ArtWay

Tegenover de schraalheid stel ik de rijkdom van religie, traditie en ambacht. Marc Mulders

Kunstenaars

Mulders, Marc - door Marc Mulders

 

Gods atelier

door Marc Mulders
 
Het eerste atelier is een cadeautje dat mij elke dag opnieuw ten deel valt: te mogen verpozen,dwalen en werken in de pracht van de natuur, van de Schepping. ’s Morgens rond zessen trek ik mijn hardloopkleding aan en ren het bospad in. Op zomerse dagen is er de dauw en de nevel, op winterse dagen nog het duister, maar altijd sluit ik de eerste kilometer mijn ogen (ik loop de bospaden blindelings) en bid het Wees gegroet, vervolgens het Onze Vader, versnel dan mijn ritme, en bid vervolgens voor alle vrienden en bekenden die ziek of verdrietig zijn.
 
Met gesloten ogen, in het niet zien, wil ik naar God opzien. Als ik vervolgens mijn ogen weer open, zie en hoor ik Hem overal! Elk boomblaadje, elk ‘nietig’ insect en elke dauwdruppel is tot in de details een wonder van architectuur, kleur, ritme en ordening. Elk schepsel draagt de handtekening van zijn Schepper. Als ik verder ren doe ik aan ‘intervaltraining’: snel een sprintje trekken, uitlopen en weer aanzetten, tot er plotseling een ree voor me staat die pas op het laatste moment, op zijn elegante manier, wegsprint!
 
In dit ‘atelier’, zoals ik deze kamer van natuurpracht noem, is het niet de schildersarbeid zelf die ik beoefen, maar de voorbereiding daarop: oefening in gebed, uithoudingsvermogen en opsnuiven van inspiratie.
 
Dat is ook zo bij de twee andere twee ateliers die wel door ‘mensenhanden’ gemaakt zijn. Eerst is er de stal van de boerderij. Als ik de twee grote staldeuren open, valt er voldoende licht binnen en heb ik vanachter de ezel een uitzicht tot ver over de akkers. Tegelijkertijd is er de ‘geborgenheid’ onder de immense houten kap boven mij. Deze constructie wordt geheel met houten pennen bijeen gehouden en doet denken aan een groots vlechtwerk, een reusachtig nest. Maar ga je op je hoofd staan, dan zie je er een houten geraamte van een schip in, van de Ark.
 
Dit binnenatelier loopt over in het buitenatelier, een met veld- en wilde bloemen ingezaaide akker tegen de boerderij aan, waarin ook drie omkaderde bloementuinen zijn aangelegd: een voorraadkamer met irissen, papegaaitulpen, rozen en lelies, waaruit ik naar hartenlust kan plukken om na te schilderen. En ’s avonds ga ik het bos weer in, want juist bij ochtendgloren en zonsondergang is voor mij het penseel veel beter ter hand te nemen. Nevel, mist en schemer kleuren het linnen met een prachtig diffuus licht. Het is alsof deze sluier van licht het geheim van de Schepping juist meer openbaart en zo een dieper inzicht geeft in de bekoring van die Schepping.
 
Marc Mulders (1958) volgde de kunstacademie in Breda. Nu woont en werkt hij als kunstenaar in Oostelbeers, Noord-Brabant.