ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regnerus Steensma

Beeldmeditaties

Maron Hilverda: Did I dream or did I believe?

door Wilma Wagenaar

De eerste aanblik van dit grote schilderij is ronduit feestelijk, maar wat gebeurt er als we het op ons in laten werken?

lees meer Maron Hilverda: Did I dream this belief or did I believe this dream?

BLOG

Art Stations of the Cross

Troubled Waters

Hedendaagse kunstpelgrimage in Amsterdam 6 maart - 22 april 2019

lees meer

Agenda

Tentoonstellingen en conferenties

Lijst met tentoonstellingen, conferenties en lezingen in NEDERLAND en BELGIË.           

Voor events in de rest van de wereld, zie hier.

lees meer Heidi Esch

Kunst en Muziek

Mensenkinderen: Sterrenschepper

Gij, die der sterren schepper zijt, 
met eeuwig licht uw kindren leidt.

O kind der maagd dat tot ons kwam als onbezoedeld offerlam. 

Hallelujah

lees meerStill uit video Sterrenschepper

Materiaal voor kerken

Theodore Prescott: Taste and See, detail

Materiaal voor kerken

In deze rubriek staan materialen voor kerkelijk gebruik aan de hand van het kerkelijk jaar.

Ook zijn er materialen bij het Oude en Nieuwe Testament. 

lees meer

Kerk van de maand

St. Albans, Romford, Engeland

door Jonathan Evens

Voor kerk en kunst is het een bijzondere tijd. Kerken zouden moedig, ondernemend en creatief moeten zijn in het verlenen van opdrachten.

lees meer Mark Cazalet: plafondschildering

Kunst en poëzie

Michel van der Plas & Charles Eyck

Zijn kind. Gestorven en 
teruggekomen. Verloren en ik leef. 
Woestijnrivier die, 
opnieuw gaat stromen,
Tot in de zee van thuis, 
van altijd hier.

lees meer Charles Eyck: De Verloren Zoon

Kerkelijk jaar

Hollandse tegel uit de 17de eeuw: balk en splinter

De balk en de splinter

Voor het C jaar, 8ste na Epifanie

Jezus roept ons op de balk te verwijderen die ons het zicht ontneemt op ons eigen feilen.

lees meer

Uitgelicht

Het onvervangbare beeld

door Marleen Hengelaar-Rookmaaker

We kunnen het beeld als goede gave van God op een positieve en opbouwende manier in ons leven inzetten.

lees meer Berenice Rarig: Whispered Prayers, detail