm 38 - Tijs Huisman
Psalm 81 - Martin de Heer
Psalm 139 - Lika Tov
Psalm 145 - Joris Hoefnagel
Prediker - Melancholia van Albrecht Dürer
Hooglied - Hooglied van Harbert Booij
Jesaja 2, zwaarden tot ploegijzers - E. Augsburger
Jesaja 6:1 - Cathedra van Barnett Newman
Jesaja 6:1-8, Roeping Jesaja van Bohuslav Reynek
Jesaja 11, Koninkrijk van vrede van Edward Hicks
Jesaja 40:25-31, Vliegerwinkel
Jesaja 53:6 - Verloren schaap door Joan Bohlig
Ezechiël, visioen - Rafaël
Jesaja 56:4-5 - De eunuch
Daniël en de brandende oven - Priscilla catacombe
Daniël - De brandende vuuroven door K. op t Land
Daniel in de leeuwenkuil - Henry Ossawa Tanner
Jona en de walvis - Nic Jonk
Jona in de walvis - Stephanie Pogue