ArtWay

Om de dingen van Christus te schilderen moet men met Christus leven. Fra Angelico

Nieuwsbrief en boekenlijst 2021

Flight (into Egypt) van de Canadese kunstenaar William Kurelek

Over het voortbestaan van ArtWay

Beste abonnees en vrienden van ArtWay,

Twaalf jaar lang publiceerden we onafgebroken iedere week een beeldmeditatie in twee talen. Wekelijks ontvangen 5000 abonnees, waarvan 2700 in Nederland, een gelovige bespiegeling over een kunstwerk.

De website van ArtWay biedt inmiddels een rijk reservoir aan informatie over geloof en kunst. Er zijn ruim 5000 documenten te vinden. In twaalf jaar tijd verschenen ook een aantal boeken en een bijzondere tentoonstelling, een kruisweg als een ketting van staties door het centrum van Amsterdam. Het laatste boek, Kunst D.V., is de directe aanleiding geweest om dit jaar het platform De Blauwe Koepel op te richten. De Blauwe Koepel heeft als ideaal om kunstonderwijs interdisciplinair te verbinden met filosofie en geloof/theologie.

Gelet op haar leeftijd heeft onze hoofdredacteur Marleen Hengelaar-Rookmaaker besloten om te stoppen met iedere week een beeldmeditatie en de verdere uitbouw van de ArtWay website. Ze wil in het vroege voorjaar van 2022 een punt zetten.

Dat leidt tot onzekerheid over de toekomst van ArtWay. We zien als bestuur een aantal scenario’s:

Allereerst zou het mooi zijn als iemand de fakkel van Marleen wil overnemen door wekelijks de beeldmeditatie te verzorgen, plus de nieuwsberichten en andere rubrieken op ons webplatform.

We zijn op zoek naar iemand, een instantie of een groep personen om hierin een rol te spelen. Voel jij je aangesproken of ken je mensen in je omgeving die over de kwaliteiten beschikken voor deze taak? We houden ons aanbevolen! Mail dan marleen@artway.eu.

Het is ook mogelijk om een team te vormen dat aan ArtWay verder zal werken. Het is belangrijk hierbij voor ogen te houden dat we een vrijwilligersorganisatie zijn.

Een andere mogelijkheid is dat we het ArtWay platform invoegen en onderbrengen in de nieuw te bouwen portal van De Blauwe Koepel. Beide organisaties zijn verwant in hun benadering van kunst en geloof. Veel van onze materialen zijn educatief van aanpak en daarvan kan De Blauwe Koepel profiteren.

Voordeel voor ons is hierbij dat ons materiaal beschikbaar blijft in de context van een levende website. Er ligt trouwens al een afspraak dat er in februari voorlopig een Blauwe Koepel-rubriek komt op ArtWay, in afwachting van hun eigen website. 

De derde mogelijkheid is dat we de ArtWay website in stand en in de lucht houden als database die geraadpleegd kan worden.

In alle gevallen willen we doorgaan met een maandelijkse beeldmeditatie.

Wat gebeurt er dus met de wekelijkse beeldmeditatie? Vanaf Pasen 2022 – precies twaalf jaar na de start van ArtWay – verschijnt deze niet langer wekelijks, maar maandelijks. De nieuwsberichten over tentoonstellingen, conferenties en ander kunstnieuws vervallen en de overige rubrieken op de website zullen niet meer worden aangevuld.

Dit alles betekent echter niet dat Marleen stopt met al haar activiteiten op het kruispunt van kunst en geloof. Ze zal met name blijven werken aan artikelen en boeken, maar dan zonder de aanhoudende zorg voor de wekelijkse beeldmeditaties en de website.

 

Dankbaar

Wij zijn dankbaar voor allen die ons werk steunen. Kunst spreekt vanzelf, maar in de wereld van de grote getallen vormt kunst vaak een ondergeschoven kindje. Ook nu is uw bijdrage welkom. We zullen de inkomsten inzetten voor de transitie naar de toekomst en zo nodig ook om de Engelstalige editie van Kunst D.V. mogelijk te maken.

Uw gift is welkom op IBAN-rekeningnummer NL25INGB0003847269 t.n.v. Stichting ArtWay, Langbroek. ArtWay is door de belastingdienst erkend als culturele ANBI, waarvoor extra aftrekbaarheid geldt. Geeft u € 25 of meer, dan krijgt een originele kunstkaart als dank toegestuurd (zet dan uw adres bij de betaling).

Het ArtWay team wenst u een kunstzinnig 2022

 

**

 

ArtWay boekenlijst 2021

Boeken op het snijpunt van kunst en geloof 2021

 

HEDENDAAGS

* Hansa Versteeg en Anikó Tóth, Compassionism. 2021 is de titel van een nieuw boek met schilderijen van Hansa Versteeg met zijn zeven laatste werken sinds The Madonna (2017), vergezeld van poëtische beschouwingen door cultuurhistoricus en curator Anikó Tóth. Het boek is in het Engels en te bestellen via de website van de kunstenaar: https://hansaversteeg.com/books-and-limited-editions

* Joël Cahen, Ronit Eden en Wouter Prins, Tussen werelden, Chagall & hedendaagse kunstenaars. Heeswijk-Dinther: Berne Media, 2021. In deze publicatie bij de gelijknamige expositie in Museum Krona in Uden wordt het werk van Marc Chagall (1887-1985) verbonden met dat van hedendaagse kunstenaars. Net als Chagall opereren zij op het snijvlak van geloof en ongeloof, liberaal en orthodox, eigentijds en traditioneel. Het boek Tussen wereld: Chagall & hedendaagse kunstenaars is samengesteld door Joël Cahen, gastcurator en voormalig directeur van het Joods Historisch Museum, Ronit Eden, gastcurator en Wouter Prins, senior-conservator van Museum Krona. De publicatie, uitgegeven door Berne Media, is beschikbaar in het Engels en Nederlands en kost €19,95. Er is een beperkte oplage. Bestel hier

* Wessel Stoker en Frank Bosman (red.), Kunstenaars in Gods spoor: peilingen van het religieuze en het spirituele van kunst in een seculiere wereld. Almere: Parthenon, 2021. Religie en kunst zijn altijd op een intieme manier met elkaar vervlochten geweest. Waarom eigenlijk? Wat is er zo religieus aan kunst, en omgekeerd? Vroeg of laat ontdekken religiewetenschappers, godsdienstfilosofen en theologen dat kunst zowel een uitdrukking is van het religieuze, als een vorm van religiekritiek. Omgekeerd ontdekken kunsthistorici, esthetici en kunstenaars dikwijls hun afhankelijkheid van wat er speelt in het religieuze domein. Deze bundel in de serie Figura Divina (nummer 7) bepleit de betekenis van religieuze en spirituele kunst in een postseculiere wereld. In welke richting beweegt zich de religieus geïnspireerde kunst in de huidige cultuur van schuivende panelen? €25,-

Erik Betten, Susan van den Berg en Jan Henk Hamoen: Jentsje Popma, kunstenaar met een missie. Jorwert: Nijkleaster, 2021. Erik Betten beschrijft het leven van Jentsje Popma als kunstenaar in de maatschappelijke en artistieke context. De verschillende aspecten van Popma’s werk worden behandeld door Susan van den Berg, conservator van Museum Belvédère. En Jan Henk Hamoen gaat in op de bijzondere band tussen Popma en Nijkleaster. De tweede helft van dit boek omvat een selectie van vijfenzeventig werken uit Popma’s brede oeuvre, die de ontwikkeling laat zien van zijn kunstenaarschap. Ook kunt u het boek bestellen via onderstaande website en per post laten bezorgen tegen betaling van € 5,00 extra voor verzendkosten. 132 p, € 24,90. https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/verkoop-boek-jentsje-popma-kunstenaar-met-een-missie/

Arent Weevers: Mijmeringen. Over kunst, lichaam en religie, multimedia-installaties 2000-2021. Eindhoven: Lecturis, 2021. In het boek Mijmeringen. Over kunst, lichaam en religie betrekt Arent Weevers geïnteresseerden in kunst en religie bij zijn zoektocht naar de verbindende schakel tussen beide: de paradox tussen kwetsbaarheid en levenskracht. Zijn interactieve installaties, 2D en 3D stereoscopische en holografische kunstwerken weerspiegelen deze ontdekkingstocht. Het boek bestaat uit tien hoofdstukken over tien kunstwerken. Prof. dr. Aaron Rosen, een Amerikaanse specialist op terrein van kunst en religie, bijt het spits af met een voorwoord. De hoofdstukken zijn opgebouwd uit vier korte artikelen: een beschouwing over een kunstwerk door een expert, het ‘hoe en waarom’ een bepaald kunstwerk tot stand is gekomen en thematische artikelen die met het werk te maken hebben, zoals: zorg voor de natuur, lichamelijkheid, lijden, pijnlijke schoonheid, verlangen, inspiratiebronnen, relaties en de dood. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd om naar de boekpresentatie te komen. Illustraties, 146 pag. € 28,00

Harm Visser, Harm Visser. Nijkerk, 2021.Vrijdag 1 oktober werd een boek met en over het werk van de Nijkerkse kunstenaar Harm Visser gepresenteerd bij boekhandel Roodbeen in Nijkerk. Zeer druk bezocht, een mooie videopresentatie, een zeer geslaagd interview door Lisette Roodbeen met Harm Visser (kunstenaar), Marcel van den Broek (vormgever) en Karel Hoenderdos (projectcoördinatie en tekstschrijver). Lees meer

Mieke Breij, De kerk is wat ze viert, 100 jaar Liturgische Kring in vogelvlucht. Utrecht: Kokboekencentrum, 2021. Mieke Breij schreef dit jubileumboek op verzoek van de Liturgische Kring het jubileumboek. In de afgelopen honderd jaar heeft zich in de protestantse eredienst een opzienbarende transformatie voltrokken. Een al te verbale domineesliturgie ontwikkelde zich tot eredienst van de geloofsgemeenschap, van waaruit de lofzang van de kerk van eeuwen kon opklinken. De nu 100-jarige Liturgische Kring fungeerde decennialang als motor van de vernieuwing. Mieke Breij beschrijft hoe de vernieuwing begon, gaandeweg haar beslag kreeg en de kerk blijft bepalen bij de weg van de liturgie. Hardcover, 384 pagina's. €27.50 

 

MIDDELEEUWEN TOT 20ste/21ste EEUW

* Jos Pouls (red.), Uit het keurslijf. De moeilijke strijd om de moderne-christelijke kunst in Nederland 1918-1971. Zwolle: Wbooks in samenwerking met Open Universiteit, 2021. . Duizenden Nederlandse kerken en kloosters herrezen in de periode 1918-1971. Katholieke architecten en kunstenaars worstelden met traditionele kunstopvattingen, hun opdrachtgevers en doelgroepen. Ondertussen werd de snel oprukkende avant-garde kunst met argusogen bekeken door de kerk. Veelal werd gekozen voor een compromis tussen kerkelijke traditie en moderne kunst. In Uit het keurslijf wordt een breed palet aan modern-christelijke kunst besproken. Van de moderne glas-in-loodramen van de avant-gardekunstenaar Lodewijk Schelfhout in de kapel van de voormalige Hilversumse kweekschool tot de gereformeerde Oosterkerk in het Friese Kollum waar zowel de invloed van de Amsterdamse School als de Groningse kunstenaars van De Ploeg is terug te zien. Ook de christelijke schilderijen van Jan Sluijters en het bijzondere Aktion im Moor van Joseph Beuys uit 1971 in de Peel. Onder leiding van kunst- en cultuurhistoricus Jos Pouls schreven studenten van de Open Universiteit over de strijd om de modern-christelijke kunst in Nederland. Het boek is hiervan het resultaat. Met het oog op de toenemende ontkerkelijking en de daaruit voortkomende leegstand van religieuze gebouwen komt Uit het keurslijf dan ook precies op het juiste moment om de onvermoede schoonheid van de modern-christelijke kunst blijvend onder de aandacht te brengen. 224 p., 176 afbeeldingen in kleur en zwart-wit. € 34,95.

* Koen Vermeij e.a. (red.): Het Grote Bavoboek | Vijf eeuwen grote of st. Bavokerk in Haarlem. Zwolle: Wbooks in samenwerking met Stichting Vrienden van de Bavo, 2021. 25 september 1520: met de nodige precisie wordt het vergulde kruis op de vieringtoren van de Bavo geplaatst, 78 meter boven de grond. De kerk is nu officieel ‘af’, ook al zou er nog veel aan gebouwd, verbouwd en gerestaureerd worden. Dit boek beschrijft de geschiedenis van de Bavo, de maatschappelijke, religieuze en culturele betekenis van de kerk voor de stad Haarlem, het interieur, de glazen, het wereldberoemde orgel, de ‘grote restauratie’ door voornamelijk Pierre Cuypers en nog veel meer aspecten die de Bavo tot een van de mooiste gotische kerken van ons land maken. Om alle kennis te bundelen heeft de Vereniging Vrienden van de Grote of St.-Bavokerk een team van specialisten samengesteld: bouw-, kunst- en architectuurhistorici, archeologen, muziekdeskundigen en natuurlijk ook rondleiders die bij de kerk betrokken zijn – kenners bij uitstek. Hun teksten, samen met historisch beeldmateriaal en speciaal vervaardigde foto’s en 3D-tekeningen, bieden gedetailleerd inzicht in de rijke geschiedenis van de Bavo. Gebonden, 528 pag., 867 afbeeldingen in kleur en zwart-wit. €49,95

* Raoul Depuydt, Godelieve van Gistel. De reliekschrijnen van de Heilige. Antwerpen: Halewijn, 2021. Dat Godelieve van Gistel in Vlaanderen een bijzonder populaire volksheilige was, blijkt alleen al uit de naamgeving van de vele Lieves en Godelieves. Die populariteit zorgde ervoor dat haar levensgeschiedenis en ‘heiligenleven’ doorheen de eeuwen danig werd ‘verrijkt’ met extra wonderen en legenden. In dit boek probeert auteur Raoul de Puydt op basis van de oorspronkelijke vita van Drogo haar te ontdoen van overvloedige franjes en plaatst haar in het Vlaanderen van de 11de eeuw. Samen met Marc Vansevenant verdiept hij zich vervolgens in de rijke iconografie zoals die terug te vinden is in de reliekschrijnen die voor haar zijn ontworpen. Niet minder dan 9 schrijnen, waarbij ‘vondsten’ uit Franse en Duitse collecties, weten ze te identificeren, te beschrijven en kunsthistorisch te duiden. Diverse kunst vormen van olieverfschilderijtjes over beeldhouwwerk en edelsmeedkunst komen daarbij aan bod. In een afzonderlijke bijdrage zoomt Hans Gryspeert in op de Godelievetafel, die bewaard wordt in het Godelievemuseum van Gistel. Paperback, kleurafbeeldingen, 120 pagina's, ISBN: 9789085286301. € 25,-

* Marchien den Hertog en Froukje Holtrop: Hemelbestormers | Geheimen van het gewelf in de Grote Kerk Naarden. Zwolle: WBooks, 2021. Het houten gewelf onder het dak van de Grote Kerk Naarden is tussen 1510 en 1518 beschilderd met Bijbelse taferelen. Lange tijd achtten critici het gewelf belangrijker voor de geschiedenis dan voor de kunst. De schilderingen werden tot ver in de negentiende eeuw onder meer aangeduid als ‘slaafse kopieën’ en ‘zwak en schamel’. Het duurt tot het einde van de jaren 60 van de vorige eeuw voordat restauratoren het magische tongewelf weer zichtbaar maken. In het boek Hemelbestormers | Geheimen van het gewelf in de Grote Kerk Naarden duiken (kunst)historici en theologen diep in de monumentale geschiedenis van het indrukwekkende tongewelf. Want wie gaf de opdracht voor het maken van de gewelfschilderingen? En hoe zijn de schilderingen en eerdere restauraties uitgevoerd? Welke lessen moesten middeleeuwse gelovigen trekken uit de Bijbelverhalen rondom geloof, liefde, trouw en verraad? En wat betekenen de afbeeldingen vandaag de dag voor bezoekers? Inmiddels hebben kunsthistorici de kerk omgedoopt tot ‘Sixtijnse kapel van het noorden’ en spreekt het geheimzinnige gewelf tot ieders verbeelding. Hemelbestormers bevat unieke bijdragen van Jan Greven, Anton Kos, Joost Röselaers en Herman Pleij. Gebonden, 128 p., € 19,95

* Lieke Wijnia (red.), Maria Magdalena – Kroongetuige, Zondaar, Feminist. Zwolle, Utrecht: Waanders Uitgevers, Museum Catharijneconvent. 2021. Maak kennis met de mysterieuze Maria Magdalena! Deze fascinerende vrouw verenigt tal van gezichten in zich: van kroongetuige van de opstanding van Jezus en icoon van boetedoening tot symbool voor de #metoo beweging. Sta oog in oog met Maria Magdalena, die al ruim 2000 jaar tot de verbeelding spreekt. Deze publicatie verbindt historische ontwikkelingen met actuele perspectieven. In de bijdragen van nationale en internationale experts ontdekt u onder andere wat Maria Magdalena betekent in verschillende religieuze tradities, het feminisme en de filmcultuur. De publicatie is rijk geïllustreerd met iconische topstukken uit binnen- en buitenland. Zo wordt de beeldvorming rondom Maria Magdalena door de eeuwen heen ontrafeld. Juist de laatste tijd maakt deze beeldvorming opnieuw sterke ontwikkelingen door. Maria Magdalena, belicht vanuit religie-, kunst- én cultuurhistorisch perspectief. 144 pagina’s, 120 illustraties, luxe paperback, Nederlands en Engels. € 28,50

* Till-Holger Borchert, Dürer was hier, een reis wordt legende. Amsterdam: Idea Books B.V., 2021. Precies vijfhonderd jaar geleden kwam er een einde aan de legendarische reis (1520−1521) die Albrecht Dürer door de Nederlanden maakte. Omdat de kunstenaar nauwgezet een dagboek bijhield, is deze interessante tocht uitvoerig gedocumenteerd. In het verslag noteerde Dürer niet alleen nauwkeurig alle kosten en uitgaven maar ook de talrijke geschenken hij ontving. Tijdens zijn verblijf was Antwerpen zijn uitvalsbasis. Vanuit de Scheldestad bezocht de Neurenberger verschillende andere steden, waaronder Gent, Brugge, Brussel, Mechelen, Aken – waar hij kroning van Karel V bijwoonde – en Keulen. Hij had er tal van interessante ontmoetingen: met collegakunstenaars, vorsten, kooplieden uit Noord- en Zuid-Europa en ook geleerden, als Erasmus. Met een boeiende bijdrage van Till-Holger Borchert en korte, heldere commentaren bij de werken schetst deze rijkelijk geïllustreerde publiekscatalogus een volledig beeld van Dürers reis. Dit boek bevat meer dan honderdveertig schilderijen, prenten, tekeningen en beelden zowel van Dürer als van de kunstenaars die hij op zijn tocht ontmoette, die hem inspireerden en die door hem werden beïnvloed. Een must-have voor iedereen die van Dürer houdt. Hardcover, 224 pagina's. € 35,90

* Klazina Botke, Joost Keizer en Anneke Smelik: Artemisia - Vrouw & macht. De Vrije Uitgevers, 2021. Artemisia Gentileschi (1593-na 1654) is één van de belangrijkste vertegenwoordigers van de Italiaanse barok. Zo bekend, dat alleen haar voornaam voldoende was, en dat nu nog is: Artemisia. Maar Artemisia was niet alleen een schilder. Zij was een schilderende vrouw: een kunstenaarsdochter, een moeder. Ze was eigengereid en vastberaden succesvol te zijn in een door mannen gedomineerde wereld, toen kansen en mogelijkheden heel beperkt waren. Voor Artemisia vormde haar talent de sleutel. Met haar werk verdiende zij een inkomen, verwierf zij aanzien en een mate van vrijheid, een plek in de wereld. Het oeuvre en leven van Artemisia bieden aanknopingspunten voor een groter verhaal over het vroegmoderne Europa en over de vrouw in de geschiedenis. Dit boek toont Artemisia’s prachtige portretten, afgewisseld met dramatische, theatrale composities. Voorstellingen die op en top barok zijn, sensueel, soms grenzend aan schandaal, een mengeling van geweld en verleiding. Geïllustreerd, 128 pagina's, ISBN 9789462623705. € 21,95

* Bregje Gerritse: De aardappeleters. Van Goghs eerste meesterwerk. Amsterdam: Van Gogh Museum / Uitgeverij Tijdsbeeld, 2021. De aardappeleters behoort tot Vincent van Goghs beroemdste werken en hij beschreef het in 1887 zelf als ‘après tout het beste dat ik maakte’. Hij vervaardigde het schilderij in het voorjaar van 1885 toen hij bij zijn ouders in Nuenen woonde en zijn broer Theo hem vroeg een ‘meesterproef’ te schilderen voor de Parijse kunstmarkt. Van Goghs fascinatie voor het boerenleven bracht hem ertoe een tafereel van een eenvoudige maaltijd bij lamplicht tot onderwerp te kiezen. Dat ‘er leven in’ zat, daar was Van Gogh van overtuigd en dat was precies wat hij wilde. In dit boek beschrijft Bregje Gerritse, onderzoeker bij het Van Gogh Museum, hoe zorgvuldig Van Gogh te werk ging bij de voorbereiding van De aardappeleters. We komen details te weten over de locatie, maken kennis met de figuren op het schilderij en lezen hoe vrienden en critici reageerden op het werk, waarmee Van Gogh zo graag wilde doorbreken als kunstenaar. 112 pag., zachte kaft. €17,50

* Michiel Roscam Abbing, Rembrandts olifant, In het spoor van Hansken. Amstelveen: Leporello Uitgevers, 2016. Catalogus bij de tentoonstelling Rembrandts olifant in het Rembrandthuis in 2021. Rembrandts olifant - in het spoor van Hansken' is het verhaal van de beroemdste olifant van de 17e eeuw. Met haar begeleider Cornelis van Groenevelt trok ze jarenlang door Europa, overal haar kunsten vertonend. Ze kon een geweer afschieten, hanteerde een degen en wist dieven aan te wijzen. Hansken is te zien op reclameplaten, tegeltjes en op tekeningen van Rembrandt en andere kunstenaars. Dit boek is een vervolg op 'Rembrandt olifant - het verhaal van Hansken' (2006). Michiel Roscam Abbing reconstrueert op basis van tientallen nieuwe bronnen minutieus de route die Hansken heeft afgelegd. Geen dier brengt de 17de eeuw zo dichtbij als Hansken, dankzij de vele verrassende sporen die zij heeft achtergelaten. Haar skelet is bewaard gebleven in Florence, de stad waar ze in 1655 overleed. € 14,90, www.elephanthansken.com

 

KRUISWEGEN

* Fons Litjes: De Kruisweg van Halfweg. Baarn: Uitgeverij Adveniat, 2021. In de kerk van Onze Lieve Vrouw Geboorte in Halfweg hangt een bijzondere kruisweg. Veertien kleine bronzen plaquettes zijn bij elkaar geplaatst op een houten achtergrond, langs een weg van prikkeldraad. Traditioneel hangt een kruisweg verspreid over de zijmuren van het kerkgebouw. Zo’n opstelling nodigt uit om van statie naar statie te lopen en tekens bij een beeld te blijven stilstaan. Bij de kruisweg van Halfweg zie je in een opslag alles staties tezamen. Daardoor loop je deze kruisweg niet met de voeten maar kan hij alleen met de ogen “gelopen” worden. In dit prachtig vormgegeven boekje lees je de troostende woorden van Fons Litjens schreef bij deze kruisweg en kun je luisteren naar de stilte bij de afbeeldingen. Met dit boekje kom je dichterbij ervaar je de confrontaties word je geraakt door de ontmoetingen met Jezus en de eenzaamheid van zijn weg. ISBN: 9789493161665, paperback, 16 pagina's. € 9,99

* Philip Hans Franses en Paul van Geest, Een kruisweg. Baarn: Uitgeverij Adveniat, 2021. Bij het schilderen van de kruisweg, heeft Philip Hans Franses (hoogleraar Toegepaste Econometrie) geprobeerd het lijden van Christus niet mooier voor te stellen dan het moet zijn geweest, zonder in al te concrete details te treden. Paul van Geest schreef een inleiding waarin de kracht van het kruis in de christelijke spiritualiteit is beschreven en de uitdaging die in de kruisweg besloten ligt. In voorbereiding op het paasfeest herdenken miljoenen christenen ter wereld de lijdensweg die Jezus van Nazaret had af te leggen voor zijn dood aan het kruis. In de loop der eeuwen gingen zij dit doen aan de hand van de kruisweg: veertien staties waarin telkens een bepaald moment van Jezus’ lijdensweg in herinnering werd geroepen. Gelovigen die in gebed de staties afgingen, voelden zich hierdoor getroost: zij stonden er in hun leven en lijden niet alleen voor. Bovendien werd hun band met Jezus door hun betrokkenheid op zijn lijden intiemer. 80 blz, paperback full colour geïllustreerd. € 16,50

* Joost Jansen o.praem, Om te volgen. Een kruisweg. Heeswijk-Dinther: Berne Media, 2021. Een kruisweg is meer dan een veertiental mooie 3D-achtige afbeeldingen. Het vertelt het verhaal van Jezus’ laatste gang. Het is ook de samenvatting van wat Hij ons heeft willen brengen. De kruisweg is een levensweg. Jezus heeft geleefd om Hem te volgen en er voor te zorgen dat zijn verhaal van geloof, hoop en liefde doorverteld wordt en ook wordt gedaan. Dit is een verhaal van vallen en opstaan, van leven en dood. Het is het verhaal van iedere mens. Bij Jezus mondt de dood uit op Leven omdat totale Liefde de drijfveer is. Om te volgen… € 14,95

 

KINDERBOEK

Martine Gosselink met tekeningen van Thé Tjong-Khing, Kerstverhaal van 'IA', het ezeltje. Zwolle: Waanders, 2021. “Dit ben ik, IA. Hoe je dat zegt? Nou gewoon: Ie-Aa. Ik ga je een verhaal vertellen. Niet zomaar een verhaal, maar een kerstverhaal. Welk geloof je ook hebt, of misschien geloof je helemaal niets, mijn verhaal moet ik kwijt. Je gaat de allermooiste schilderijen en tekeningen uit de hele wereld tegenkomen. Maar nog leuker: het zal je verbazen hoeveel kunstwerken er bestaan waarop ik te zien ben. Honderden, nee duizenden! En dat is omdat ik, IA, een grote rol speel in dit verhaal. Je zult het zien.” Martine Gosselink, directeur van museum het Mauritshuis, vertelt in dit boek het kerstverhaal door de ogen van IA het ezeltje. Veel schilders hebben ezels in hun werk opgenomen, in dit boek een keus daaruit, die samen het kerstverhaal laten zien. Het ezeltje IA blijkt ook veel over de kunstwerken te weten. “Waarom? Ik was er altijd bij!”, aldus IA. 64 pagina’s, ca. 50 illustraties, Luxe paperback, ISBN 9789462623743. € 19,95 Bekijk hier

 

TIPS  

* Charlie Mackesy, De jongen, de mol, de vos en het paard (vertaling Arthur Japin). Utrecht: KokBoekencentrum, 2020. ‘Wat is jouw beste ontdekking?’ vroeg de mol. ‘Dat wie ik ben, genoeg is,’ zei de jongen. Het verhaal van een vriendschap tussen de jongen en de dieren is ontroerend en verrijkend. Met prachtige illustraties en poëtisch vertaald door Arthur Japin. Een wonderschoon verhaal vol levenswijsheden waar je stil van wordt. € 20,00

* Kerstkaartenset Henk Helmantel, 12 x 12 cm, 10 dubbele kunstkaarten, blanco binnenzijde, inclusief enveloppe.€ 7,95 Bekijk en bestel

* Kerstkaartenset Dans van de Herders van Marius van Dokkum, 15 x 15 cm, 5 kerstkaarten met enveloppen samen verpakt in cellofaan. € 8,95  Bekijk en bestel 

Giclées van schilderijen van Egbert Modderman, Henk Helmantel, Marius van Dokkum, Matthijs Röling, Henrie Vogel en nog veel meer kunstenaars, zie Giclée's - Art Revisited