ArtWay

De eerste verdienste van een schilderij is dat het een feest voor de ogen moet zijn. Eugène Delacroix

Steun ons

Uw gift aan Stichting Artway 

ArtWay werkt met vrijwilligers, maar er worden natuurlijk wel kosten gemaakt. Help ons mee dit werk voort te zetten. 

Uw gift is aftrekbaar van de belasting en wel als culturele ANBI (klik hier voor meer informatie). Dit levert extra aftrekbaarheid op.

Hier vindt u het beleidsplan voor 2018-2022. 

Hier vindt u het jaarplan voor 2018.

Hier vindt u de door Avizie Accountants gecontroleerde jaarrekening over 2017 en 2018.

Hier vindt u de door de kascommissie van de Ned. Geref. Kerk Houten gecontroleerde jaarrekening over 2019.

Het financieel verslag wordt gelet op de bescheiden omvang eens per twee jaar gecontroleerd.  

Gegevens rekening nummer: ING Bank, IBAN no. NL25INGB0003847269 t.n.v. Stichting ArtWay, Langbroek.

 

U kunt ook online doneren via de knop hieronder: