ArtWay

Alle onderwijs is ogen openen en leren zien. Hans Rookmaaker

Tentoonstellingen NEDERLAND en BELGIE

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier

NEDERLAND    

2018 – 2020, Martinikerk, Martinikerkhof 3, Groningen: Egbert Modderman werkt aan zeven grote schilderijen voor de kooromgang in de Martinikerk in Groningen. Deze zullen daar een permanente plek krijgen. Het maken van deze schilderijen is publiek te bekijken in de kerk.   https://www.egbertmodderman.nl/2018-2020-martininkerk-groningen/

Tot 13 december, Fries Museum, Wilhelminaplein 92, Leeuwarden: Uit het prentenkabinet: rondje om de kerk. Tentoonstelling ter ere van het 50-jarig jubileum van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. De Stichting Alde Fryske Tsjerken draagt zorg voor meer dan vijftig Friese kerken, om te bewaren voor komende generaties en te behouden én gebruiken als sociaal ankerpunt. In de tentoonstelling zijn tekeningen, prenten en oude foto’s te zien van kerken in Friesland. Di - zo, 11 – 17 u. https://www.friesmuseum.nl/te-zien-en-te-doen/tentoonstellingen/uit-het-prentenkabinet/

8 maart – 13 december, Museum De Wieger, Oude Liesselseweg 29, Deurne: De modernisten en Lucas Gassel – een oude kijk op het nieuwe landschap. De collectie van De Wieger bevat een groot aantal modernistische landschapsschilderijen en prenten. In het kader van het Lucas Gasseljaar legt De Wieger deze werken naast die van Gassel (1490-1568). Dat levert een interessante kijk op de collectie op. Lucas Gassel gebruikt het landschap ter ondersteuning van zijn (vaak Bijbelse) verhalende voorstellingen, terwijl de modernisten het landschap zelf centraal stellen. De landschappen van Gassel zijn wijds en minutieus; in die van de modernisten trekken een paar onderdelen de aandacht. Gelijk gebleven door de eeuwen heen is het oog voor de schoonheid van het landschap. Door te kiezen voor thema’s als bergen, rivieren, molens, bruggen en kastelen, worden de verschillen én overeenkomsten duidelijk. Prints van werken van Gassel hangen naast schilderijen en tekeningen van onder meer Dirk Filarski, Leo Gestel, Lou Loeber, Louis Saalborn, Leon de Smet, Jan Wiegers en Hendrik Wiegersma. Wo – zo, 12 – 17 u. https://www.dewieger.nl/tentoonstelling/de-modernisten-en-lucas-gassel-een-oude-kijk-op-het-nieuwe-landschap/

14 mei 2020 – 13 maart 2021, Limburgs Museum, Keulsepoort 5, Venlo: Aad de Haas – Verboden Kunst. Zijn werk werd verboden, verbannen en hij werd ervoor gevangengezet. Schilder en graficus Aad de Haas (1920 Rotterdam – Schaesberg 1972), doorbrak de regels die kerk en maatschappij hem oplegden. Hij schilderde figuratief én expressionistisch, religieus én pornografisch maar altijd uitzonderlijk artistiek. De expressie van zijn drift ging in de latere jaren alle grenzen te buiten. Veel van zijn werken gingen over de machtsverhoudingen tussen hem en de kerk, of tussen man en vrouw. Ze vertegenwoordigen het menselijk tekort in de harde, vaak meedogenloze maatschappij. In de tentoonstelling Aad de Haas – Verboden Kunst* laten we je zien wat niemand tot nu toe mocht zien. We tonen schetsen waarvan zelfs Aad de Haas bang was ze te vertonen: ‘Als ze deze tekeningen ontdekken, snijden ze mijn kop er definitief af. De tentoonstelling Aad de Haas – Verboden Kunst is onderdeel van het project Aad de Haas 100 jaar. Een samenwerkingsverband tussen het Limburgs Museum in Venlo, SCHUNCK Museum in Heerlen en Chabot Museum in Rotterdam ter ere van het 100 jarige jubileum van de markante, non-conformistische Limburgse kunstenaar met Rotterdamse roots: Aad de Haas. Di – zo, 11 – 17 u.   https://www.limburgsmuseum.nl/nl/tentoonstelling/aad-de-haas/

14 juni – 27 juni 2021, Kasteel Huis Bergh, Hof van Bergh 8, ’s-Heerenberg: Liefde voor de Middeleeuwen. De tentoonstelling gaat over twee verzamelaars die – elk op hun eigen manier – grote bewonderaars waren van middeleeuwse kunst: Friedrich Wilhelm Mengelberg (1837-1919) en Jan Herman van Heek (1873-1957). Mengelberg, bekend vanwege de rijke inrichting van een groot aantal katholieke kerken, verzamelde al sinds zijn jonge jaren middeleeuwse kunst. Voor hem waren de kunstwerken een inspiratiebron voor zijn eigen werk in neogotische stijl. Na Mengelbergs dood kocht Jan Herman van Heek, textielfabrikant en eigenaar van het middeleeuwse kasteel Huis Bergh, de Collectie Mengelberg, inmiddels een omvangrijke verzameling die uit meer dan 150 objecten bestond, schilderijen, beeldhouwwerken en kerkelijk vaatwerk. De aankoop werd voor hem het begin van een steeds groeiende verzameling middeleeuwse kunst die nog steeds de zalen van Huis Bergh vult, de mooiste particuliere collectie middeleeuwse kunst in Nederland in een van de mooiste middeleeuwse kastelen. De tentoonstelling vertelt de lotgevallen van de collectie. Waarom en hoe Mengelberg verzamelde, waarom Van Heek de collectie kocht en welke objecten hij uitkoos om in zijn kasteel te exposeren. Openingstijden: https://www.huisbergh.nl/bezoekersinformatie/openingstijden/

29 augustus – 1 februari, Museum Boxtel, Baroniestraat 18, Boxtel: Water & Vuur – Bezieling-Religie-Kunst. Een expositie ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de landelijke AKKV (Algemeen Kristelijk Kunstenaarsverbond). De exposerende kunstenaars zijn Marleen B. Berg, Alie de Boer, Irma Frijlink, Jan Haen, Jeanne Tax, Elganan Jelsma, Carola Mokveld, Afke Schenkelaar, Willem van Spronsen, Greetje Majoor Rijerse, Marijke Jager Burggraaff, Jaap Majoor en Rob Schultheiss. De kunstenaars hebben zich voor deze expositie laten inspireren door het thema ‘Water & Vuur’. Za, zo, 13 – 17 u. https://muboboxtel.nl/wp-content/uploads/2020/07/20200620-Expositie-Water-Vuur-van-AKKV.pdf

1 september – 15 december, Museum Bussemakerhuis, Ennekerdijk 11, Borne: Geloven in mode. Een boeiend en leerzaam overzicht van religieuze ambtskleding en historische gebruiksvoorwerpen. Deze tentoonstelling geeft een unieke inkijk in ambtskleding van verschillende religies: doopsgezind, protestants, baptist, evangelisch, katholiek, islamitisch en syrisch orthodox. Ook interessant om te zien hoe invloeden van religieuze kleding en gewaden terugkomen in de mode van nu! Met kleding geven wij ons een plaats in de samenleving en zenden wij -bewust of onbewust- een boodschap uit. Dat is in een kerk, synagoge of moskee niet anders. Er is een grote verscheidenheid ensembles van seculiere en liturgische kleding te zien, beschikbaar gesteld door de St. Stephanuskerk uit Borne en de Doopsgezinde, Protestantse, Baptisten en Evangelische gemeentes. Ook de Synagoge uit Enschede, de Syrisch orthodoxe kerk en de Islamitische stichting Ayasofya uit Hengelo hebben een aantal van hun mooiste religieuze gewaden en kledingstukken uitgeleend. Di – zo, 13.30 – 17 u. https://www.museumbussemakerhuis.nl/event/geloven-in-mode/

4 september – 28 februari 2021, Joods Historisch Museum, Nieuwe Amstelstraat 1, Amsterdam: Topstukken uit het kunstdepot. Het Joods Historisch Museum presenteert in het Kunstkabinet een selectie topstukken uit de eigen kunstcollectie. Het gaat om werken van bekende 19e- en 20e-eeuwse joodse kunstenaars zoals Isidor Kaufman, Isaac Israëls en Eduard Frankfort. De emancipatie van joden in de kunsten kwam relatief laat op gang. Pas vanaf de burgerlijke gelijkstelling in 1796 mochten ze toetreden tot alle beroepssectoren en konden ze lid worden van kunstenaarsverenigingen: een voorwaarde voor een carrière in het artistieke veld. Het duurde daarom nog tot het eind van de 19e eeuw tot joden werkelijk door wisten te dringen tot de kunstwereld. Openingstijden: https://jck.nl/nl/page/openingstijden ; https://jck.nl/nl/tentoonstelling/topstukken-uit-het-kunstdepot

12 september – 29 november, Museum Swaensteyn, Herenstraat 101, Voorburg: Sierk Schröder. Een klein deel van deze tentoonstelling, de zelfportretten en ‘handstudies’ uitgevoerd in potlood, is te zien op Huygens’ Hofwijck. Sierk Schröder (1903-2002) bracht tijdens zijn werkzame leven een veelzijdig en omvangrijk oeuvre tot stand. Hij was een van de belangrijkste portretschilders van de 20e eeuw en kreeg een groot aantal opdrachten voor familie- en kinderportretten. Ook leden van de Koninklijke familie en tal van prominenten uit de politieke, culturele en maatschappelijke sector poseerden voor hem. Schröder zocht altijd naar een balans tussen het aanvaarden van de portretopdrachten en het maken van vrij werk. Dit vrije werk, bestaande uit naakt- en natuurstudies, landschappen en zelfportretten is meer dan veertig jaar lang verzameld door de Haagse collectioneur Fred Klomp. Deze tentoonstelling is samengesteld door Fred Klomp zelf. Fred, die dit jaar 80 is geworden, heeft de 80 mooiste werken van Sierk Schröder uit zijn eigen verzameling geselecteerd. Do – zo, 13 – 17 u. https://www.swaensteyn.nl/

19 september – 31 januari, Teylers Museum, Spaarne 16, Haarlem: John Constable. Teylers Museum presenteert de eerste grote overzichtstentoonstelling in Nederland met de mooiste tekeningen, aquarellen en schilderijen van de Britse kunstenaar John Constable (1776-1837), die wereldwijd wordt gerekend tot de beste landschapschilders aller tijden. Zijn sublieme olieverfschetsen van wolkenformaties en atmosferische lichteffecten zijn hoogtepunten uit de Romantiek. Vanuit Canada en Londen komen vele belangrijke internationale bruiklenen naar Haarlem. Ook wordt duidelijk hoe Constable zich liet inspireren door het realisme van de oude meesters uit de Nederlandse en Vlaamse schilderkunst. Constable keerde zich af van de sterk geïdealiseerde landschappen – toentertijd de norm – en koos ervoor om landschappen en luchten heel realistisch weer te geven. In zijn olieverfschetsen experimenteerde hij met een revolutionaire losse verftoets. Geïnspireerd door de directe en niet geïdealiseerde manier waarop Jacob van Ruisdael, Rembrandt, Anthonie Waterloo en Peter Paul Rubens het gewone Nederlandse landschap weergaven, benaderde hij de natuur met een originele en open blik. De werken van Constable worden getoond samen met tekeningen en schilderijen van zijn grote voorbeelden uit de zeventiende eeuw. Di – zo, 11 – 17 u.   https://www.teylersmuseum.nl/nl/bezoek-het-museum/wat-is-er-te-zien-en-te-doen/john-constable

19 september – 3 januari, Oude Kerk, Oudekerksplein 23, Amsterdam: The World After: Conversation Pieces. De visies van zestien kunstenaars op onze wereld na de pandemie, in de vorm van korte video's. Met Aimée Zito Lema, Children of the Light, Geo Wyeth, David Helbich, Germaine Kruip, Hans van Houwelingen, Iswanto Hartono, Marc Mulders, Marinus Boezem, Madelon Hooykaas, PolakVanBekkum, Ruchama Noorda, Sarah van Sonsbeeck, Smári Róbertsson, Stéphanie Saadé, Yaïr Callender. Ook is er een publieksprogramma met lezingen en concerten, dat - weliswaar voor een klein publiek - gelukkig door kan gaan. Zie https://oudekerk.nl/programma/. Voor wie niet fysiek naar de Oude Kerk kan komen, staan de bijdragen voor The World After nog steeds online: https://oudekerk.nl/theworldafter/. Openingstijden: https://oudekerk.nl/bezoek/

20 september 2020 – 21 februari 2021, SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18, Heerlen: Gijs Frieling – Theofanie – Up and Out. Voor het trappenhuis van SCHUNCK ontwierp Frieling een wonderlijk landschap van planten, mensen en objecten. Ook liet hij zich inspireren door werken uit de gemeentelijke kunstcollectie Heerlen, die een bijzondere betekenis hebben voor hem. Zijn werken voeren als een bergpad omhoog over verschillende verdiepingen naar de top van het Glaspaleis. Een theofanie is een zichtbare manifestatie van een godheid aan de mens. De term wordt onder andere gebruikt om te verwijzen naar een verschijning van de goden in de mythen van het oude Griekenland en het Nabije Oosten. De keuze voor dit thema is een losse verwijzing naar het werk van Aad de Haas. Tijdens zijn eerste bezoek aan Parkstad bezocht Frieling de St.Cunibertus kerk in Wahlwiller met de beroemde kruiswegstaties van De Haas. Het is één van vele elementen die tot uitdrukking komen in de wandschildering van Frieling. Ook liet Frieling zich inspireren door het trappenhuis zelf, dat bij hem de associatie opriep met de beroemde glazen lift uit Sjakie en de grote glazen lift (Roald Dahl). Sjakie reist in dat verhaal hemelwaarts door het indrukken van de rode liftknop met de tekst ‘Up and out’. Openingstijden: https://schunck.nl/vestigingen-en-openingstijden/ ;   https://schunck.nl/agenda/muurschildering-gijs-frieling-up-and-out-2020/

22 september 2020 – 21 februari 2021, SCHUNCK Glaspaleis, Bongerd 18, Heerlen: Tegendraads. In het kader van jubileumjaar Aad de Haas – 100 jaar brengt SCHUNCK Museum voor het eerst in jaren, een groot deel van het oeuvre van Aad de Haas bij elkaar. Een intieme kijk in het eigenzinnige hoofd en het bevlogen hart van deze kunstenaar, die een eigen(wijze) positie inneemt in de Nederlandse kunstgeschiedenis. Meer dan 250 werken in de tentoonstelling Tegendraads onderstrepen de veelzijdigheid van De Haas, die zich uitdrukte in verschillende stijlen en technieken, met als rode draad zingeving en engagement. Dit drukte hij keer op keer uit in thema’s variërend van mystiek, macht en activisme tot heimwee, begeerte en (angst voor) de dood. Deze thema’s zijn vandaag de dag onverminderd relevant en zinnenprikkelend. De Haas verbeeldde ze in een geheel eigen fantasierijke en lustvolle beeldtaal, die doet denken aan symbolisten als Gustave Moreau, Odilon Redon en James Ensor. In zijn werkhouding en leven was hij altijd tegendraads; activisme en autonomie gingen bij hem hand in hand. Openingstijden: https://schunck.nl/vestigingen-en-openingstijden/ ;   https://schunck.nl/agenda/tegendraads-aad-de-haas-100-jaar/

26 september – 3 januari 2021, Mauritshuis, Plein 29, Den Haag: Alleen met Vermeer - 'het mooiste schilderij ter wereld'. De tentoonstelling Alleen met Vermeer bestaat enkel en alleen uit Vermeers Gezicht op Delft, volgens de beroemde Franse schrijver Marcel Proust "het mooiste schilderij ter wereld". Hij bezocht in 1902 het Mauritshuis en raakte daar diep onder de indruk van het meesterwerk van Vermeer. Vele jaren later schreef hij in een brief: ‘Vanaf het moment dat ik het Gezicht op Delft zag in het museum in Den Haag, wist ik dat ik het mooiste schilderij ter wereld had gezien.” In de tentoonstellingszaal kunnen bezoekers tijdens een vooraf geboekt tijdslot alleen (of in zeer klein gezelschap) in stilte ervaren wat dit bijzondere kunstwerk met hen doet. Hierbij wordt een ideale kijkervaring gecreëerd: subtiele vormgeving, perfecte belichting en geen geluiden of afleiding van buitenaf. Alleen met Vermeer. Voor velen biedt deze presentatie de kans om hun geliefde schilderij, waarmee soms al een hechte band is opgebouwd, onder bijzondere omstandigheden (opnieuw) te ontdekken. Als bezoeker krijg je de mogelijkheid om echt even helemaal alleen op zaal te zijn met dit prachtige schilderij. Er zijn maar weinig werken in de wereld die in hun eentje een tentoonstelling kunnen dragen, en het Gezicht op Delft is er een van. Openingstijden: https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/bezoek/plan-uw-bezoek/tijden-en-prijzen/ ; Boek uw tijdslot via https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/ontdek/tentoonstellingen/alleen-met-vermeer/

27 september – 20 juni 2021, Zeeuws Museum Middelburg: H.E.L. – Jan de Prentenknipper. H.E.L. is één van de afkortingen die Jan de Prentenknipper (1798 – 1870) gebruikte in zijn werk dat vol met Bijbelse verwijzingen zit. Hier staat het echter voor Hoop en Liefde, twee thema’s die centraal stonden in het leven van de Zeeuwse prentenmaker dat bepaald geen pretje was. Zonder vaste verblijfplaats zwierf hij soms met zijn gezin over de Zeeuwse eilanden. Om het magere inkomen aan te vullen verkoopt hij zelfgemaakte bijbelprentjes. Zo nu en dan vindt hij onderdak bij een boer. In ruil voor een slaapplaats maakt hij dan een prent van de boerderij en het werk op het land. Jan zwerft o.a. over de eilanden Zuid-Beveland en Walcheren, door Zeeuws-Vlaanderen en Tholen. Knippen is eigenlijk niet het juiste woord voor wat hij doet: Jan de Prentenknipper snijdt en beitelt de voorstellingen uit papier. Vervolgens plakt hij ze op een stevig stuk papier en beschildert ze met waterverf en soms ook met handgeschreven teksten. De tentoonstelling geeft een zo compleet mogelijk beeld van het leven en werk van de volkskunstenaar Jan Huijszoon, zoals zijn echte naam luidde. Voor de provincie Zeeland geldt hij als een provinciaal icoon. Zijn werk maakt deel uit van museale collecties maar bijzonder is dat er ook nog veel prenten in particulier bezit zijn. Door deze samen te brengen wordt niet alleen de unieke artistieke kwaliteit van het werk duidelijk maar krijgen we ook inzicht in de negentiende-eeuwse belevingswereld in Zeeland. Openingstijden: https://www.zeeuwsmuseum.nl/nl/plan-je-bezoek/praktische-info/openingstijden-en-prijzen-juni2020

3 oktober – 7 maart 2021, Drents Museum, Brink 1, Assen: Henk Helmantel – Meesterschilder. Liefhebbers van het werk van Henk Helmantel kunnen vanaf dit najaar hun hart ophalen in het Drents Museum. In de tentoonstelling Henk Helmantel – Meesterschilder staan het kunstenaarschap en ambacht van de Groninger centraal. Helmantel wordt nationaal én internationaal geroemd om zijn meesterlijk geschilderde stillevens en kerkinterieurs. In de grote tentoonstellingszaal van het Drents Museum zijn straks circa 60 schilderijen van Helmantel te zien. Een bijzonder onderdeel van de tentoonstelling zijn de voorwerpen die op de stillevens zijn afgebeeld en uit de persoonlijke verzameling van de kunstenaar komen. Di – zo, 11 – 17 u. (extra ook op ma 12 en 19 oktober) https://drentsmuseum.nl/nl/activiteiten/virtuele-rondleiding-henk-helmantel

4 oktober - 24 januari 2021, Stedelijk Museum Kampen, Oudestraat 133, Kampen: Oog voor het oor in de portretkunst. Deze tentoonstelling is gebaseerd op het verhaal van de 'ontdekking' van Jan van Driel dat Rembrandt net als hijzelf flaporen had. Er zijn originele etsen van Rembrandt te zien uit de collectie Jaap Mulders en werk van hedendaagse kunstenaars waaronder Jan van Driel, Philip Akkerman, Willem den Ouden, Pieter Pander, Suzanne Schuttelaar, Koos van Keulen, Annemarie Busschers, Dennis Møgelgaard, Herman Tjepkema, Kenne Grégoire en Caitlin Sas. Do – zo, 13 – 17 u. Reserveren verplicht. https://stedelijkmuseumkampen.nl/cms/index.php/uploaden/actuele-expo/261-de-oren-van-rembrandt

9 oktober – 10 januari 2021, Van Gogh Museum, Museumplein 6, Amsterdam: Van Goghs mooiste brieven. Ontdek de prachtige brieven van Vincent van Gogh in deze tentoonstelling. Vincent van Gogh was niet alleen kunstenaar, maar ook een gepassioneerd briefschrijver. De brieven worden vanwege hun kwetsbaarheid slechts zelden getoond. Een unieke kans om zijn mooiste brieven te zien in combinatie met zijn meesterwerken. Vincent van Gogh schreef meeslepend over alles wat hem bezighield: zijn dromen en teleurstellingen, zijn liefdes, vriendschappen en ruzies, en over het gevecht tegen zijn ziekte. Hij schreef ook veel over zijn allesoverheersende wens om kunst te maken. Hij maakte in zijn brieven vaak schetsen van werken waar hij mee bezig was of die hij net voltooid had. Deze brieven geven het gevoel dat je over de schouder van de kunstenaar meekijkt bij het werkproces. In de tentoonstelling Van Goghs mooiste brieven zie je een selectie van ruim 40 brieven in combinatie met wereldberoemde schilderijen en tekeningen. Openingstijden: https://www.vangoghmuseum.nl/nl/bezoek/adres-en-openingstijden

10 oktober – 9 mei 2021, Cuypershuis, Pierre Cuypersstraat 1, Roermond: 800 jaar Munsterkerk. De stichting van de Munsterabdij – acht eeuwen geleden – was belangrijk voor de plaats Roermond en droeg bij aan de verdere ontwikkeling van de stad. De bijzondere Munsterkerk is tegenwoordig nog het enige zichtbare onderdeel van het voormalige klooster van de cisterciënzers. In de 19e eeuw wordt de Munsterkerk aanzienlijk gerestaureerd door architect Pierre Cuypers en krijgt de kerk zijn herkenbare twee torens. De expositie ‘800 jaar Munsterkerk’ vertelt over de bouwgeschiedenis van de kerk, aan de hand van bouwfragmenten, schetsen en originele objecten, een reconstructie van het hoogaltaar en de maquette van de Munsterkerk. Een animatie laat bezoekers de geschiedenis van de kerk meemaken. Natuurlijk krijgen ook de toevoegingen van Pierre Cuypers alle aandacht. De expositie in het Cuypershuis bevat een primeur over de bouwgeschiedenis van de Munsterkerk, dit na aanleiding van de publicatie ‘De Munsterabdij van Roermond. Een ontdekkingstocht door achthonderd jaar geschiedenis van een vrouwenklooster’ van uitgeverij WBooks. Openingstijden: https://www.cuypershuisroermond.nl/nl/plan-je-bezoek/openingstijden-en-prijzen

16 oktober – 25 november, Galerie  4 4, Molenstraat 44, Den Haag: ‘Klassiek Werk’ -  Martin Sjardijn. Vanaf 2011 is Martin Sjardijn opnieuw intensief aan het tekenen en schilderen, gestimuleerd door zijn muze en model Anne Borsboom. Naast een langlopend werkend lidmaatschap van Pulchri, is Martin werkend lid van de afdeling Letteren, Theater en Film van de Haagse Kunstkring en werkt hij aan een filosofische roman. Sinds 2018 werkt hij aan een virtual reality project ‘Black Box’ dat deel uitmaakt van de door ESTEC ondersteunde Moon Gallery. Wo, vr, za, 13.30 – 17 u. http://www.sjardijn.com

31 oktober – 28 november, Westerkerk, Amsterdam: Nieuwe Aarde: 12 visioenen. Maar liefst 261 kunstenaars zonden werk in voor onze Open Call. Met inspiratie uit zeer diverse bronnen, in allerlei disciplines: behalve uit de Bijbel en de natuur ook uit geschriften van mystici zoals Hildegard von Bingen, uit het Boeddhisme, taoïsme, geschriften van Rumi, uit de getallensymboliek en zelfs uit een songtekst van Bløf. En veel kunstenaars – zowel mannen als vrouwen - hebben met hun kunstwerk het vrouwelijke aspect, Moeder Aarde of ‘de Godin’ in ere willen herstellen. De curerende commissie selecteerde 90 werken die online zijn gepresenteerd toen een fysieke tentoonstelling voor publiek onmogelijk was: www.nieuweaarde.nu/inzendingen/. De 12 meest spannende, bijzondere & inspirerende kunstwerken zijn live zien in de Westerkerk Amsterdam. Wij zoeken voor de tentoonstelling in de Westerkerk Amsterdam vrijwilligers die het leuk vinden om bezoekers te ontvangen en hun te vertellen over dit bijzondere initiatief, de twaalf kunstwerken en het fraaie gebouw waarin ze zich bevinden. Kijk op de website voor meer informatie en hoe je je kunt aanmelden. Ma – za, 10 – 15 u.   https://www.bijbelsmuseum.nl/tentoonstellingen/nieuwe-aarde-12-visioenen

8 november – 7 februari 2021, Museum Soest, Steenhoffstraat 46, Soest: Johan Herman Isings. Museum Soest bezit een groot aantal schoolplaten en schilderijen van de hand van Johan Herman Isings (1884 – 1977) Isings is bekend geworden door zijn historische aquarellen, waaronder schoolplaten, die hij maakte waarin hoogtepunten van de geschiedenis gedetailleerd zijn weergegeven. Hij heeft ook enkele honderden boeken geïllustreerd (groot aantal in bezit van museum Soest). Isings wordt beschouwd als een van de belangrijkste historieschilders van Nederland. Isings woonde vrijwel zijn gehele leven in huis d’Opgang in Soest daarna bewoond door zijn dochter Ina Isings. Openingstijden: http://www.museumsoest.nl/historie/10/1087/openingstijden-museum-soest.html

11 november – 27 maart 2021, Ikonenmuseum Kampen, Buiten Nieuwstraat 2, Kampen: Inspiratie – een ontmoeting tussen de collectie Helmantel en ikonen uit de collectie van het Ikonenmuseum. In zes zalen zullen middeleeuwse beelden, stillevens, kerkinterieurs, ikonen en ander objecten worden getoond, zorgvuldig bij elkaar gezocht door Henk, Babs en de curator van het museum. Het is de derde keer dat het Ikonenmuseum en museum Helmantel samenwerken. In eerdere exposities werd de nadruk gelegd op de kerkinterieurs en middeleeuwse beelden in de collectie Helmantel. Dit keer is gekozen voor een thematische, associatieve aanpak, waarbij iedere aal een eigen thema en verbinding heeft. Voorbeelden van de zeven thema’s zijn Tand des tijds, waarbij schilderijen van archeologische voorwerpen worden gecombineerd met 16e-eeuwse ikonen en Byzantijnse kruizen uit de Middeleeuwen, en Lazarus, waar thema’s als dood en leven, licht en donker en het perspectief op de opstanding worden getoond. Openingstijden: https://www.ikonenmuseumkampen.nl/bezoeken/openingstijden-en-toegangsprijzen

27 november – 6 januari 2021, Galerie 4 4, Molenstraat 44, Den Haag: ‘Tussen Hemel en Aarde’ – Gert Fris. De kunstenaar: ‘Tussen hemel en aarde heeft alles te maken met wie wij zijn, ons bestaan, de invloeden van buiten die bij ons binnenkomen. De hemel en de aarde hebben invloed op elkaar en de ruimte daartussen. Dat roept vragen op en geeft reacties. Kunst lost niet altijd vragen op, maar geeft een andere kijk op de dingen, andere soms nieuwe gezichtspunten. We leven in een fragment van iets gigantisch groots dat niet te bevatten is. Wat heeft almacht met ons leven van doen? Diep onder de indruk van “grootheid” zoek ik naar beelden die iets daarvan kunnen vastleggen. Het zoeken naar de grootheid van almacht en dit vastleggen in beelden leert je klein te denken. De zon, tussen hemel en aarde, als beeld van groeikracht, warmte, licht en rust, staat tussen God en ons. Water, waarschijnlijk alleen op en rond onze aarde, kan met dezelfde woorden beschreven worden. De woorden van Jezus “Ik ben het licht voor de wereld”, en “Ik ben het levende water” krijgen voor mij op deze manier een bijzondere kracht. Dit inspireert me.’ Wo, vr, za, 13.30 – 17 u. http://www.gertfris.nl

 

BELGIË

7 maart 2020 – 3 januari 2021, S.M.A.K., Jan Hoetplein 1, Gent: Kris Martin EXIT. 20 jaar lang toonde Kris Martin (°1972, Kortrijk, België) zijn werk vooral in het buitenland, nu kan je voor het eerst in België kennismaken met zijn sprekende oeuvre in een overzichtstentoonstelling. Kris Martin creëert beelden uit objecten die vragen oproepen over begrippen zoals vergankelijkheid, identiteit en dood. Thema’s die al eeuwenlang de kunstgeschiedenis doorkruisen. Kris Martin vervlecht in zijn werk dan ook kunstgeschiedenis, literatuur en mythes. Bovendien bespeelt hij mechanismen zoals herkenning en vervreemding om ons te doen stilstaan bij de grotere vragen. Martin kijkt met verwondering naar het werk van de gebroeders van Eyck en deelt met hen de voorkeur voor een rijke symboliek. In ‘Eve and Adam’ (2017) doet hij ons op een andere manier kijken naar twee figuren uit ‘De aanbidding van het Lam Gods’ (1432) van Hubert en Jan Van Eyck. De kunstenaar toont enkel de gezichten van Adam en Eva, die in zijn versie niet in elkaars richting en dat van het Lam Gods kijken, maar zich van elkaar afwenden. In 2014 vervaardigde Kris Martin het werk 'Altar', een metalen frame dat exact de vorm van de lijsten van het veelluik De Aanbidding van het Lam Gods (1432) van de gebroeders Van Eyck nabootst. Het werk staat nu opgesteld rechtover de Sint-Baafskathedraal. Het werk nodigt de bezoeker uit om door het 'raam' een blik te werpen op het landschap. De cadrage verandert naarmate je dichtbij of veraf staat. Het creëert een soort van tableau vivant. Openingstijden: https://smak.be/nl/bezoek-smak

18 december – 17 januari 2021, Kasteel Wallemote, Kokelarestraat 85, Izegem: Luc-Peter Crombé. Retrospectieve tentoonstelling Latemse periode (1975 - 1995). Openingsuren: http://organiseren.izegem.be/nl/content/5570/kasteel-wallemote.html

1 mei 2021 – 23 mei 2021, Religieuze kunst, Luc-Peter Crombé. Basiliek Scherpenheuvel.   http://www.scherpenheuvel.be/nl/grondplan/basiliek

12 juni 2021 – 27 juni 2021, Stadsmuseum ’t Schippershof, Rijselstraat 77, Menen: Retrospectieve tentoonstelling; The best of Luc-Peter Crombé. Openingstijden: https://nl.wikipedia.org/wiki/%27t_Schippershof

Voor tentoonstellingen elders in Europa en in de rest van de wereld, klik hier 

Voor conferenties, cursussen en lezingen, klik hier