ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regnerus Steensma