ArtWay

Kunst heft onze ogen naar de eeuwigheid en toont ons het belang van het hier en nu. Ally Gordon

Kerk en kunst -> Materiaal voor kerkelijk gebruik

B jaar, 3e van de herfst - Rembrandt

B jaar, 3e van de herfst

Rembrandt: Laat de kinderen tot mij komen

Op deze vroege Rembrandt valt veel te zien. De meesterverteller vertelt zijn verhaal met veel kostelijke details.

Jezus is omringd door een grote menigte mensen, die allen – behalve de drie kinderen vooraan die hun eigen onderonsje hebben – met veelzeggende blikken naar Jezus kijken. De een is kritisch, de ander kan zijn nek niet ver genoeg naar voren schuiven. De vrouwen kijken instemmend naar Jezus, samen een slingerende rij naar voren vormend (de baby is vast ook een meisje). De voorname heer links kijkt neer op een zittende Jezus met kind op zijn knie.

Jezus legt zijn handen op het hoofd en het hart van de jongen en heft zijn ogen vragend omhoog. De baby prefereert Jezus boven haar moeder. Waarschijnlijk houdt dit schilderij ook een pleidooi voor de kinderdoop. De kinderen nemen het gebeuren in ieder geval heel serieus, vooral de jongen midden onderaan die het meisje naast hem wijst op de baby die ook bij Jezus mag komen.  

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

***

Schriftlezingen: Maleachi 2:10-16, Psalm 8, Marcus 10:1-16