ArtWay

Een beschaving die haar artistieke uitingen niet waardeert, waardeert zichzelf niet. Makoto Fujimura

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

A jaar, Epifanie 2 - Bruidegom en bruid

A jaar, 2e na Epifanie

Op deze zondag waarop de bruiloft te Kana centraal staat, wordt vanouds ook gelezen over de bruid en bruidegom in Jesaja 62:1-5. Deze linoleumsnede van Christina Simon brengt de liefde tussen de hemelse bruidegom en zijn aardse bruid in beeld. We zien een hemelse dans op de wolken, waarbij de man de vrouw liefdevol leidt en omhoog doet bewegen. Die bruid staat in Jesaja voor Jeruzalem, het volk van God. Ze is rood oftewel vol vurige liefde weergegeven. De manfiguur heeft beeldconventies van Jezus, gekleed in een koninklijk purperen kleed. Boven hen zweeft de Geestduif. Hoe prachtig zijn de woorden in Jesaja over Gods liefde voor zijn bruid: Hij geeft haar een nieuwe naam, maakt haar tot een schitterende kroon in zijn hand, noemt haar zijn verlangen, neemt haar ten huwelijk en verheugt zich over haar.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker