ArtWay

Beeldende kunst kan een tegenwicht vormen tegen het vaak cerebrale karakter van de traditionele kerkdienst. Regnerus Steensma

Steun ons

Uw gift aan Stichting Artway 

ArtWay werkt met vrijwilligers, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Help ons mee dit werk voort te zetten. 

Uw gift is aftrekbaar van de belasting en wel als culturele ANBI (klik hier voor meer informatie). Dit levert extra aftrekbaarheid op.

 

Een recente presentatie door onze voorzitter Wim Eikelboom over het werk van ArtWay

 

Hier vindt u het beleidsplan voor 2018-2012. 

Hier vindt u het jaarplan voor 2018.

Hier vindt u de door Avizie Accountants gecontroleerde jaarrekening over 2013 en 2014.

Hier vindt u de door Avizie Accountants gecontroleerde jaarrekening over 2015 en 2016. 

 

Het financieel verslag wordt gelet op de bescheiden omvang eens per twee jaar gecontroleerd.  

Gegevens rekening nummer: ING Bank, IBAN no. NL25INGB0003847269 t.n.v. Stichting ArtWay, Langbroek.

 

U kunt ook online doneren via de knop hieronder: