ArtWay

Beelden leggen niet vast. Ze zijn als een raam. Ieder raam biedt ons een nieuw uitzicht. Anselm Grün

A jaar, 3e zondag van de zomer

A jaar, 3e van de zomer

Rond 1580 kwam het eerste geïllustreerde boek over dieren, vissen, vogels en insecten uit, een mijlpaal in de geschiedenis van de wetenschap en de kunst. De auteur en kunstenaar was Joris Hoefnagel, die bekend stond om zijn fenomenaal verluchtigde manuscripten. Het bijzondere van dit boek is dat de illustraties vergezeld gaan van bijbelverzen. Bij de platen over de insecten staan bijvoorbeeld verzen uit Psalm 145. Zo hoort Psalm 145:9 bij de hier afgebeelde bladzij: ‘Goed is de Heer voor alles en allen, hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’ Dit boek was dan ook niet alleen voor studie bedoeld, maar ook voor contemplatie over de grenzeloze diversiteit in de schepping, de eindeloze creativiteit van de Schepper en de wijze lessen die we van de dieren kunnen leren. De les van de getoonde pagina? Als God zich ontfermt over al zijn schepselen, geldt dit niet alleen voor sierlijke vlinders, maar ook voor de onelegante aardkrekel.

Marleen Hengelaar-Rookmaaker

Voor meer materiaal voor de zomer, zie https://www.artway.eu/content.php?id=62&action=list&lang=nl&