ArtWay

Wij hebben zichtbare dingen nodig om tot het onzichtbare door te dringen. Thérèse van Lisieux

Kerk en kunst

Kerkelijk jaar - G.M. Landman

Kerkelijk jaar

door G.M. Landman
 
[uit: G. Harinck e.a. (red.), Christelijke Encyclopedie (Kampen 2005)]
 
Ordening van tijd in de christelijke en joodse traditie: naast het dag- en weekritme het jaarritme van feestdagen.
 
De ‘feesttijden des Heren’ dienen om de eeuwige te ontmoeten. Men gedenkt de momenten waarop God naar zijn volk omzag: zijn heilzame bemoeienis vieren betekent deze in het heden beleven om hoop en moed te putten voor de toekomst. Gedenken brengt toen en nu en straks bijeen; zo maakt men deel uit van een traditie.