ArtWay

Wij moeten onze verbeelding niet alleen inschakelen bij het maken van kunst, maar ook bij het kijken naar kunst. Marleen Hengelaar

Beeldmeditaties

Jan Pieter Foppen: La courbe d’or 2

Het bos móet geschilderd worden. Verf die driftig gemengd wordt op palet. De kwast raakt het doek, Foppen tovert met tinten groen. En steeds dat toverachtige licht dat de natuur leven geeft. 

lees meer Jan Pieter Foppen: La courbe d’or 2

BLOG

Foto Sjaak Verboom

De Biblebelt in het Catharijneconvent

door Ineke de Jong

De werken van de hedendaagse refokunstenaars vormen wat mij betreft het hart van de tentoonstelling. Zij vertalen de refobelevingswereld in beelden.

lees meer

Agenda

Tentoonstellingen en conferenties

Lijst met tentoonstellingen, conferenties en lezingen in NEDERLAND en BELGIË.           

Voor events in de rest van de wereld, zie hier.

lees meer Marc Mulders: Waterkant

Kunst en Muziek

Dobrinka Tabakova: Origami & Higashi Kara No

Het speelse muziekstuk Origami van Dobrinka Tabakova gaat vergezeld van een betoverende videoHet idee van de kruisbestuiving van de culturen van oost en west ligt ten grondslag aan dit project. 

lees meerstill uit democlip Higashi Kara No (Oostenwind)

Materiaal voor kerken

Theodore Prescott: Taste and See, detail

Materiaal voor kerken

In deze rubriek staan materialen voor kerkelijk gebruik aan de hand van het kerkelijk jaar.

Ook zijn er materialen bij het Oude en Nieuwe Testament. 

lees meer

Kerk van de maand

Spanje: Kerk van Fernando Menis in Tenerife

door Koenraad De Wolf

In Tenerife vond op 12 mei jongstleden de inhuldiging plaats van een nieuwe kerk van de vermaarde Spaanse architect Fernando Menis.

lees meer detail Heilige Verlosser Kerk in Tenerife, 2019

Kunst en poëzie

Irene Postma & Rembrandt van Rijn

Hoe de rimpels lopen in het
voorhoofd van zijn vader
observeerde hij. Zijn hand
volgde gezagsgetrouw.

Zoals het was, zo moest het zijn.

lees meer Rembrandt van Rijn: Man met kalotje (Rembrandts vader), detail

Kerkelijk jaar

Maria Magdalena door Paul van Dongen

22 juli: Maria Magdalena

Elke katholiek heeft een heilige waarmee hij of zij zich identificeert. Voor mij is dat Maria Magdalena, die aanwezig was toen Christus stierf en hem na zijn verrijzenis als eerste mocht ontmoeten.

lees meer

Uitgelicht

Hoe kunst werkt

door Adrienne Chaplin en Hilary Brand

Volgens Calvin Seerveld is allusivity het kenmerk bij uitstek van kunst. Het woordenboek omschrijft dit als een indirecte manier van verwijzen.

lees meer Betty Spackman: Found Wanting