ArtWay

Tegenover de schraalheid stel ik de rijkdom van religie, traditie en ambacht. Marc Mulders

De Blauwe Koepel -> Aanbod

Podcasts van De Blauwe Koepel

Podcasts

De Blauwe Koepel is een platform voor interdisciplinaire vorming op het gebied van kunst, filosofie en geloof, binnen en buiten het onderwijs. We willen een leergemeenschap zijn waarbij we elkaar inspireren en samen bouwen aan projecten.

De podcasts die we opnemen ondersteunen het doel van De Blauwe Koepel en openen een grote diversiteit aan persoonlijke verhalen, visies en doelen als het gaat om vorming op het gebied van kunst, filosofie en geloof. De ene keer zal het accent meer op onderwijs liggen, de andere keer meer op een persoonlijke achtergrond. De ene keer meer op kunst, de andere keer meer op geloof etc. Tezamen vormen zij een veelkleurig tapijt dat bijdraagt aan een open houding om te leren, te bouwen en uit te delen. Een brede inspiratie.

Interviewer: Henno Hamstra
Henno is een creatieve duizendpoot met een grote interesse. Hij put voor zijn interviews uit een zekere eruditie en een bewogen leven. In het dagelijks leven is hij grafisch ontwerper. Sinds hij tot geloof kwam, is God zijn belangrijkste inspiratiebron. Creativiteit komt in zijn ogen op een goede tweede plaats als het gaat om persoonsvorming. Henno woont en werkt in Rotterdam.

1. Podcast met Arjan de Visser
Arjan is de voorzitter van De Blauwe Koepel. Hij is docent filosofie, CKV en levensbeschouwelijke vorming in de bovenbouw van het Ichthuscollege in Veenendaal. In deze podcast gaat Arjan in op wat hij onder vorming verstaat en hoe kunst, filosofie en geloof daar een rol in spelen. Soepel beweegt Arjan zich langs Schiller en Amy Winehouse, om een paar highlights te noemen, puttend uit zijn eigen ervaring als filosoof en docent. Ook zet hij uiteen wat het doel is van De Blauwe Koepel. Luister hier 


2. Podcast met Brian Silos
Brian is rapper en werkt in het sociale domein met kwetsbare jongeren in Rotterdam. Voor Brian zijn creativiteit, kunst en geloof twee kanten van dezelfde medaille: beide voortkomend uit onze Schepper. Hij vertelt indringend over zijn eigen bekeringsgeschiedenis, zijn eigen creatieve pad, hoe anderen op kunst kunnen filosoferen en geeft ten slotte De Blauwe Koepel nog enkele tips over het werken met jongeren. Luister hier