ArtWay

Het esthetische leven hoort bij het leven als het bouwen van een zandkasteel en het geven van een naam aan een kind. Calvin Seerveld

Tentoonstellingen NEDERLAND en BELGIE

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier

NEDERLAND    

19 september 2020 – 29 augustus 2021, Forum Groningen, Nieuwe Markt 1, GroningenThe Art of Aardman, Shaun the Sheep and Friends’. De internationale expositie The Art of Aardman, Shaun the Sheep and Friends – na Frankfurt, Melbourne, Seoul en Parijs nu ook in Nederland te zien. Shaun the Sheep, Chicken Run en Wallace & Gromit: de creaties van Aardman Studios betoveren miljoenen kijkers wereldwijd. Verwonder je tijdens een buitengewone reis langs originele schetsen, talloze handgemaakte kleimodellen en zelfs volledige miniatuur-filmsets. Wandel tussen Wallace’s waanzinnige uitvindingen, Gromits beroemde moestuin, de straten van Shaun the Sheep the Movie, de vliegmachine van Chicken Run en het spectaculaire, vijf meter hoge (!) schip van The Pirates! Band of Misfits. Van eerste potloodschets tot bioscoopfilm, en alles daartussenin – na deze expositie kijk je nooit meer met dezelfde ogen naar klei-animatie. Forum Groningen is in verband met overheidsmaatregelen rondom Covid-19 gesloten tot en met 19 januari. Toegang € 12,50, tickets reserveren via forum.nl/aardman

27 september – 5 september 2021, Zeeuws Museum Middelburg: H.E.L. – Jan de Prentenknipper. H.E.L. is één van de afkortingen die Jan de Prentenknipper (1798 – 1870) gebruikte in zijn werk dat vol met Bijbelse verwijzingen zit. Hier staat het echter voor Hoop en Liefde, twee thema’s die centraal stonden in het leven van de Zeeuwse prentenmaker dat bepaald geen pretje was. Zonder vaste verblijfplaats zwierf hij soms met zijn gezin over de Zeeuwse eilanden. Om het magere inkomen aan te vullen verkoopt hij zelfgemaakte bijbelprentjes. Zo nu en dan vindt hij onderdak bij een boer. In ruil voor een slaapplaats maakt hij dan een prent van de boerderij en het werk op het land. Jan zwerft o.a. over de eilanden Zuid-Beveland en Walcheren, door Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Knippen is eigenlijk niet het juiste woord voor wat hij doet: Jan de Prentenknipper snijdt en beitelt de voorstellingen uit papier. Vervolgens plakt hij ze op een stevig stuk papier en beschildert ze met waterverf en soms ook met handgeschreven teksten. De tentoonstelling geeft een zo compleet mogelijk beeld van het leven en werk van de volkskunstenaar Jan Huijszoon, zoals zijn echte naam luidde. Voor de provincie Zeeland geldt hij als een provinciaal icoon. Zijn werk maakt deel uit van museale collecties maar bijzonder is dat er ook nog veel prenten in particulier bezit zijn. Door deze samen te brengen wordt niet alleen de unieke artistieke kwaliteit van het werk duidelijk maar krijgen we ook inzicht in de negentiende-eeuwse belevingswereld in Zeeland. Openingstijden: https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/praktische-info/openingstijden-en-prijzen-juni2020

19 november 2020 – 30 oktober 2021, Ikonenmuseum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen: INSPIRATIE een ontmoeting tussen de collectie Helmantel en ikonen. Een ontmoeting in het Ikonenmuseum Kampen tussen de collectie van Henk en Babs Helmantel en ikonen uit de collectie van het Ikonenmuseum. In zes zalen zullen middeleeuwse beelden, stillevens, kerkinterieurs, ikonen en andere objecten worden getoond, zorgvuldig bij elkaar gezocht door Henk, Babs en de curator van het museum. Het is de derde keer dat het Ikonenmuseum en museum Helmantel samenwerken. In eerdere exposities werd de nadruk gelegd op de kerkinterieurs en middeleeuwse beelden in de collectie Helmantel. Dit keer is gekozen voor een thematische, associatieve aanpak, waarbij iedere zaal een eigen thema en verbinding heeft. Voorbeelden van de zeven thema’s zijn Tand des tijds, waarbij schilderijen van archeologische voorwerpen worden gecombineerd met 16e-eeuwse ikonen en Byzantijnse kruizen uit de Middeleeuwen, en Lazarus, waar thema’s als dood en leven, licht en donker en het perspectief op de opstanding worden getoond.   https://www.ikonenmuseumkampen.nl/actueel/exposities/expositie/inspiratie-een-ontmoeting-tussen-de-collectie-helmantel-en-ikonen

10 december – 28 augustus, Museum Sjoel Elburg, Graaf Hendriksteeg 2, Elburg: ‘Lichtdragers’. De schilderijen van Otto de Bruijne (1949) laten visioenen zien van de profeten Ezechiël en Zacharia. Zij traden op als lichtdragers tijdens en vlak na de ballingschap van het volk Israël in Babel en Jeruzalem. De keramische kandelaars, menora’s, chanoekia’s en lichttorens van Heather Douglas (1949) zijn eveneens lichtdragers. Zij bieden de mogelijkheid om licht te verspreiden. Openingstijden: https://sjoelelburg.nl/#Openingstijden-en-prijzen

15 december – 3 oktober 2021, Museum Kranenburgh, Hoflaan 26, Bergen: Kunstenaars van Die Brücke. Met een anti-burgerlijke en anti-academische houding zetten de kunstenaars van de kunstenaarsgroep Die Brücke zich vanaf 1905 af tegen de gevestigde orde en academische tradities in de beeldende kunst. Gezamenlijk zoeken ze naar een nieuwe, authentieke beeldtaal en putten inspiratie uit hun persoonlijke gemoedsleven, niet-Westerse kunst en spontane expressie. Hiermee zijn ze belangrijke pioniers van het Expressionisme, dat aan het begin van de twintigste eeuw de Europese kunstwereld wakker schudt. Vormen worden vereenvoudigd, kleuren worden bepaald door een innerlijke drang tot expressie en de weergave van ruimtes lijkt willekeurig. Kunstenaars Erich Heckel, Ernst Ludwig Kirchner, Otto Mueller, Emil Nolde, Max Pechstein, Karl Schmidt Rottluff zijn voor langere of kortere tijd aan Die Brücke verbonden en vooral actief in en om Dresden en Berlijn. In de zomertijd verruilen ze de stad voor de kust en het platteland. Dat zie je terug in hun werk: naast talloze vrouwenportretten en naakten, waarvoor hun vriendinnen model staan, schilderen ze ook regelmatig de idylle van het buitenleven. Centrale figuur in de groep is Ernst Ludwig Kirchner die in 1906 het manifest van de groep in een houtsnede vastlegt. De kunstenaars trekken enkele jaren met elkaar op als groep. In 1913 is de behoefte aan individuele ontwikkeling zo groot, dat Die Brücke wordt ontbonden. Voor deze tentoonstelling rond zes prominente kunstenaars van Die Brücke is een keuze gemaakt uit de collectie van het Lehmbruck-Museum in Duisburg (Dld). Openingstijden: https://www.kranenburgh.nl/mijn-bezoek

24 december 2020 – 14 november 2021, Stadhuismuseum Zierikzee, Meelstraat 6 – 8, Zierikzee: Portretten door Zeeuwse meesters uit de Gouden Eeuw. Deze expositie toont werk van de belangrijkste portrettisten in Zeeland in de zeventiende eeuw, afkomstig uit de depots van meerdere musea en collecties. Openingsregels: https://www.stadhuismuseum.nl/bezoekersinformatie/#1572028003078-540cb7e8-6e19
en https://www.stadhuismuseum.nl/portretten-door-zeeuwse-meesters-uit-de-gouden-eeuw/

3 maart – 20 september, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, Amsterdam: Dennis Rudolph laat engelen zweven boven Oude Kerk in Amsterdam. Zij nemen je mee in een wereld van augmented reality, tussen feit en fictie. Met het sluiten van de deuren door Covid-19 en de restauratie van de toren, realiseerden de makers en denkers in de Oude Kerk zich dat het exterieur van de kerk de enige plek is waar mensen nog iets nieuws en iets ouds kunnen bekijken. Zij vroegen daarom de Berlijnse kunstenaar Dennis Rudolph een nieuw werk voor de buitenzijde van de kerktoren te maken – The 5 Minute Apocalypse – als een troostrijk beeld dat onze online en offlinewereld enkele minuten laat versmelten. Openingstijden: zie website.   https://oudekerk.nl/programma/kunstenaar-dennis-rudolph-laat-engelen-zweven-boven-de-oude-kerk/

5 maart – 19 september, Museum Villa Mondriaan, Zonnebrink 4, Winterswijk: Toorop – Tussen geloof en hoop. Het oeuvre van Jan Toorop (1858-1928) bevat een grote diversiteit aan stijlen en thema’s. Zijn vroege etsen, schilderijen en tekeningen waarin boerenfiguren een prominente rol spelen, sluiten met hun grove kwaststreken aan op de beeldtaal van de Haagse School. Dezelfde thema’s geeft hij ook op pointillistische wijze weer door middel van de welbekende stippeltechniek. Een veelvoorkomend thema in Toorops latere werk is het katholieke geloof. Na zijn doop in de katholieke kerk in 1905 richt Toorop zich volledig op het afbeelden van religieuze voorstellingen die, afgedrukt op prenten en ansichtkaarten, in talloze huishoudens terechtkomen. Tot op de dag van vandaag zijn deze reproducties populaire verzamelobjecten en voor de bezitter een toegankelijke manier om zich te omringen met ‘kunstwerken’. ‘Toorop: Tussen geloof en hoop’ plaatst Toorops pointillistische en impressionistische weergaven van het boerenleven tegenover zijn religieuze werken die in dienst staan van het katholieke geloof. Daarmee richt de tentoonstelling zich op twee belangrijke ontwikkelingsmomenten in zijn leven: de artistieke zoektocht van de jonge Toorop naar zijn eigen stijl en de ontdekking door de oude Toorop, de devoot katholiek, naar de zingeving van zijn kunstenaarsbestaan. Uniek aan de tentoonstelling is dat Villa Mondriaan naast de originele werken van Toorop ook zijn reproducties laat zien, die allen gepaard gaan met een persoonlijk verhaal van de bezitter. Openingstijden: zie website. https://villamondriaan.nl/tentoonstellingen/toorop-tussen-geloof-en-hoop/

15 april – 22 augustus, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, Amsterdam. Here is Where We Meet. Met haar werk staat Zito Lema stil bij momenten van verzet en conflict in de samenleving, en bij de veranderingen die hiervan (mogelijk) het gevolg kunnen zijn. Haar werk toont verbinding met dat van de moderne kunstenaar Léon Ferrari. In de collegekamer wordt het werk van de Argentijnse kunstenaar Léon Ferrari (1920-2013) bij wijze van voetnoot en gelijktijdig met Here is Where We Meet van Aimée Zito Lema en de overzichtstentoonstellingen van zijn werk in Museo Reina Sofia in Madrid en het Van Abbe Museum in Eindhoven, getoond. Met zijn gedichten, collages en zelfs een brief aan de paus waarschuwde hij voor een 'wreedheid die innig vermengd is met de vriendelijkheid die haar bedekt.' Het persoonlijke leven van de kunstenaar en de geo-politieke ontwikkelingen van zijn tijd zijn sterk herkenbaar in een aantal geselecteerde werken die we - als het weer kan en mag - in de Collegekamer tonen. Bekijk hier alvast online de tentoonstelling van Ferrari in Museo Reina Sofia. Openingstijden: https://oudekerk.nl/bezoek/ https://oudekerk.nl/programma/here-is-where-we-meet/

26 mei – 26 september, Museum Krona, Veghelsedijk 25, Uden: Tussen werelden – Chagall & hedendaagse kunstenaars. Van video’s, litho’s, schilderijen tot installaties. De kunstwerken van de wereldberoemde Marc Chagall en meer dan tien hedendaagse kunstenaars ontmoeten elkaar in de tentoonstelling Tussen werelden.  Chagall & hedendaagse kunstenaars. Met hun kunst leggen zij de spanning tussen culturen en religies bloot. Met deze actuele tentoonstelling heropent Museum Krona. Oost en West, jodendom en christendom en volks- en moderne kunst. Marc Chagall bracht in zijn werk de werelden waarin hij leefde en die hij zelf creëerde samen. Zo woonde hij in de ene stad, verlangde naar een andere stad en schiep zelf nog een derde. Het verenigen van al deze werelden maakte hem uniek, beroemd en bemind. Nu 35 jaar na zijn dood lijken de grenzen weer opnieuw getrokken te worden. Tussen culturen en tussen religies. Dit maakt Chagalls (religieuze) kunst en zijn visie op de wereld als vluchteling actueler dan ooit. Openingstijden: https://www.museumkrona.nl/nl/plan-uw-bezoek/openingstijden-en-tarievenhttps://www.museumkrona.nl/nl/nu-te-zien/tentoonstellingen/tussen-werelden

26 mei – 16 oktober, Joriskerk, Joriskerkhof 1, Amersfoort: Ode aan het landschap. Na een tijd wachten op het startsein mag onze culturele en toeristische openstelling van start. We organiseren tijdens de zomer diverse exposities en het is mogelijk om de kerk te bezichtigen tijdens de zomeropenstelling 2021. Tijdens de openstelling zijn er vier exposities te bezichtigen in de kerk. Deze exposities brengen allemaal hun eigen ode aan het landschap. Titels van de exposities zijn: “Ode aan de schepping”, “Paradijs”, “De natuur” en “See Beyond”. Kunststijlen en -technieken variëren per expositie. Bezoek onze website voor de meest actuele informatie. Di – za, 11 – 17 u. https://joriskerkamersfoort.nl/exposities/

29 mei t/m 12 september 2021, Sint Janskerk, Hoogstraat 114, Schiedam: Stadscocon. Tussen de zuilen van de Sint Janskerk in Schiedam installeerde Florentijn Hofman de Stadscocon, een opblaasbare installatie waar je als bezoeker in mag. Eenmaal in de ruimte kun je tot jezelf komen, zegt Hofman. ‘Je ervaart de kerk zoals je ‘m nooit zal ervaren.’ Tot dusver zagen alleen hij en de mensen van de opbouwploeg hoe zo’n inflatable er van binnen uitziet. De Stadscocon, een samenwerking met de Stichting Sint Janskerk, is gemaakt van spinnaker zeil. Speciaal voor het kunstwerk schreef Hofman een muziekstuk, samen met een componist dat tijdens het bezoek is te horen. De installatie kent een lengte van 26 meter en is bijna 10 meter hoog en breed. De titel knipoogt naar het werk waar Hofman bekend mee is: opgeblazen dieren. In de natuur is de cocon een wonderlijk spinsel, waar een rups in een vlinder transformeert. In Hofmans kunstwerk kun je cocoonen, je samen ontspannen. De groene kleur verwijst naar religie en overleven. Di – za, 11 – 17 u, zo, 12 – 17 u. Een bezoek aan de Stadscocon gaat volgens de dan geldende maatregelen. https://www.stedelijkmuseumschiedam.nl/plan-je-bezoek/

5 juni – 5 september, Drents Museum, Brink 1, Assen: Henk Helmantel – Meesterschilder. Henk Helmantel is met recht een ‘meesterschilder’ te noemen. Hij wordt nationaal én internationaal geroemd om zijn meesterlijk geschilderde stillevens en kerkinterieurs. Hij behoort tot de Noordelijke Figuratieven en wordt gezien als een van de belangrijkste kunstenaars binnen het hedendaags realisme. Zijn wereld gaat over inspiratie en ambacht, over licht en donker, over stofuitdrukking en over verstilling en spiritualiteit. In eerste instantie lijkt Helmantel enkel en alleen de voorwerpen en interieurs realistisch weer te geven. Toch verraadt een tweede blik een zoektocht naar een soort eeuwigheid, een hogere waarde die gevonden kan worden in het alledaagse. In het Drents Museum zijn dit najaar circa 70 schilderijen van de Groningse kunstschilder Henk Helmantel te bewonderen. Daarnaast presenteert het museum objecten die Helmantel in zijn werk heeft afgebeeld en die uit zijn persoonlijke collectie komen. Door de combinatie van de schilderijen met de daadwerkelijke objecten krijgt de bezoeker een bijzondere verdieping op Helmantels kunstenaarschap aangereikt. Di – zo, 11 – 17 u.   https://drentsmuseum.nl/nl/tentoonstellingen/henk-helmantel

5 juni – 29 augustus, Grote Kerk, St. Annastraat 5, Naarden: Hemelbestormers. Als je een bezoek brengt aan Grote Kerk Naarden, zie je hoog boven je een uniek kunstwerk; het beschilderde tongewelf uit 1518. Het beschilderde hout is vanaf de grond al vijf eeuwen te zien, op 25 meter hoogte. Nu doet zich de unieke kans zich voor om elk detail, elke gezichtsuitdrukking en de meest fantasievolle fabelwezens van dichtbij te ontdekken. Met een trap ‘bestorm’ je de geschilderde hemel van Grote Kerk Naarden. Stichting Grote Kerk Naarden heeft de afgelopen tijd een conditieonderzoek laten uitvoeren naar de schilderingen. Dat is nu afgerond maar de vloer blijft nog t/m 29 augustus toegankelijk voor publiek. De vijf eeuwen oude schilderingen zijn ongekend goed bewaard gebleven, en daardoor uitzonderlijk in Nederland. Samen vormen de schilderingen een fascinerend Bijbels beeldverhaal. Via de steiger kunnen 15 mensen per keer de schilderingen bezichtigen. Een mondkapje is verplicht. Een audiotour, op je eigen smartphone, leidt je rond. Ook gaat er een begeleider mee van Grote Kerk Naarden die vragen beantwoordt en meer kan vertellen over het tongewelf. Voor kinderen zijn er gratis kinderroutes. Do – za, 11 – 17 u, wo en zo, 13 – 17 u. https://grotekerknaarden.nl/events/verlengd-hemelbestormers/

11 juni - 31 november, Het Noordbrabants Museum, Verwersstraat 41, 's-Hertogenbosch: Dalí – en niets anders – Ontdek de onderbelichte kant van Dalí. Salvador Dalí (1904-1989) was méér dan een geniaal kunstenaar: ook als mens was hij een ‘bijzonder portret’. Dalí’s fantasie kende geen grenzen; zijn leven was één groot, vaak provocerend optreden. Hij stond graag in de schijnwerpers en zocht de aandacht van de massa. Hij cultiveerde zijn uiterlijk, schitterde in magazines, trad op in talkshows en was veelvuldig in het nieuws. Daarnaast dook hij regelmatig op in zelfontworpen advertenties en reclamespots. Hiermee maakte hij zichzelf tot een wereldberoemd en onsterfelijk merk. Tijdens de tentoonstelling kom je erachter hoe Dalí zich al op zeer jonge leeftijd ontwikkelde tot kunstenaar en hoe hij er alles aan deed om de aandacht op zichzelf te vestigen. En met succes. Zijn sprankelende humor, vergaande passie, bewuste provocatie, opmerkelijke uitspraken en natuurlijk zijn markante snor vielen op. http://www.hetnoordbrabantsmuseum.nl

15 juni – 2 oktober, Grote of Jacobijnerkerk, Bredeplaats 4, Leeuwarden: 'In het licht'. Naar aanleiding van de honderdste verjaardag van Jentsje Popma organiseert de Stifting Nijkleaster in samenwerking met de Commissie Kerk en Kunst van de Leeuwarder Grote of Jacobijnerekerk een overzichtstentoonstelling van het werk van deze veelzijdige kunstenaar. Dat de tentoonstelling in een kerkgebouw plaatsvindt is niet toevallig. Volgens de kunstenaar is hij altijd met het geloof  bezig geweest. Jentsje Popma heeft, vooral in Friesland, een groot aantal kunstwerken vervaardigd voor diverse openbare gebouwen als scholen, gemeentehuizen en kerken: vrijstaande beelden in brons, reliëfs in metaal en chamotteklei, en ramen in glas-in-lood of gezandstraald glas. Daarnaast maakte hij vele schilderijen van landschappen, dijken en de Wadden, vanuit zijn betrokkenheid bij een duurzame omgang met het ons omringende landschap. Al met al een enorm oeuvre. Vanuit erkentelijkheid voor zijn werk verleende de Leeuwarder Historische Vereniging Aed Levwerd hem de Pommeranten Pries 2007. Di – zo, 13 – 16 u. https://grotekerkleeuwarden.nl/kerk-kunst/ 

25 juni 2021 - 9 januari 2022, Museum Catharijneconvent, Utrecht: Maria Magdalena. De tentoonstelling! Het is tijd voor Maria Magdalena! Ontmoet deze mysterieuze en inspirerende vrouw van uitersten. Al ruim 2000 jaar houdt ze de gemoederen bezig. Maak kennis met de mysterieuze Maria Magdalena en haar vele gezichten: van kroongetuige, zondares tot feminist. Ze wordt geassocieerd met de vermenging van seksualiteit, sensualiteit en zonde; een baken van hoop en een feministisch icoon. En was ze nu wel of niet getrouwd met Jezus? Met trots presenteren we een grootse tentoonstelling gewijd aan deze fascinerende vrouw die al 2000 jaar blijft inspireren. Ga mee op ontdekkingstocht langs historische bronnen, indrukwekkende schilderijen, hedendaagse beeldende kunst en populaire cultuur. Sta oog in oog met Maria Magdalena, en ontrafel haar beeldvorming door de eeuwen heen.   https://www.catharijneconvent.nl/tentoonstellingen/maria-magdalena/

25 juni – 26 september, Museum Belvédère, Oranje Nassaulaan 12, Heerenveen: Jan Mankes – De dieren en de ziel der dingen. Kleine presentatie waarin schilderijen en werken op papier worden getoond die Mankes maakte van de dieren en vogels in en om zijn huis. Voor Jan Mankes (1889-1920) waren dieren een geliefd thema. Veel dieren observeerde hij in de vrije natuur, andere – zoals konijnen, uiltjes, valken en parelhoenders – liet hij op bestelling komen via zijn weldoener uit Den Haag. In de kleinste dieren herkende hij het bijzondere van Gods schepping en dit werd zijn belangrijkste bron van inspiratie. Di – zo, 11 – 17 u. https://www.museumbelvedere.nl/winkel/jan-mankes-in-woord-en-beeld_33/

1 juli – 19 september, Kloosterkerk en museum Escher in Het Paleis, respectievelijk Lange Voorhout 2 en 74, Den Haag: de cross-over tentoonstelling Tijd en Eeuwigheid. Poëzie in beeld en woord. De tentoonstelling toont verbluffende papierkunstobjecten van Annita Smit naast nieuwe gedichten van vijf eigentijdse dichters: Gershwin Bonevacia, Babs Gons, Marjolijn van Heemstra, Iduna Paalman en Mustafa Stitou. Het draait om de directe relatie tussen de kunst en de kijker: ‘Het hoofd mag uit, het hart mag aan’. Alle kunstwerken zijn door het thema Tijd en Eeuwigheid geïnspireerd en dagen de bezoekers uit een verstilde ervaring (slow art) te beleven: mindfulness voor museumbezoekers. Tijd en Eeuwigheid is een productie van het Bijbels Museum dat altijd reizende tentoonstellingen maakt met een link met de Bijbel, vaak verbreed naar andere stromingen of religies. Dat geldt zeker voor het thema Tijd en Eeuwigheid, dat in alle wereldgodsdiensten een belangrijke plaats inneemt. Actuele openingstijden: https://www.bijbelsmuseum.nl/tijd-en-eeuwigheid-poezie-in-beeld-en-woord/

1 juli - 16 augustus: Domkerk, Achter de Dom 1, Utrecht: DEUS SIVE NATURA. Zomerexpositie van Eveline van der Pas. Eveline van der Pas maakt haar werk uit pure materialen uit de natuur: plantaardige en dierlijke vezels zoals katoen en zijde, wollen vachten, zelf gekaard en gesponnen. De installatie DEUS SIVE NATURA in de zijbeuken van de Domkerk is gemaakt van gewassen gesteven gehalveerde afgedankte witte kleding, door het Leger des Heils ingezameld. Er hangen twee omgekeerde piramiden tegenover elkaar. Ze zijn opgebouwd uit witte figuren, die in vier lagen aaneen tegenover elkaar hangen. Ze raken elkaar aan, ze zijn broeder- en zusterlijk met elkaar verbonden. In Coronatijd was nabijheid en aanraking ineens niet meer vanzelfsprekend. De installatie werd vorige zomer tijdens de lockdown gemaakt. De kunstenaar wil het collectieve verlangen naar contact, verbondenheid, warmte, nabijheid en samenzijn als basisbehoefte in deze piramiden in beeld brengen. Eveline van der Pas werkt als beeldend kunstenaar op haar atelier in Leeuwarden, als kunstcoach-psychotherapeut-supervisor in Marsum en als docent aan de Kunstacademie Friesland. Ma – vr, 10 – 17 u, za, 10 – 15.30 u, zo, 12.30 – 16 u. https://www.domkerk.nl/nl/exposities

1 juli – 18 september,: Beeldentuin Achter De Westduinen, Dijkstelweg 58, Ouddorp: Anjet van Linge Ik ben een woord en I am Present. Do, vr, za, 10 – 17 u. http://www.achterdewestduinen.nl/beelden/

3 juli - 11 september, Friesland  op de zaterdagen, 13 – 17 u: Tsjerkepaad 2021. Tijdens Tsjerkepaad zijn er gedurende de zomerperiode meer dan 250 Friese kerken vrij toegankelijk. Gastvrije vrijwilligers zijn beschikbaar om uitleg te geven. Indien een kerk op een bepaalde datum niet open is of met een andere openingstijd is dit vermeld bij de desbetreffende kerk. Dit jaar wordt er weer geen gids uitgegeven. Op de site wordt in alfabetische volgorde vermeld welke kerken wel of niet meedoen, zie https://www.tsjerkepaad.nl

3 juli – 31 oktober, Noorderkerk, Noordermarkt 48, Amsterdam: Vincent meets Rembrandt, The Untold Story. Zonder twijfel zijn Rembrandt en Vincent van Gogh de twee grootste Nederlandse kunstenaars aller tijden. Wat weinigen weten is dat het werk van Rembrandt één van de belangrijkste inspiratiebronnen voor Vincent was. Ontdek hoe Vincent van Gogh al in zijn Amsterdamse periode gefascineerd raakte door Rembrandt. Voor jong en oud een 360° beleving voor alle zintuigen.  In het hartje van de Jordaan wordt in 45 minuten je kennis flink bijgespijkerd over onze twee grootmeesters. Tijdens een 360° beleving met overdonderende beelden en geluid hoor, zie en beleef je ‘The Untold Story’. Ma – vr, 11 – 17 u, za, 10 – 16 u. Voor tickets, ga naar https://vincentmeetsrembrandt.com/

10 juli – 5 september, Mauritshuis, Plein 29, Den Haag: Hallo Vermeer!, een familie-doe-tentoonstelling. Families met kinderen van 3 tot 11 jaar kunnen spelenderwijs kennis maken met Vermeer door verschillende activiteiten in het museum. In de zomer van 2019 maakten families al kennis met Rembrandt in de familie-doe-tentoonstelling Hallo Rembrandt! Nu kunnen kinderen in de voetsporen treden van een andere grote Hollandse meester-schilder: Johannes Vermeer. Samen komen families meer te weten over Vermeer. Welke verf gebruikte Vermeer in zijn schilderijen? Hoe speelde hij met licht? Hoe laat men zich wereldwijd nog steeds inspireren door zijn kunstwerken? Diverse leuke activiteiten en creatieve workshops zorgen ervoor dat kinderen echt in de huid van deze 17de-eeuwse kunstenaar kunnen kruipen. Entree is gratis voor iedereen tot en met 18 jaar. Di – zo, 10 – 18 u, ma, 13 – 18 u.   https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/

10 juli – 15 augustus, Monnikendreef, Oosterhout: 2e Biënnale kunst in de Heilige Driehoek. Stichting Kunst in de Heilige Driehoek realiseert elke twee jaar een biënnale van internationale allure. Deze bijzondere kunstmanifestatie vindt plaats in het gebied ‘De Heilige Driehoek’, in Oosterhout (NB). Het is de enige plek in Nederland waar nog een combinatie van drie actieve kloosters bestaat. Het unieke kloostergebied dient als inspiratie voor hedendaagse kunst. De Biënnale heeft als thema HOOP. Ma – za, 10 – 17 u, zo 11 – 17 u. https://www.kunstindeheiligedriehoek.nl/bezoek/

14 juli t/m 18 augustus, Monnikenwerk, kerk Eenrum: Project Dagdelen van Josefien Alkema. Je kunt het project bezoeken en zien groeien. Ook in Museum Klooster ter Apel, 22 t/m 24 juli en Graceland Festival, 19 t/m 22 augustus. http://josefienalkema.nl/dagdelen/

14, 21 & 28 juli en 4, 11 & 18 augustus, Groningen en Friesland: Monnikenwerk. In de periode van 14 juli tot en met 18 augustus 2021 vindt de vierde editie van het project Monnikenwerk plaats. In de stille ruimte van een middeleeuwse kerk werken vijftien kunstenaars zes woensdagen aan hun monnikenwerk - kunst, die soms raakt aan iets dat groter is dan wij. Aan het einde van de werkdag zijn bezoekers welkom om kerk en kunst te ervaren. Ronde Noord Groningen loopt van Baflo via Den Andel, Westernieland naar Eenrum en Saaxumhuizen. Ronde Oost Groningen is in Loppersum, Wirdum, Eenum, Leermens en 't Zandt. Ronde Friesland doet Dokkum, Aalsum, Oostrum en Jouswier aan. Alle kerken zijn geopend voor publiek van 17.00 – 20.00 uur. Op 21 juli en 4 en 18 augustus kunt u in Eenrum ook tussen 19.30 uur en 20.00 uur de toren beklimmen en is er om 20.00 uur een orgeldemonstratie. Voor welke kunstenaar waar te vinden is, zie https://www.monnikenwerk.nu/ 

21 juli – 21 oktober, Museum Geert Groote Huis, Lamme van Dieseplein 4, Deventer: Thomas a Kempis actueler dan ooit – Een monnik van toen als influencer van nu. Dit jaar is het 550 jaar geleden dat Thomas a Kempis in Zwolle overleed. Museum Geert Groote Huis wil daarom nu graag deze voormalig inwoner van Deventer eren. Op 21 juli opent een expositie in de historische kelder. Deze tentoonstelling neemt de bezoeker mee langs een aantal thema’s die belangrijk waren in het leven van Thomas a Kempis, maar die ook nu nog tot onze verbeelding spreken. Zo wordt er een mooie en bijzondere boekenselectie getoond die meer laat zien van het gedachtegoed van Thomas a Kempis. Daarnaast geeft een viertal hedendaagse Deventer kunstenaars een inspirerende kijk op de invloed van Thomas a Kempis op onze tijd. De Deventer kunstenaars hebben alle vier een thema gekozen dat goed past bij het gedachtegoed van Thomas a Kempis, maar dat ook in onze tijd een hele belangrijke rol speelt. U kunt de volgende moderne kunstwerken komen bekijken: foto’s van Astrid van Loo, een tape art kunstwerk van Egbert.EGD, schilderijen van Fikret Devedzic en een lichtkunstproject door Teodora Ionescu. Wo – za, 10 – 17 u, zo, 13 – 17 u. http://www.geertgrootehuis.nl/agenda/expositie-thomas-a-kempis-actueler-dan-ooit-monnik-toen-als-influencer-nu/

23 juli – 1 september, G a l e r i e  4 4, Molenstraat 44, Den Haag: 'In between moments’, schilderijen van Maria Gruppelaar. Opening vrijdag 23 juli: 16 u.  G a l e r i e 4 4 is een initiatief van de Haagse Oud-Katholieke Parochie . Wo, vr, za, 13.30 – 17 u. 

24 juli – 15 augustus, Paraplufabriek, Nijmegen: Ethiopische Iconen expositie. Vanaf dit weekend stelt het Instituut voor Oosters Christendom zijn bijzondere collectie Ethiopische iconen open voor publiek. In de Paraplufabriek in Nijmegen reis je af naar de rijke christelijke cultuur in de Hoorn van Afrika. De beelden laten bijbelse verhalen zien én tonen het religieuze leven in Ethiopië, met rituelen en processies op belangrijke feestdagen. Ook het dagelijks leven komt aan bod. http://www.plu.nl 

27 juli – 4 september, Joriskerk, Joriskerkhof 1, Amersfoort: Expositie ‘De Natuur’. De kunstenaars van Kunstenaarscollectief KORF presenteren in deze expositie kunst binnen het thema “De Natuur”. Di – za, 11 – 17 u.   https://joriskerkamersfoort.nl/exposities/#1585150641779-ae5cdeb8-6d11

31 juli – 29 augustus, Grote of Barbarakerk, Grote Kerkstraat 2-4, Culemborg: Ken mijn naam, 60 schilderijen bij namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven. Een expositie van Henk Pietersma. De expositie is mede ter gelegenheid van de verschijning van het boek ‘KEN MIJN NAAM, namen die in de Bijbel aan Jezus worden gegeven’ een uitgave van Buijten en Schipperheyn te Amsterdam.  Alle werken van deze serie staan in het boek afgebeeld, samen met de weergave van de bijbelse vindplaatsen en vijfregelige persoonlijke reflecties door Henk Pietersma. Wo – zo, 13 – 17 u.   https://www.deroosvanculemborg.nl/events/expositie-henk-pietersma-ken-mijn-naam/

21 augustus – 12 november, Nieuwe kerk, Onder Den Toren 1, Middelburg: Dit is mijn verhaal. Jongeren over geloof, hoop en inspiratie. Achttien jongeren vertellen daarin over een kantelmoment in hun leven en de rol die de Bijbel hierin heeft gespeeld. Fotograaf Cigdem Yuksel maakte van twaalf vertellers een indringend, eigentijds portret. Hun verhalen komen tot leven in begeleidende audiodocumentaires, van Maartje Duin en Lotte van Gaalen. Zes andere verhalen worden verteld in korte films, gemaakt door Sanne Rovers, met animaties van Tess Martin. Janneke Stegeman verzorgde de research voor het project. https://bijbelsmuseum.nl/dit-is-mijn-verhaal-2/

27 augustus – 17 april 2022, Sint Bavokathedraal, Leidsevaart 146, Haarlem: Tentoonstelling 'Geloof in Geluk'. Openingstijden: https://www.koepelkathedraal.nl/plan-je-bezoek/

7 september – 16 oktober, Joriskerk, Joriskerkhof 1, Amersfoort: Expositie ‘See Beyond’. See Beyond is een expositie van Rietje Bakker Art. Verdere informatie volgt 6 weken voor de start van de expositie. Di  - za, 11 – 17 u. https://joriskerkamersfoort.nl/exposities/#1546252439738-cdb26731-a12f

8 september – 25 september, Andreaskerk, Abt Emopad 1, Westeremden: Expositie Josefien Alkema. De kerk is altijd open.   https://www.kerkwesteremden.nl/contact

9 oktober – 10 oktober, Kerk, Maliebaan, Jorwert: Verkooptentoonstelling. Aansluitend aan de zomertentoonstelling in Leeuwarden is er een grote verkooptentoonstelling van werk van Jentsje Popma in de kerk van Jorwert, op zaterdag 9 (10.00-17.00 uur) en zondag 10 oktober (12.00-17.00 uur). Het aanbod bestaat uit schilderijen van landschappen en portretten, keramische koppen en reliëfs, ramen in glas-in-lood en tekeningen. In totaal 60 tot 70 items, die door de verschillende technieken die Jentsje Popma gebruikte zeer de moeite waard zijn om te bekijken. Hier is ook werk bij dat nooit eerder ter verkoop is aangeboden. Ook wie geheel vrijblijvend werk van Popma wil bekijken is van harte welkom! https://nijkleaster.frl/jentsje-popma-100/popma-jaar-activiteiten/

 

BELGIË

4 mei – 29 augustus, PARCUM, Abdij van Park 7, Leuven:  Als de bliksem, 900 jaar norbertijnen. De tentoonstelling viert de 900ste verjaardag van de norbertijnerorde. Via schilderijen, prenten en andere kunstobjecten ontdek je negen eeuwen vol cultuur, religie, spiritualiteit, architectuur en zin voor schoonheid. Leer meer over Norbertus, de stichting van de orde en haar bewogen geschiedenis. Norbertus wordt getroffen door bliksem en valt van zijn paard. Een moment met een grote impact: zijn bekering. Enkele jaren later, in 1121, richt hij de orde van Prémontré op. De expo gaat dieper in op de impact van de premonstratenzers op de vele snijvlakken in de samenleving. De rijke en vaak verborgen pareltjes van de Brabantse abdijen worden bovengehaald. Maar even goed sta je oog in oog met stukken die ooit toebehoorden aan de orde: een ontwerptekening van Rubens, het schitterende kaartenboek van de abdij van Averbode, het antifonarium Tsgrooten uit 1522 en een besloten hofje, ooit met veel zorg gemaakt door een norbertines. Ontdek hoe het leven in een abdij geordend was en welke taken de norbertijnen vervulden. Ook hun rol in het religieuze, economische en culturele leven komt uitgebreid aan bod. 'Als de bliksem' gaat in dialoog met de historische ruimtes van het topmonument Abdij van Park. Na tal van restauraties blijven de parels van de abdij niet langer verborgen. Samen met de expo worden de historische ruimtes terug opengesteld. De refter en de bibliotheek met hun barokke stucwerkplafonds, de privé-vertrekken van de abt en de kloostergang met hun glasramenreeks uit de 17de eeuw zijn in al hun glorie te bewonderen. Di – zo,  10 – 17 u. https://www.parcum.be/nl/museum/als-de-bliksem

25 juli – 26 september, St-Anna-ten-Drieënkerk, Hanegraefstraat 1, Antwerpen Linkeroever: “KRUISBESTUIVING 2.0”. Vorig najaar moesten we de grafiektentoonstelling van 40 kunstenaars halverwege en halsoverkop sluiten door de oprukkende tweede Covid-golf. De kunstenaars en de Foundation Veerle Rooms vonden dit zo spijtig dat ze graag terug wilden komen met een selectie van 10 grafiekkunstenaars. We ontvangen de werken van Henri Ardui, Sara Daeleman, Hanna de Haan, Niki Faes, Hilde Hermans, Els Janssens, Leen Nuyts, Mieke Robroeks, Veerle Rooms en An Steylaerts. Daarnaast zal er ook het werk te zien zijn van de workshops die werden gegeven door Greet Van Dyck en Jacky Vander Mueren. Ook het mondkapjes-project van de Foundation Veerle Rooms komt aan bod. Zo, juli en augustus, 14 – 17 u, za en zo september 14 . 17 u. http://www.anna3.be/2021/2021-07-25%20Zomertentoonstelling%20-%20Grafiek%20Leeft%20-%20Foundation%20Veerle%20Rooms.html

12 augustus – 12 september, Sint-Godelieveabdij, Boeveriestraat 45, Brugge: Open huis. Voor het eerst in bijna 400 jaar opent de Sint-Godelieveabdij in Brugge deze zomer de poorten. Je krijgt de kans om op ontdekkingstocht te gaan door haar rijke geschiedenis. Op bijzondere plekken in de abdij en de moestuin hebben diverse kunstenaars hun creativiteit de vrije loop gelaten. Laat je prikkelen en inspireren. Denk mee na om van deze religieuze erfgoedplek een bruisende toeristische bestemming te maken. 13 – 18 u. https://www.parcum.be/nl/events/sint-godelieveabdij-opent-haar-deuren 

Voor tentoonstellingen elders in Europa en in de rest van de wereld, klik hier 

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier