ArtWay

Beelden leggen niet vast. Ze zijn als een raam. Ieder raam biedt ons een nieuw uitzicht. Anselm Grün

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, 2e van de herfst - Soichi Watanabe

A jaar, 2e van de herfst

Zeggen en doen is twee, dat is het thema van de drie lezingen van deze zondag. Als het om de hogepriesters en oudsten gaat, dan bezigen ze wel vrome taal, maar ze doen de gerechtigheid niet. Maar de tollenaars en hoeren bekeren zich wel als ze Johannes of Jezus horen spreken. ‘Ze zijn u voor bij het binnengaan van het koninkrijk van God,’ zegt Jezus tegen de joodse leiders. Zacheüs was zo’n tollenaar. We zien hem hier op een schilderij van de Japanse schilder Soichi Watanabe in de boom zitten. Jezus spreekt hem aan. Hun hoofden corresponderen qua vorm en kleur; ze hebben diep contact met elkaar. Zacheüs houdt zijn hand boetvaardig op zijn Joodse hart. De ster van zijn hart komt uitvergroot terug in de opengevouwen bloem om hem heen. Door het licht van Jezus bloeit Zacheüs open. Hij komt tot inkeer en leeft.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker